Wpływ prebiotyków i synbiotyków na gospodarkę lipidową ślimaków Cepaea nemoralis (L.) (Helicidae)

DANUTA KOWALCZYK-PECKA

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ROBERT STRYJECKI

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

RADOSŁAW ŚCIBIOR

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

W pracy przedstawiono wpływ syntetycznych i naturalnych prebiotyków oraz synbiotyku na gospodarkę lipidową ślimaków Cepaea nemoralis żywionych w warunkach laboratoryjnych. Pokarm mięczaków suplementowano w różnych konfiguracjach inuliną syntetyczną, topinamburem i synbiotykiem komercyjnym. Wyniki wskazują na wpływ zastosowanych dodatków pokarmowych na zróżnicowanie produkcji kwasów tłuszczowych przez mięczaki. We wszystkich grupach badawczych odnotowano wzrost ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych w porównaniu z grupą kontrolną, przy czym najwięcej UFA stwierdzono przy suplementacji pokarmu synbiotykiem z dodatkiem inuliny. Wyniki sugerują użyteczność synchronicznego stosowania prebiotyków i synbiotyków w hodowlach komercyjnych taksonów naleŜących do Helicidae w celu poprawy wartości prozdrowotnej mięsa ślimaków.

Słowa kluczowe:

prebiotyki, synbiotyki, lipidy, kwasy tłuszczowe, Helicidae

Aumiller T., Mosenthin R., Weiss E., 2015. Potential of cereal grains and grain legumesin modulating pigs' intestinal microbiota – a review. Livest. Sci. 172, 16–32.

Bligh E.G., Dyer W.J., 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Phys. 37, 911–917.

Canibe N., Jensen B.B., 2012. Fermented liquid feed.Microbial and nutritional aspects and impact on enteric diseases in pigs. Anim. Feed Sci. Tech. 173, 17–40.

Chuang Y., Tseng S., Teng L., Ho Y., Hsueh P., 2006. Emergence of cefotaxime resistance in Citrobacter freundii causing necrotizing fasciitis and osteomyelitis. J. Infect. 53, 161–163.

Cieślik E., Gębusia A., 2010. Topinambur (Helianthus tuberosus L.) – bulwa o właściwościach prozdrowotnych. Post. Nauk Rol. 3, 91–103.

Denton M., 2007. Enterobacteriaceae. Int. J. Antimicrob. Ag. 29, suppl. 3, 9–22.

Ewaschuck J.B., Madsen K.L., 2009. Mechanisms of probiotic effects: a review. Funct. Food Rev.

1, 29–41.

Gibson R., Roberfroid M., 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J. Nutr. 125, 140–1412.

Górecka D., Konieczny P., Stachowiak J., Korczak J., Tarkowska K., 2005. Właściwości funkcjonalne inuliny i jej zdolność w zakresie sorpcji wybranych składników mineralnych. Bromatol. Chem. Toksykol. 37, supl. 423–427.

Jørgensen H., Sholly D, Pedersen A. Ø., Canibe N., Knudsen K.E.B., 2010. Fermentation of cereals. Influence on digestibility of nutrients in growing pigs. Livest. Sci. 134, 56–58.

Kraler M., Schedleb K., Domig K.J., Heined D., Michlmayra H., Kneifel W., 2014. Effects of fermented and extruded wheat bran on total tractapparent digestibility of nutrients, minerals and energy in growing pigs. Anim. Feed Sci. Tech. 197, 121–129.

Laskowski R., Hopkin S.P., 1996. Accumulation of Zn, Cu, Pb and Cd in the garden snail (Helix aspersa): implications for predators. Environ. Pollut. 91, 289–297.

Matsuura H., Yoshihara T., Ichihara A., 1993. Four new polyacetylenic glucosides, methyl beta-Dglucopyranosyl helianthenate CF, from Jerusalem artichoke Helianthus tuberosus L.). Biosci. Biotech. Biochem. 57(9), 1492–1498.

Metzler B.U., Vahjen W., Baumgartel T., Rodehutscord M., Mosenthin R., 2009. Changes in bacterial populations in the ileum of pigs fed low-phosphorus diets supplemented with different sources of fermentable carbohydrates. Anim. Feed Sci. Tech. 148, 68–89.

Paterson D.L. 2006. Resistance in Gram-Negative Bacteria: Enterobacteriaceae. Am. J. Med. 119, 6A, 20–28.

Pepperell C., Kus J. V., Gardam M.A., Humar A. and Burrows L.L., 2002. Low-virulence Citrobacter species encode resistance to multiple antimicrobials. Antimicrob. Agents Chemother. 46, 11, 3555–3560.

Rossi R., Pastorelli G., Cannata S., Corino C., 2010. Recent advances in the use of fatty acids as supplements in pig diets: A review. Anim. Feed Sci. Tech. 162, 1–11.

Scholz-Ahrens K.E., Schrezenmeir J., 2007. Inulin and oligofructose and mineral metabolism: the evidence from animal trials. J. Nutr. 137 (11), 2513–2523.

Sekhon B.S., Jairath S., 2010. Prebiotics, probiotics and synbiotics: an overview. J. Pharm. Educ. Res. 1 (2), 13–36.
Pobierz

Opublikowane
2015-09-30DANUTA KOWALCZYK-PECKA 
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ROBERT STRYJECKI 
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
RADOSŁAW ŚCIBIOR 
Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.