EFFECT OF CHELATED AND MINERAL FORMS OF MICRONUTRIENTS ON THEIR CONTENT IN LEAVES AND THE YIELD OF LETTUCE. PART II. COPPER

Elzbieta Kozik

University of Life Sciences in Poznań

Wojciech Tyksiński

University of Life Sciences in Poznań

Andrzej Komosa

University of Life Sciences in PoznańAbstract

In pot experiments, in spring 2006 and 2007, a comparison was made between the chelated and the mineral forms of copper on the yielding of lettuce and on the content of Cu, Zn, Mn and Fe in lettuce leaves. Plants were grown in peat substrate supplemented with Cu doses of 5, 25, 50 and 75 mg.dm-3. A greater mass of lettuce heads was obtained after the application of the mineral form of copper. In the range of doses: 5–50 mg Cu.dm-3, the mean yields of lettuce did not differ. In the second year of studies, the application of copper chelates in the dose of 75 mg.dm-3 caused a high reduction of yield. The mean copper content in lettuce, after the application of the chelated Cu form, was twice higher than after the use of the mineral Cu form. Iron content in lettuce after the application of copper chelates was higher than after the use of copper sulphate, while the contents of zinc and manganese were smaller.

Keywords:

lettuce, copper chelate and copper sulphate, yield, microcomponent

Chohura P., Komosa A., Kołota E., 2004. Ocena skuteczności działania chelatowych i mineralnych form manganu i miedzi w uprawie pomidora szklarniowego w wełnie mineralnej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 502, 505–512.
Kabata-Pendias H., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN.
Kozik E., Tyksiński W., Komosa A., 2008. Effect of chelated and mineral forms of micronutrients on their content in leaves and the yield of lettuce. Part I. Manganese. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(1), 73–82.
Spiak Z., Śmiatacz S., 2004. Wpływ różnych form związków miedzi na pobieranie tego pierwiastka przez rolśiny. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 502, 341–347.
Tyksiński W., 1984. Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. I. Plonowanie oraz objawy zewnętrzne niedoboru i nadmiaru mikroelementów. PTPN Pr. Kom. Nauk Rol i Leś., 57, 299–308.
Tyksiński W., 1986. Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami. Cz. III. Zmiany zawartości mikroelementów w roślinach PTPN Pr. Kom. Nauk Rol i Leś., 59, 239–248.
Tyksiński W., 1992. Reakcja sałaty szklarniowej na zróżnicowane nawożenie mikroelementami, Rocz. AR w Poznaniu, Rozp. Nauk. 233, 1–67.
Tyksiński W., 1993. Reakcja sałaty szklarniowej uprawianej w torfie na zróżnicowane nawożenie mikroelementami VI. Interakcje między mikroelementami PTPN Pr. Kom. Nauk Rol. i Leś. 57, 155–160.
Wachnik A., 1987. Fizjologiczna rola miedzi i jej znaczenie w żywieniu. Rocz. Państw. Zakł. Hig. 38, 4–5, 363–367.
Ziemlański Ś., Bułhak-Jachymczyk B., Budzyńska-Topolowska J., Panczenko-Kresowska B., Wartanowicz M., 1994. Normy żywienia dla ludności w Polsce. Żyw. Człow. Metabol., 21(4), 303–328.
Download

Published
2008-09-30Elzbieta Kozik 
University of Life Sciences in Poznań
Wojciech Tyksiński 
University of Life Sciences in Poznań
Andrzej Komosa 
University of Life Sciences in PoznańLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>