Wspomnienie Prof. dr hab. Halina Borkowska (1945–2021)Abstrakt

Wspomnienie Prof. dr hab. Halina Borkowska (1945–2021)


Pobierz

Opublikowane : 2021-05-13


Sawicka, B. (2021). Wspomnienie Prof. dr hab. Halina Borkowska (1945–2021). Agronomy Science, 76(1). Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/4154

Barbara Sawicka Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.