EFFECT OF SOIL POTASSIUM LEVELS AND DIFFERENT POTASSIUM FERTILIZER FORMS ON YIELD AND STORABILITY OF ‘GOLDEN DELICIOUS’ APPLES

Adam Szewczuk

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Andrzej Komosa

University of Life Sciences in Poznań

Ewelina Gudarowska

Wrocław University of Environmental and Life SciencesAbstract

The experiment was founded in the spring of 1999 on the grey brown podzolic soil created from boulder clays. The trees of ‘Golden Delicious’ were planted on rootstock M 26 at 3.5 × 1.2 m spacing (2381 trees ha-1). The first factor in the experiment consisted
the levels of potassium in the arable soil layer: 12, 16 and 20 mg K·100 g-1 of soil d.m., on the basis of annual chemical analyses. The second factor of the investigation was three forms of potassium fertilizers: potassium chloride (KCl), potassium sulphate (K2SO4) and
potassium nitrate (KNO3). Each year the analyses of macro- and microelements in the soil and leaves were made. The controlled of potassium fertilization made the possible to maintain the planned potassium levels in the soil. Different potassium levels did not cause
the significant differences in yielding of the trees. Different potassium levels and fertilizer forms did not cause any significant changes in flesh firmness, soluble solids, in the weight loss of fruit after harvest as well after storage. The using of fertilizer in the form of potassium
sulphate caused an increase of the participation of fruit with bitter pit.

Keywords:

potassium, chlorides, sulphates, nitrates, growth, yield, apple trees

Bojarski M., Jadczuk E., Pietranek A, 2002. Wzrost jabłoni odmiany ‘Katja’ w zależności od nawadniania, nawożenia potasem i podkładki. XLI Ogólnop. Nauk. Konf. Sad. ISiK. Skierniewice, 94–96.
Jadczuk E., Pietranek A., Dziuban R., 2003. Wpływ nawożenia potasem na wzrost i plonowanie jabłoni. Folia Hort., 2, 171–173.
Komosa A., Stafecka A., 2002. Zawartości wskaźnikowe składników pokarmowych dla gleb sadowniczych analizowanych metodą uniwersalną. Roczniki AR Poznań, 341, Ogrodnictwo, (35), 105–116.
Komosa A., Szewczuk A., 2002. Effect of soil potassium level and different potassium fertilizer forms on nutritional status, growth and yield of apple trees in the first three years after planting. J. Fruit Ornamental. Plant Res. X, 41–54.
Nowosielski O., 1978. Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL, Warszawa, 250–280.
Sadowski A., Ścibisz K., Tomala K., Kozanecka T., Kępka M., 1988 Negative effects of excessive nitrogen and potasium fertilization in a replanted apple orchard. Acta Hort. 233, 85–94.
Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. Instrukcja Upowszechn. nr 3, Warszawa.
Tomala K., 1995. Prognozowanie zdolności przechowalniczej i wyznaczanie terminu zbioru jabłek. Rozpr. hab. SGGW. Warszawa.
Zydlik Z., Pacholak E., 1999. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia N, P, K i Mg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany ‘Cortland’ oraz zawartość składników w glebie i liściach. I Ogólnop. Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych. ISiK, Skierniewice, 100–127.
Download

Published
2008-06-30Adam Szewczuk 
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Andrzej Komosa 
University of Life Sciences in Poznań
Ewelina Gudarowska 
Wrocław University of Environmental and Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>