Technika wspomagania kiełkowania nasion pomidorów przy użyciu pola elektrycznego oraz modelowanie tego procesu z wykorzystaniem krzywej logistycznej

Stanisław Pietruszewski

Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Krzysztof Kornarzyński

Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W pracy przedstawiono wpływ przedsiewnego oddziaływania pola elektrycznego na nasiona pomidora odmiany ‘Halicz’. Silny wpływ pola elektrycznego został zaobserwowany dla nasion o słabej zdolności kiełkowania. Pole elektryczne zwiększało prawie pięciokrotnie energię kiełkowania nasion. Proces kiełkowania nasion został matematycznie opisany za pomocą krzywej logistycznej.

Słowa kluczowe:

pole elektryczne, krzywa logistyczna, szybkość kiełkowania, zdolność kiełkowania

Anzin L. A., Shmigel V. N., Zimukov N. A., 1983. Podwyższenie jakości materiału siewnego pod wpływem pola elektrostatycznego (ros.) Selskohoz. Biol. Moskwa 11, 44–45.

Gładyszewska B., Koper R., Kornarzyński K., 1999. Matematyczny model procesu kiełkowania nasion. Inżynieria Roln. 2(8), 7–12 .

Herzog K., Zerjeski V., 1984. Untersuchungen zur Beeiflubbarkeit der Laborkeimung und des Feldaufganges von Zuckerrübensaatgut durch Vorbehandlung im elektrischen Feld. Wiss Beitrübe Univ. Halle 53 (4, 42), 1, 244–255.

Karimova Sh. W., 1984. Elektroekspozycja bulw (ros.). Kartofel i ovošci. 15.

Pietruszewski S., Kornarzyński K., 1999. Wpływ pól magnetycznych na proces kiełkowania nasion. Inż. Roln. 2, 13–19.

Shmigel N., Odegova S., Grigorev V., 1984. Elektrostymulacja bulw (ros.). Uralskie Nivy. 5, 52–53.

Pobierz

Opublikowane
2002-06-30Stanisław Pietruszewski 
Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Krzysztof Kornarzyński 
Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora