Transport wilgoci przy przechowywaniu ziarna w silosach. Część II. Badania transportu masy między ziarniakami o zróżnicowanej wilgotności

Marian Szarycz

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Ryszard Kramkowski

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Eugeniusz Kamiński

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław

Klaudiusz Jałoszyński

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław


Abstrakt

W pracy przedstawiono budowę i działanie stanowiska badawczego do wyznaczania składowej konwekcyjnej oraz składowej kontaktowej przy transporcie wilgoci między ziarniakami o różnej wilgotności. Wykonano badania zmian wilgoci w czasie dla sorbatu i sorbentu. Proces transportu wilgoci opisano równaniami wykładniczymi przy założeniu symetryczności suszenia i nawilżania. Uzasadniono dominującą rolę kontaktowego transportu wilgoci pomiędzy ziarniakami o zróżnicowanej wilgotności.

Słowa kluczowe:

silos zbożowy, transport wilgoci, składowe transportu

Ledwoń K., Słodczyk E., Suszanowicz D., 1998. Wykorzystanie przesuszonego ziarna jako naturalnego sorbentu w procesach konserwacji i przechowalnictwa zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 454, cz. II.

Słodczyk E., 1998. Wykorzystanie przesuszonego ziarna jako naturalnego sorbentu w przechowalnictwie zbóż. Praca doktorska UO, Opole.

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Marian Szarycz 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Ryszard Kramkowski 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Eugeniusz Kamiński 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Klaudiusz Jałoszyński 
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 WrocławLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.