Wybrane techniki wykorzystania zamrażania w przemysłowym zatężaniu i oczyszczaniu ścieków

Dariusz Góral

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Marek Domin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Franciszek Kluza

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katarzyna Kozłowicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Piotr Nakonieczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Abstrakt

Stosowanie tradycyjnych metod oczyszczania i zatężania ścieków przemysłowych nie zawsze jest skuteczne. Użycie w tym celu metod parowania i odwróconej osmozy może generować wysokie koszty. Alternatywą może być zastosowanie kriokoncentracji. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne procesu oraz możliwość praktycznego zastosowania kriokoncentracji do przemysłowego oczyszczania i zatężania ścieków. Szczegółowo zaprezentowano metody Niro GEA oraz metody bezpośredniej krystalizacji wody w rurowym i bębnowym wymienniku ciepła. Stwierdzono, że technologię oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu zamrażania cechuje wiele zalet zarówno ekonomicznych, jak i praktycznych oraz wskazano na fakt, że wykorzystanie naturalnych warunków zimą może być przełomem w szerszym zastosowaniu kriokoncentracji do oczyszczania ścieków w Polsce.

Słowa kluczowe:

ścieki przemysłowe,, oczyszczanie i zatężanie, kriokoncentracja

Anonim (2008). Niro Process Technology B.V. Melt Crystallization & wash column separation. International Event “Innovation for Sustainable Production – i-SUP2008” Bruges 22–25 April 2008.

Hasan, M., von Bock und Polach, R.U.F., Valkeapää, A., Sorvari, J., Kukkonen, S., Louhi-Kultanen, M., Mikkola, A., Kujala, P. (2015). Wastewater Treatment by Natural Freeze Crystallization and Ice Separation (WINICE). Academy of Finland project. https://research.lut.fi/converis-lut/publicweb/project/17511

Jusoh, M., Johari, A., Ngadi, N., Zakaria, Z.Y. (2013). Process optimization of effective partition constant in progressive freeze concentration of wastewater. Adv. Chem. Eng. Sci., 3, 286–293.

Lemmer, S., Klomp, R., Ruemekorf, R., Scholz, R. (2001). Preconcentration of wastewater through the Niro freeze concentration process. Chem. Eng. Technol., 24, 485–488.

Lewis, A.E., Nathooa, J., Thomsenb, K., Kramerc, H.J., Witkampc, G.J., Reddya, S.T., Randalla, D.G. (2010). Design of a eutectic freeze crystallization process for multicomponent waste water stream. Chemical Eng. Res. Design, 88, 1290–1296.

Lorain, O., Biscans, B., Aurelle, Y. (1999). Wastewater treatment by layer crystalization in a drum flaker. In. 14th International Symposium on Industrial Crystallization. Cambridge 12–16 September 1999.

Lorain, O., Thiebaud, P., Badorc, E., Aurelle, Y. (2001). Potential of freezing in wastewater treatment: soluble pollutant applications, Water Res., 35 (2), 541–547.

Marecik, R., Cyplik, P., Chrzanowski, Ł. (2012). Kriokoncentracja w oczyszczaniu ścieków. Ecomanager, 1, 22–23.

Miyawaki, O. (2011). Progressive freeze-concentration: Improvement and applications. 11th Int. Congress on Engineering and Food, Athens, Greece, May 2011.

Miyawaki, O., Liu, L., Shirai, Y., Sakashita, S., Kagitani, K. (2005). Tubular ice system for scaleup of progressive freeze-concentration, J. Food Eng., 69(1), 107–113.

Pobierz

Opublikowane
2014-12-31Dariusz Góral 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Marek Domin 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Franciszek Kluza 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Katarzyna Kozłowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Piotr Nakonieczny 
Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>