FUNGI ASSEMBLAGES OF THE PHYLLOSPHERE OF EASTERN PURPLE CONEFLOWER (Echinacea purpurea (L.) Moench.) DEPENDING ON THE RATE OF NITROGEN

Ewa Moszczyńska

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Elżbieta Pląskowska

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Krzysztof Matkowski

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Anita Biesiada

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Ryszard Weber

Institute of Soil Science and Plant Cultivation, PuławyAbstract

The fungi of phyllosphere may affect the plants health status and the yield obtained from the crop. Species composition of mycobiota infesting the plant`s phyllosphere is not only dependent on the atmospheric factors, but also on the nitrogen fertilization. The field experiment was set up in Psary near Wrocław, in the years 2007–2009. The aim of the study was to determine the species composition of the phyllospheric fungi of the purple coneflower depending on the nitrogen rate: 50 kg N·ha-1 and 200 kg N·ha-1. The fungi species most abundantly isolated from the coneflower phyllosphere were Cladosporium herbarum, Alternaria alternata and Cladosporium cladosporioides. The abundance of the isolated fungi taxa was significantly lower in 2008, compared to the other two years. The atmospheric conditions in 2007 encouraged development of Fusarium spp. During the three-year experiment Gibberella intricans predominated in the coneflower
phyllosphere. The lower level of nitrogen (50 kg N·ha-1) favoured the increased incidence of Cladosporium spp., Gibberella intricans, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. culmorum, Gibberella avenacea and Gibberella zeae.

Keywords:

Cladosporium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., nitrogen fertilization

