Wpływ preparatu aloesowego i pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny na wskaźniki biochemiczne krwi indyczek poddanych stresowi

KATARZYNA OGNIK

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

IWONA SEMBRATOWICZ

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA CZECH

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

EWELINA KULAK

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MALWINA MERSKA

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

SZYMON SROKA

Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in LublinAbstrakt

Celem podjętych badań było stwierdzenie, czy wprowadzenie czynnika stresowego wpłynęło na wskaźniki biochemiczne indyczek, oraz czy zastosowane łącznie ze stresem dodatki, w postaci Aloesu plus oraz pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny, spowodowały złagodzenie ewentualnych niekorzystnych zmian badanych parametrów. Doświadczenie przeprowadzono na 360 sztukach indyczek podzielonych losowo i równomiernie na 6 grup liczących po 60 indyczek. Grupy C oraz C + stres stanowiły grupy kontrolne i nie otrzymywały żadnego dodatku. Ptakom z grup A oraz A + stres aplikowano preparat Aloes plus w ilości 0,70 ml/kg m.c./dzień. Indyczki z grup T oraz T + stres otrzymywały rozpuszczoną w niewielkiej ilości etanolu (ok. 2 ml) pochodną 5-okso-1,2,4-triazyny w dawce 30 µg/kg m.c./dzień. Czynnik stresowy w postaci jednoczesnego stłoczenia, zmiany temperatury oraz oświetlenia nie wpłynął istotnie na zmianę poziomu lub aktywności większości analizowanych wskaźników biochemicznych krwi indyczek (GLU, TP, UA, CHOL, AST, ALT i ALP). Zastosowane dodatki spowodowały zmniejszenie aktywności ALT i ALP we krwi indyczek, niezależnie od obecności czy też braku czynników stresowych. Dodatek preparatu aloesowego oraz pochodnej 5-okso-1,2,4-triazyny w trakcie indukowanego stresu u indyczek skutkował zmniejszeniem wskaźników lipidowych krwi, zarówno u ptaków poddawanych, jak i niepoddawanych stresowi.

Słowa kluczowe:

indyczki, aloes, pochodna 5-okso-1,2,4-triazyny, stres, krew, wskaźniki biochemiczne

Akinmoladun A.C., Akinloye O., 2004. Effect of Aloe barbadensis on the lipid profile and fasting blood sugar concentration of rabbits fed high cholesterol diet. Global. J. Pure Appl. Sci. 10, 139–142.

European Commision, 2007. Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production. O.J. EU, 182, 19–28.

Fitko R., 1983. Współczesne poglądy na mechanizmy i następstwa stresu u zwierząt. Med. Weter. 9, 515–519.

Hashemi S.R., Davoodi H., 2012. Herbal plants as new immuno-stimulator in poultry industry: A review. Asian J. Anim. Vet. Adv. 7, 105 –116.

Keller., 1990. Einfluss von transport und wartezeit auf physiologische parametr bei schlachtputen. Dtsch. Geflügelwirstch. Schweineprod 44, 1305–1306.

Krasnodębska-Depta A, Koncicki A., 2002. Wpływ krótkotrwałego stresu cieplnego na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi indyków. Med. Weter. 58, 223–226.

Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., 2000. Fizjologiczne wartości wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi kurcząt brojlerów. Med. Weter. 56, 7, 456–460.

Krauze M., 2007. Influence of differential rations of 1,2,4-triasole derivative on the level of chosen blood indicators and rearing efficiency of slaughter turkey-hens. Annales UMCS, sec. DD, Medicina Veterinaria 62, 1, 8–14.

Lara L.J., Rostagno M.H., 2013. Impact of Heat Stress on Poultry Production. Animals 3, 356–361.

Lim B.O., Seong N.S., Choue R.W., Kim J.D., Lee H.Y., Kim S.Y., 2003. Efficacy of dietary aloe vera supplementation on hepatic cholesterol and oxidative status in aged rats. J Nutr. Sci. Vitaminol. (Tokyo) 49, 292–296.

Local Ethics Committee, 2009. Zezwolenie na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach.

Ognik K., Merska M., 2011. Influence of 5-oxo-1,2,4-triazine derivative addition on the level of biochemical blood markers and chemical composition of turkey hens tissues. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 29 (3), 35–46.

Ognik K., Merska M., 2012. Effect of aloe preparation on the level of biochemical indices of blood and tissue composition of female turkeys. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica (1), 33–45.

Ognik K., Sembratowicz I., 2011. Influence of a newly-synthesized 5-oxo-1,2,4-triazyne derivative on antioxidant indices of blood and performance of turkey hens. S. Afr. J. Anim. Sci. 41, 403–412.

Ognik K., Sembratowicz I. 2012a. Effect of Aloe plus preparation supplement on hematological and immunological blood parameters of and performance of turkey hens. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 36 (1), 1–8.

Ognik K., Sembratowicz I., 2012b. Stress as a factor modifying the metabolism in poultry. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 30 (2), 34–43.

Pandurang L.T; Kulkarni G.B; More P.R; Ravikanth K., Maini S.; Deshmukh V.V., Yeotikar P.V., 2011. Overcrowding stress management in broiler chicken with herbal antistressor. Iran. J. Appl. Anim. Sci. 1, 49–55.

Pijarska I., Czech A., Malec H., Tymczyna L., 2006. Effects of road transportation of chicks on blood biochemical indices and productive results of broilers. Med. Weter. 62, 408–410.

Rajman M., Jurani M., Lamoova D., Maeajova M., Sedlaekova M., Kotal L., Jeova D., Vyboh P., 2006. The effects of feed restriction on plasma biochemistry in growing meat type chickens (Gallus gallus). Comp. Biochem. Physiol. A. 145, 363–371.

Sahin, N., Sahin K., Onderci M., Karatepe M., Smith M.O., Kucuk O., 2006. Effects of dietary lycopene and vitamin E on egg production, antioxidant status and cholesterol levels in Japanese Quail. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 19 (2), 224–230.

Siegel H.S., 1995. Stress, strains, and resistance. Br. Poult. Sci., 36, 3–20.

Smulikowska S., Rutkowski A. (eds), 2005. Normy żywienia drobiu. Omnitech Press, 4th edn.

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna.

Statsoft, 2003. Statistica. Data analysis software system, version 6.0, www.statsoft.com.

Vosmerova P., Chloupek J., Bedanova I., Chloupek P., Kruzikova K., Blahova J. Vecerek V., 2010. Changes in selected biochemical indices related to transport of broilers to slaughterhouse under different ambient temperatures. Poult. Sci. 89, 2719–2725.

Winnicka A., 2008. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K., 2001. Zastosowanie u indyków średniociężkich witaminy E i selenu przed obrotem przedubojowym w celu łagodzenia stresu transportowego. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootechnica 42, 169–174.

Opublikowane
2014-10-16KATARZYNA OGNIK 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
IWONA SEMBRATOWICZ 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA CZECH 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
EWELINA KULAK 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MALWINA MERSKA 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
SZYMON SROKA 
Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>