Wpływ preparatu aloesowego i pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny na efekty odchowu oraz skład chemiczny tkanek indyczek poddanych stresowi

KATARZYNA OGNIK

Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

IWONA SEMBRATOWICZ

Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA STĘPNIOWSKA

Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

EWELINA CHOLEWIŃSKA

Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MAGDALENA KRAUZE

Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem podjętych badań było stwierdzenie, czy wprowadzenie czynnika stresowego wpłynęło na efekty odchowu, wyniki analizy rzeźnej oraz skład chemiczny tkanek indyczek, a takŜe czy zastosowane łącznie ze stresem dodatki, w postaci Aloesu plus oraz pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny, spowodowały złagodzenie ewentualnych niekorzystnych zmian badanych wskaźników. Doświadczenie przeprowadzono na 360 sztukach indyczek podzielonych losowo i równomiernie na sześć grup, liczących po 60 indyczek. Grupy C oraz C+stres stanowiły grupy kontrolne i nie otrzymywały żadnego dodatku. Ptakom z grup A oraz A+stres aplikowano preparat Aloes plus w ilości 0,70 ml/kg m.c./dzień. Indyczki z grup T oraz T+stres otrzymywały rozpuszczoną w niewielkiej ilości etanolu (ok. 2 ml) pochodną 5-okso-1,2,4-triazyny w dawce 30 µg/kg m.c./dzień. Czynnik stresowy w postaci jednoczesnego stłoczenia, zmiany temperatury oraz oświetlenia nie wpłynął na efekty odchowu, cechy rzeźne tuszek, jak również skład podstawowy oraz mineralny badanych tkanek indyczek. Efekty, jakie zanotowano w wyniku zastosowania testowanych dodatków, nie były zatem zależne od wprowadzonego stresu. Korzyści z podawania preparatu Aloes plus wyrażały się niewielką poprawą wskaźnika wykorzystania paszy, istotnym zwiększeniem wydajności mięśni piersiowych i mięśni podudzi, a także wzrostem zawartości suchej masy i popiołu surowego w tkankach. Natomiast do pozytywnych efektów zastosowania pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny można zaliczyć stymulację przyrostów masy ciała oraz zwiększenie zawartości suchej masy w mięśniach.

Słowa kluczowe:

indyczki, aloes, pochodna 5-okso-1,2,4-triazyny, stres, tkanki

Abu-Dieyeh Z.H.M., 2006. Effect of chronic heat stress and long-term feed restriction on broiler performance. Int. J. Poult. Sci. 5(2), 185–190.

Ali S., Kang G.H., Joo S.T., 2008. A review: influences of pre-slaughter stress on poultry meat quality. Asian Australas. J. Anim. Sci. 21(6), 912–916.

AOAC, 2000. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemist, EUA.

Bagchi D., Carryl O.R., Tran M.X., Bagchi M., Garg A., Milnes M.M., 1999. Acute and chronic stress-induced oxidative gastrointestinal mucosal ingury in rats and protection by bismuth subsalicylate. Mol. Cell. Biochem. 196(8), 109−116.

Brisibe E.A., Umoren U.E., Brisibe F., Magalhäes, P.M., Ferreira, J.F.S., Luthria D., Prior R.L., 2009. Nutritional characterization and antioxidant capacity of different tissues of Artemisia annua L. Food Chem. 115(4), 1240−1246.

Cross D.E., McDevitt R.M., Acamovic T., 2011. Herbs, thyme essential oil and condensed tannin extracts as dietary supplements for broilers, and their effects on performance, digestibility, volatile fatty acids and organoleptic properties. Br. Poult. Sci. 52(2), 227–237.

Faruga A., Jankowski J., 1996. Chów i hodowla indyków. PWRiL, Warszawa.

Ghareeb K., Awad W.A., Nitsch S., Abdel-Raheem S., Bohm J., 2008. Effect of transportation on stress and fear responses of growing broilers supplemented with prebiotics or probiotics. Int. J. Poult. Sci. 7, 621–625.

Ipek A., Sahan U., 2006. Effects of cold stress on broiler performance and ascites susceptibility. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 19(5), 734–738.

Jung S., Choe J.H., Kim B., Yun H., Kruk Z.A., Jo CH., 2010. Effect of dietary mixture of gallic acid and linoleic acid on antioxidative potential and quality of breast meat from broilers. Meat Sci. 86(2), 520–526.

Kannan G., Heath J.L., Webeck C.J. Souza M.C.P., Howe J.L., Mench J.A., 1997. Effects of crating and transport on stress and meat quality charecteristics in broilers. Poult. Sci. 76, 523–529.

Lin H., Decuypere E., Busse J., 2006. Acute heat stress induces oxidative stress in broiler chicken. Comp. Bioch. Physiol. Part A. 144, 11–17.

Lin H., Decuypere E., Buyse J., 2004. Oxidative stress induced by corticosterone administration in broiler chickens (Gallus gallus domesticus) 1. Chronic exposure. Comp. Bioch. Physiol. Part B., 139, 737–744.

Opublikowane
2015-06-05KATARZYNA OGNIK 
Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
IWONA SEMBRATOWICZ 
Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA STĘPNIOWSKA 
Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
EWELINA CHOLEWIŃSKA 
Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MAGDALENA KRAUZE 
Department of Biochemistry and Toxicology Faculty of Animal and Breeding, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2