Oddziaływanie ciśnienia na efektywność zagęszczania trocin wybranego drewna miękkiego

Ryszard Kulig

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Stanisław Skonecki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sławomir Gawłowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adam Zdybel

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Grzegorz Łysiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu ciśnienia zagęszczania (od 45 do 113 MPa) na parametry zagęszczanych trocin brzozowych. Badaniom poddano trociny surowe oraz zawierające dodatek lepiszcza w postaci lignosulfonianu wapnia. Zagęszczanie przeprowadzano przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Zwick typ Z020/TN2S i zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie gęstość materiału w komorze i gęstość aglomeratu (przeciętnie o 18,5%) oraz blisko trzykrotnie zwiększa się odporność mechaniczna produktu. Zwiększanie ciśnienia zagęszczania powoduje wzrost zapotrzebowania na energię zagęszczania średnio o 108%. Wykazano, że dodatek lepiszcza zwiększa gęstość aglomeratu oraz powoduje wzrost wytrzymałości mechanicznej przeciętnie o 250%.

Słowa kluczowe:

zagęszczanie, ciśnienie, lepiszcza, lignosulfonian wapnia, trociny, biomasa

Hejft R., 2002. Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Polit. Białostocka. Wyd. i Zakł. Poligrafii Inst. Technol. Eksploatacji w Radomiu.

Hejft R., Obidzński S., 2012. The pressure agglomeration of the plant materials – the technological and technical innovations. part 1. J. Res. Appl. Agric. Eng. 57(1), 63–65.

Kulig R., Skonecki S., Łysiak G., 2012. The effect of binder addition on the parameters of compacted POPLAR wood sawdust. Teka. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 12, 87–91.

Laskowski J., Skonecki S., 2001. Badania procesów aglomerowania surowców paszowych – aspekt metodyczny. Inżynieria Roln. 2(22), 187–193.

Li Y., Liu H., 2000. High pressure densification of wood residues to form an upgraded fuel. Biom. Bioen. 19(3), 177–186.

Li Y., Wu D., Zhang J., Chang L., Wu D., Fang Z., Shi Y., 2000. Measurement and statistics of single pellet mechanical strength of differently shaped catalysts. Powder Technol. 113, 176–184.

MacMahon M.J., Payne J.D., 1991. The pelleting handbook. Borregaard Lignotech, Sarpsborg Norway.

Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S., 2003. An overview of compaction of biomass grinds. Powder Handling Process. 15, 160–168.

Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S., 2006. Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biom. Bioen. 30(7), 648–654.

Restolho J.A., Prates A., de Pinho M.N., Afonso M.D., 2009. Sugars and lignosulphonates recovery from eucalyptus spent sulphite liquor by membrane processes. Biom. Bioen. 33, 1558–1566.

Relova I., Vignote S., León M.A., Ambrosio Y., 2009. Optimisation of the manufacturing variables of sawdust pellets from the bark of Pinus caribaea Morelet: Particle size, moisture and pressure. Biom. Bioen. 33, 1351–1357.

Ruiz G., Ortiz M., Pandolfi A., 2000. Three-dimensional finite-element simulation of the dynamic Brazilian tests on concrete cylinders. Int. J. Numer. Meth. Engng. 48, 963–994.

Sahoo S., Seydibeyo M.O., Mohanty A.K., M. Misra M., 2011. Characterization of industrial lignins for their utilization in future value added applications. Biom. Bioen. 35, 4230–4237.

Skonecki S., Kulig R., Potręć M., 2011. Ciśnieniowe zagęszczanie trocin sosnowych i topolowych-parametry procesu i jakość aglomeratu. Acta Agroph. 18(1), 123–128.

Sobczyk W., Kowalska A., 2012. The techniques of producing energy from biomass. Teka. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 12(1), 257–261.

Wood J.F., 1987: The functional properties of feed raw materials and their effect on the production and quality of feed pellets. Anim. Feed Sci. Tech. 18, 1–17.

Van Dam J.E.G., Van den Oever M.J.A., Teunissen W., Keijsers E.R.P., Peralta A.G., 2004.

Process for production of high density/high performance binderless boards from whole coconut husk. Part 1: lignin as intrinsic thermosetting binder resin. Industr. Crops Prod. 19, 207–216.

Pobierz

Opublikowane
2013-06-30Ryszard Kulig 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stanisław Skonecki 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sławomir Gawłowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adam Zdybel 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Grzegorz Łysiak 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora