EFFECT OF WEATHER AND AGROTECHNICAL CONDITIONS ON THE CONTENT OF NUTRIENTS IN THE FRUITS OF MILK THISTLE (Silybum marianum L. Gaertn.)

Jadwiga Andrzejewska

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Katarzyna Sadowska

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Małgorzata Woropaj-Janczak

University of Technology and Life Sciences in BydgoszczAbstract

Milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.) is recognized as a medicinal plant used for liver treatment. The aim of the present research was to determine the scope of
variation in the content of nutrients in the fruits of milk thistle as a potential additive to animal feeds. The material was made up by whole achenes of thistle collected from the field experiment (2004–2006) carried out in Mochełek (53°13' N; 17°51' E). Two dates of sowing, three varied harvest methods and two sowing rates were applied. Weather conditions demonstrated a greater effect on the changes in the chemical composition than agrotechnical conditions. Changes in the content of total protein were least considerable, and those in the content of crude fibre and macroelements, especially calcium and magnesium – most considerable. The fruits contained, on average, 21.6% of fat in which linoleic acid accounted for 51.6% and total protein 16.1%, where glutamic acid was the dominant amino acid. The content of macroelements in g.kg-1 of d.m. was as follows: phosphorus – 6.1, potassium – 4.95, calcium – 7.6, magnesium – 2.6. A high content of iron was found – 82.3 mg.kg-1 of d.m. The fruits contained, on average (g.kg-1 of d.m.): 266.0 of crude fibre, 418.0 of NDF, 344.0 of ADF and 114.0 of ADL. Because of high content of cellulose-lignin fraction the whole fruits of milk thistle can be used only for ruminants.

Keywords:

cellulose-lignin fraction, linoleic acid, glutamic acid, macroelements, microelements, milk thistle achenes

Abu Jadayil S., Tukan S.K.H., Takruri H.R., 1999. Biovailability of iron from four different local food plants in Jordan. Plant Foods Hum. Nutr. 54, 285–294.
Andrzejewska J., Skinder Z., 2006. Yield and quality of raw material of milk thistle (Silybum marianum (L). Gaertn.) fruit. Part I. Reaction of milk thistle to the sowing date. Herba Pol. 3, 11–17.
Andrzejewska J., Sadowska K., 2007. Effect of the sowing date on the content and composition of flavonolignans and nutrients in milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.) fruit. Herba Pol. 3, 273–278.
Baranowska B, Kurzepa K, Marczak E, Szczucińska A, Lipkowski AW., 2003. Utylizacja odpadu nasion ostropestu plamistego. II. Biologicznie czynne peptydy z odpadu nasion ostropestu plamistego. Rośl. Oleiste 24, 725–732.
Baranyk P., Zeleny V., Zukalova H., Horejs P., 1995. Olejnatost vybranych druhu alternativnich olejnin. Rostl. Vyr. 41(9), 433–438.
Cybulski W., Radko L., 2006. Sylimaryna przydatnym i bezpiecznym fitofarmaceutykiem w weterynarii. Herba Pol. 52(3), 120–121.
Grabowicz M., Piłat J., Mikołajczak J., 2001. Wpływ kiszonki z roślin ostropestu plamistego (Silybum marianum (L.) Gaertn.) na parametry produkcji krów mlecznych. Ann. Warsaw Agr. Univ. Anim. Sci. (special issue), 313–317.
Hadolin M., Skerget M., Knez Z., Bauman D., 2001. High pressure extraction of vitamin E-rich oil from Silybum marianum. Food Chem. 74, 355–364.
Kaczmarek F., Mrugasiewicz K., 1975. Badania oleju z owoców Silybum marianum Gaertn. Herba Pol. 21(2), 213–215.
Korczak I., Grabowicz M., 2003. Effect of herbal additions on productivity and selected indices of slaughter analysis and blond serum in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2, 189–192.
Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H. 2000. Zasady żywienia człowieka. WSiP, Warszawa, 76–77.
Potkański A., Nowak W., Kujawa A., 1991.Wykorzystanie bielma ostropestu plamistego (Silybum marianum) i kaszki kukurydzianej w późnym okresie odchowu zwierząt. Roczn. AR w Poznaniu, Zootechnika, 229, 85–93.
Piłat J., Grabowicz M., Mikołajczak J., 1999b. Dowolne pobranie kiszonek z całych roślin ostropestu plamistego (Sylibum marianum L., Gaertn.) przez przeżuwacze. In: Mat. Konf. Potrzeby pokarmowe wysokowydajnych zwierząt fermowych, Krynica 8–10 września 1999, AR Kraków 1999, 349–352.
Piłat J., Mikołajczak J., Grabowicz M., Kaczmarek I., 1999a. Zastosowanie zielonek z całych roślin ostropestu plamistego (Sylibum marianum L., Gaertn.) w żywieniu bydła. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu 361, 105–110.
Szczucińska A., Lipkowski A.W., Baranowska B., Walisiewicz-Niedbalska W., Różycki K., Maciuszczak-Kotlarek H., 2003.Utylizacja odpadu nasion ostropestu plamistego. I. Olej z ostropestu plamistego jako antyutleniacz. Rośl. Oleiste 24, 717–724.
Tedesco D., Domeneghini C., Sciannimanico D., Tameni M., Steidler S., Galletti S., 2004. Silymarin, a Possible Hepatoprotector in Dairy Cows: Biochemical and histological Observations. J. Vet. Med. A 51, 85–89.
Urbańczyk J., Hanczakowska E., Świątkiewicz M., 2002. Mieszanka ziołowa jako zamiennik antybiotyku w paszy dla tuczników. Med. Wet. 58(11), 887–889.
Wójcik S., Niedźwiadek T., Adamczyk M., 2002. Efektywność sylimaryny w żywieniu kurcząt brojlerów. Biul. Nauk Przem. Pasz. 1(4), 5–14.
Załęcki R., Górna A., 1984. Terminy i sposoby zbioru ostropestu plamistego. Wiad. Ziel. 5, 1–3.
Download

Published
2011-09-30Jadwiga Andrzejewska 
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Katarzyna Sadowska 
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Małgorzata Woropaj-Janczak 
University of Technology and Life Sciences in BydgoszczLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)