Abdel-Hafez S.I.I., 1984. Rhizosphere and phyllosphere fungi of four fern plants growing in Saudi Arabia. Mycopathologia 85, 45–52.
Bansal B.K., Navneet, Mehrotra R.S., 1988. Studies on aero – mycoflora and phyllosphere mycoflora of wheat. Indian J Mycol. Plant Pathol. 18 (1), 19–24.
Berbeć S., Król B., Wolski T., 1998. The effect of soil and fertilization on the biomass and phenoloc AIDS content in coneflover (Echinacea purpurea (L.) Moench.). Herba Pol. 4, 397–401.
Biesiada A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A., 2006. Wpływ formy i dawki azotu na plonowanie oraz skład chemiczny jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) w pierwszym i drugim roku po posadzeniu. Acta Agrophys. 7 (4), 829–838.
Chang, K.F., Howard R.J., Gaudiel R.G., Hwang S.F., 1997a. First report of Botrytis blight, caused by Botrytis cinerea, on coneflowers. Plant Dis. 81,1461.
Chang, K.F., Howard R.J., Hwang S.F., 1997b. First report of Sclerotinia sclerotiorum on coneflower. Plant Dis. 81,1093.
Chang, K.F., Howard R.J., Hwang S.F., Gaudiel R.G., Blade S.F., 1998. Diseases of Echinacea in Alberta in 1997. Can. Pl. Dis. Surv. 78, 92–94.
Chruściak E., 1974. Mikoflora fyllosfery. Acta Mycol. 10 (1), 173–180.
Cwalina-Ambroziak B., Czajka W., Bogucka B., Trojak A., 2007. Dolistne nawożenie ziemniaka a zbiorowiska grzybów chorobotwórczych zasiedlających nadziemne części roślin. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Rośl. 47 (2), 73–77.
Cwalina-Ambroziak B., Kowalska E., Gronowicz Z., 2001. Zbiorowiska grzybów fyllosfery ziemniaka w zależności od wybranych warunków agrotechnicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 478, 129–134.
Cwalina-Ambroziak B., Wróbel E., 2004. Wpływ różnych czynników na skład grzybów zasiedlających fyllosferę ziemniaka. Biul. Inst. Hod. i Aklim. Rośl. 232, 339–348.
Ellis M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycol. Inst. Kew, Surrey.
Goodman L. A., 1971. The analysis of multidimensional contingency tables: Stepwise procedures and direct estimation methods for models building for multiple classification. Technometrics. 13, 33–61.
Guba E.F., 1961. Monograph of Monochaeta and Pestalotia. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
Filoda G., Kwaśna H., Mikołajewicz M., 1998. Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium na roślinach leczniczych i przyprawowych. Herba. Pol. 44 (3), 173–178.
Hetman J., Wolski T., Wolski P., 1996. Jeżówka purpurowa – cenna roślina ozdobna o właściwościach leczniczych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo – Biuletyn Branżowy 1, 31–36.
Kita W., 1988. Mikoflora fyllosfery jako czynnik ochrony słonecznika oleistego przed chorobami powodowanymi przez grzyby, w zależności od warunków ekologicznych. Acta Mycol. 22 (2), 205–221.
Kordana S., Kucharski W. A., Nowak D., Załęcki R., 1998. Badania uprawowe jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench). Herba Pol. 2, 108–113.
Machowicz-Stefaniak Z., 2001. Czynniki chorobotwórcze zagrażające roślinom zielarskim. Ochr. Rośl. 45 (9–10), 38–39.
Machowicz-Stefaniak Z., Zalewska E., Zimowska B., 2002a. Fungi colonizing various organs of lemon blam (Melissa officinalis L.) cultivated in South-East Poland. Plant Protect. Sci. 38, 353–356.
Machowicz-Stefaniak Z., Zalewska E., Zimowska B., 2002b. Grzyby zasiedlające różne organy tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) uprawianego na Lubelszczyźnie. Acta Agrobot. 55 (1), 185–195.
Mazur S., Szczeponek A., 2005. Choroby grzybowe występujące na arcycięglu litworze (Archangelica officinalis Hoffm.) na terenie Małopolski. Acta Agrobot. 58 (2), 137–150.
Moszczyńska E., Matkowski K., Pląskowska E., Biesiada A., 2011. Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) fertilized with ammonium sulphate. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (4), 89–98.
Moszczyńska E., Pląskowska E., 2005. Ocena zdrowotności pszenicy ozimej uprawianej tradycyjnie, w siewie bezpośrednim oraz w siewie bezpośrednim z wsiewką koniczyny białej, Acta Agrobot. 58, 2, 277–286.
Moszczyńska E., Pląskowska E., Kita W., 2007. The influence of direct sowing in monoculture of winter wheat on colonization of stem bases by Fusarium spp., Phytopath. Pol. 43, 25–36.
Nelson P.E., Toussoun T.A., Marasas W.F.O., 1983. Fusarium species. An illustrated manual for identification. The Pennsylvania State Univ. Press, Univ. Park and London.
Peichowski, K., Rizvi, S., Reese, R.N., 1997. First report of Fusarium oxysporum on purple coneflower. Plant Dis. 81 (2), 227.
Pląskowska E., 2005. Zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w siewie czystym i w mieszaninach odmian. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozpr. 528, 236, 1–142.
Putnam M. L., Crowe F., 1999. Verticillium dahliae, a cause of wilt in Echinacea purpurea. Plant Dis. 83 (9), 877.
Raper K.B., Fennell D.I., 1965. The genus Aspergillus. The Williams and Wilkins Co., Baltimore.
Raper K.B., Thom Ch., Fennell D.I., 1968. A manual of the Penicillia. Hafner Publ. Co., New York and London.
Reuveni R., 1982. Fusarium equiseti – a new cause of cumin spice plant wilt in Israel. Plant Dis. 66, 498–499.
Rifai M.A., 1969. A revision of the genus Trichoderma. Mycol. Pap. 116, 1–56.
Sharma K., 2011. Mould biodiversity of certain leaf surface, air and soil borne mycoflora. Internat. J. Soil Sci. 6 (1), 31–33.
Sholberg P.L., Ginns J.H., Li T. S.C., 1999. First report of powdery mildew, caused by Erysiphe cichoracearum, on coneflowers. Plant Dis. 83 (7), 694.
Sutton B. C., 1980. The Coelomycetes. Commonwealth Mycological Inst., Kew, Surrey.
Węglarz Z., Karaczun W., 1996. Wpływ wieku plantacji na plon surowca jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench). Herba Pol. 42, 11–15.
Zimowska B., Machowicz-Stefaniak Z., 2004. Grzyby zagrażające uprawie dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) uprawianego w województwie lubelskim. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 3 (1), 61–74.
Zycha H., Siepmann R., 1969. Mucorales. Von J. Cramer. Műnden.
Download

Published
2013-08-31Ewa Moszczyńska 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Elżbieta Pląskowska 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Krzysztof Matkowski 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Anita Biesiada 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Ryszard Weber 
Institute of Soil Science and Plant Cultivation, PuławyLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.