Energochłonność kutrowania surowców mięsnych

Katarzyna Tkacz

Katedra Podstaw Techniki i Gospodarki Energią, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, plac Cieszyński 1/3, 10-957 Olsztyn


Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań energochłonności elektrycznej procesów rozdrabniania w kutrze mięsa wołowego i wieprzowego, przeznaczonego do produkcji wędlin. Zbadano wpływ rodzaju surowca oraz stopnia wypełnienia misy kutra farszem na jednostkowe wskaźniki energochłonności kutrowania mięsa. Stwierdzono, że energochłonność zależy od stopnia wypełnienia misy i jest najwyższa w przypadku wołowiny klasy III.

Słowa kluczowe:

energochłonność, zużycie energii elektrycznej, wskaźniki energochłonności, rozdrabnianie mięsa, kutrowanie

Budny J., 1993. Podstawowe zagadnienia racjonalizacji gospodarki energią w przemyśle spożywczym. Gosp. Paliw. i Energ. 12, 7–12, 15.

Dolata W., 1988. Effect of knife cutting edge shape on electric energy consumption during mat comminution in a mechanical cutter. Acta Alim. Polonica. 14 (37), 139–143.

Dolata W., 1992. Wpływ niektórych parametrów technicznych kutra na kształtowanie jakości farszów i wędlin oraz energochłonności kutrowania. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr. Nauk. 225.

Dolata W., 1998a. Bewertung der technologischen Arbeitseffektivität von Kuttermessern. Fleischwirtschaft 78 (9), 933–944.

Dolata W., 1998b. Ocena efektywności pracy noża kutra o różnych krawędzi tnącej. Mięso i Wędl. 6, 48–52.

Górzyński J., 1998. Jak oszczędniej gospodarować energią. Ekopr. 7/8, 56–59.

Jennings B., 1998. Energy Management. Food Proc. 3, 22–24.

Langer M., Mulert T., 1999. Hochstlastoptimierung senkt Kosten. Fleischwirtschaft 5, 44–45.

Lewicki P., 1996. Możliwości racjonalizacji zużycia energii w przemyśle spożywczym. Gosp. Paliw. Energ. 7, 12–15.

Lovatt S. V., Kemp R. M., 1995. Survey of Utility Use the New Zealand Meat Industry for the 1993/94 Season. Meat Ind. Res. Inst. N. Z. Publ. 952.

Weinberg H., 1998. Mehr Innovation und Information in der Fleischwirtschaft 78 (10), 1056–1059.

Pobierz

Opublikowane
2002-12-31Katarzyna Tkacz 
Katedra Podstaw Techniki i Gospodarki Energią, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, plac Cieszyński 1/3, 10-957 OlsztynLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.