Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ preparatów biologicznych Azofix i Maxprolin oraz nawożenia azotem na zawartość azotu mineralnego w glebie w okresie intensywnego wzrostu i po zbiorze pszenicy jarej

Anna Płaza

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Institute of Agriculture and Horticulture, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-2008-1843

Emilia Rzążewska

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Institute of Agriculture and Horticulture, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5870-5538


Abstrakt

Celem przedstawionych badań było określenie wpływu bakterii azotowych Azotobacter vinelandii, aminokwasu L-alfa proliny w stosunku do azotowego nawozu mineralnego, na zawartość azotu mineralnego w glebie w okresie intensywnego wzrostu roślin pszenicy jarej oraz po jej zbiorze. Wybrano dwa czynniki: I. produkty biologiczne: kontrola, Azotobacter vinelandii, L-alfa prolina, Azotobacter vinelandii + L-alfa prolina; II. nawożenie azotem mineralnym: kontrola nienawożona, 60 kg Nּha-1, 90 kg Nּha-1, 90 kg Nּha-1 + nawożenie dolistne. W okresie intensywnego wzrostu roślin pszenicy jarej oraz po zbiorze oznaczono zawartość azotu mineralnego w glebie. Badania wykazały, że w okresie intensywnego wzrostu, rośliny pszenicy jarej miały dostęp do największej ilości azotu mineralnego w wierzchniej warstwie gleby po zastosowaniu Azotobacter vinelandii + L-alfa proliny oraz zastosowanie dawki azotu mineralnego 90 kg Nּha-1, któremu towarzyszyło zmniejszone wymywanie azotu do głębszych warstw gleby.

Słowa kluczowe:

bakteria Azotobacter vinelandii, aminokwas L-alpha proline, nawożenie mineralne azotem

Aasfar A., Bargaz A., Yaakoubi K., Hilal A., Bennis I., Zeroual Y., Kadmiri M.I., 2021. Nitrogen fixing Azotobacter species as potential soil biological enhancers for crop nutrition and yield stability. Front. Microbiol. 12, 628379. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.628379 DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.628379

Bargaz A., Lyamlouli K., Chtouki M., Zeroual Y., Dhiba D., 2018. Improving fertilizers efficiency in an integrated plant nutrient management system. Front Microbiol. 9, 1606. https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01606 DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01606

Fotyma E., 1996. Application of the method Nmin to acess the enviromental effects of nitrogen fertiization. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 440, 89–100.

Gauri S.S., Mandal S.M., Pati B.R., 2012. Impact of Azotobacter exopolysaccharides on sustainable agriculture. Appl. Microbiol. Biotechnol. 95, 331–338. https://doi.org/10.1007/s00253-012-4159-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-012-4159-0

Phyu K., Myo M., San S., Zaw K., Lynn T., 2019. Study on plant growth promoting activities of Azotobacter isolates for sustainable agriculture in Myanmar. J. Biotech. Biores. 1(5). https://doi.org/10.31031/jbb/JBB.000524.2019

Ladha J.K., Tirol-Padre A., Reddy C.K., Cassman K.G., Verma S., Powlson D.S., van Kessel C., de B. Richter D., Chakraborty D., Pathak H., 2016. Global nitrogen budgets in cereals: a 50-year assessment for maize, rice and wheat production systems. Sci. Rep. 6, 19355. https://doi.org/10.1038/srep19355 DOI: https://doi.org/10.1038/srep19355

Mona E.E., Eman R.H., Heba Sh.S., 2012. Biofertilizers and/or some micronutrients role on wheat plants grown on newly reclaimed soil. Afr. J. Ecol. 50, 464–475. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2028.2012.01342.x

Popko M., Michalak I., Wilk R., Gramza M., Chojnacka K., Górecki H., 2018. Effect of the new plant growth biostimulants based on amino acids on yield and grain quality of winter wheat. Molecules 23, 470. https://doi.org/10.3390/molecules23020470 DOI: https://doi.org/10.3390/molecules23020470

Rutkowska A., 2014. Racjonalne i efektywne nawożenie azotem [Rational and effective nitrogen fertilization]. Stud. Rep. IUNG-PIB 37(11), 33–46 [in Polish].

Singh R.P., Sainger M., Bauddh K., Sengar R.S., Jaiwal P.K., 2010. Sustained nutrient loss and high plant productivity with slow release fertilizers. In: R.S. Sengar, A.K. Sharma (eds.), Stable food production and sustainable agriculture: A challenge ahead 21st century. Studium Press, Pvt Ltd., India, 62–79.

Singh A., Maji S., Kumar S., 2014. Effect of biofertilizers on yield and biomolecules of anti-cancerous vegetable broccoli. Int. J. Bioresour. Stress Manag. 5, 262. https://doi.org/10.5958/0976-4038.2014.00565.x DOI: https://doi.org/10.5958/0976-4038.2014.00565.X

Singh B., Ryan J., Singh B., Ryan J., 2015. Managing fertilizers to enhance soil health managing fertilizers to enhance soil health. IFA, Paris, pp. 24.

Sumbul A., Ansari R.A., Rizvi R., Mahmood I., 2020. Azotobacter: A potential bio soil and plant health management. Saudi J. Biol. Sci. 27, 2634–3840. https://doi.og/10.1016/j.sjbs.2020.08.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.08.004

Szulc P., 2013. The effects of soil supplementation with different nitrogen fertilizers on selectet fertilization indices in two types of maize hybrids (Zea mays l.) and on mineral nitrogen (Nmin) contents in soil. Pol. J. Environ. Stud. 22(4), 1185–1195.

Wani S.A., Chand S., Wani M.A., Ramzan M., Hakeem K.R., 2016. Azotobacter chroococcum – a potential biofertilizer in agriculture: an overview. In: K.R. Hakeem, J. Akhtar, M. Sabir (eds.), Soil science: Agricultural and environmental prospectives. Springer, Cham, 333–348. https://doi.org/10.1007/978-3-319-34451-5_15 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-34451-5_15


Opublikowane
28-10-2022Anna Płaza 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Institute of Agriculture and Horticulture, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-2008-1843
Emilia Rzążewska 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, Institute of Agriculture and Horticulture, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0001-5870-5538Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>