Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota

Jarosław Diakun

Politechnika Koszalińska

Kamil Dolik

Politechnika Koszalińska

Adam Kopeć

Politechnika Koszalińska


Abstrakt

W pracy zaprezentowano badania szybkości sublimacji lodu czystego oraz lodu z tuszek szprotów. Celem badań było określenie różnicy intensywności sublimacji lodu swobodnego i zawartego w strukturze komórkowej tuszki szprota. Badania realizowano w dwu etapach. W pierwszym sublimowano niezależnie próbki lodu i tuszki szprota. W drugim badano szybkość sublimacji dla obu próbek jednocześnie. Na podstawie wyników z pierwszego etapu badań stwierdzono, że obie próbki sublimowały w różnych warunkach, przez co nie można było wnioskować o porównywalności otrzymanych wyników. Stwierdzono natomiast liniowy charakter zmian masy, co pozwoliło obliczyć szybkość sublimacji na podstawie wyników drugiego etapu badań. Wyniki badań posłużyły do oceny możliwości wykorzystania innowacyjnej metody sublimacyjno-próżniowo-parowej w rozmrażaniu bloków tuszek szprotów.

Słowa kluczowe:

metoda sublimacyjno-próżniowo-parowa, szybkość sublimacji, ubytek masy, szprot, rozmrażanie

Kopeć A., 2008. Czas rozmrażania i rehydratacji w procesie rozmrażania mięsa metodą sublimacyjno-próżniowo-parową. Inż. Apar. Chem. 6, 109–110.

Kopeć A., Diakun J., 2005. Kinetyka zmiany masy i temperatury w procesie sublimacyjno-parowo-próżniowego rozmrażania mięsa. Inż. Roln. 11, 251–258.

Kopeć A., Diakun J., 2007. Wyznaczenie stopnia odwodnienia sublimacyjnego w procesie sublimacyjno-próżniowo-parowego rozmrażania mięsa. Inż. Roln. 5, 229–236.

Gruda Z., Postolski J., 1999. Zamrażanie żywności. WNT Warszawa.

Jastrzębski W., 1991. Technologia chłodnicza żywności. WSiP Warszawa.

Postolski J., 2008. Prawie wszystko o... Technologii chłodniczej żywności (33) 5. Wykorzystanie mrożonej żywności. 5.2. Tradycyjne techniki rozmrażania przemysłowego. Techn. Chłodnicza Klimatyzacyjna 10, 428–433.

Postolski J., 2009. Prawie wszystko o… technologii chłodniczej żywności (33) 5. Wykorzystanie mrożonej żywności. 5.3. Niekonwencjonalne techniki rozmrażania. Techn. Chłodnicza Klimatyzacyjna 1, 26–29.

Pobierz

Opublikowane
2013-06-30Jarosław Diakun 
Politechnika Koszalińska
Kamil Dolik 
Politechnika Koszalińska
Adam Kopeć 
Politechnika KoszalińskaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.