Międzygatunkowe hybrydyzacje in situ z bydlęcymi sondami malującymi heterosomy do identyfikacji chromosomów płci u daniela (Dama dama)

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

BARBARA DANIELAK-CZECH

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

MAREK BABICZ

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

AGNIESZKA BĄK

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

BARBARA REJDUCH

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/KrakówAbstrakt

Zjawisko syntenicznego konserwatyzmu genetycznego chromosomów umożliwia zastosowanie sond molekularnych otrzymanych dla jednego gatunku zwierząt do detekcji homologicznych fragmentów DNA innych gatunków. Celem badań była identyfikacja chromosomów płci daniela (Dama dama) przy wykorzystaniu w międzygatunkowych hybrydyzacjach in situ (technika Zoo-FISH) bydlęcych sond malujących heterosomy. Uzyskane wyniki ujawniły wyraźne żółtozielone sygnały w dużych akrocentrycznych chromosomach X i mocne czerwone sygnały fluorescencyjne na małych submetacentrycznych heterosomach Y we wszystkich płytkach chromosomów metafazowych daniela. Badania potwierdziły wysoki stopień konserwatyzmu genetycznego grup syntenicznych heterosomów u gatunków należących do Ruminantia, co stwarza możliwość wykorzystania bydlęcych, heterologicznych sond malujących chromosomy płci w międzygatunkowych analizach porównawczych, filogenetycznych i ewolucyjnych.

Słowa kluczowe:

daniel (Dama dama), syntoniczny konserwatyzm genetyczny, chromosomy płci, bydlęce sondy malujące hererosomy, technika Zoo-FISH

Bonnet A., Thevenon S., Claro F., Gautier M., Hayes H., 2001. Cytogenetic comparison between Vietnamese sika deer and cattle: R-banded karyotypes and FISH mapping. Chromosome Res. 9, 673–687.

Chi J., Fu B., Nie W., Wang J., Graphodatsky A.S., Yang F., 2005. New insights into the karyotypic relationships of Chinese muntjac (Muntiacus reevesi), forest musk deer (Moschus berezovskii) and gayal (Bos frontalis). Cytogenet. Genome Res. 108, 310–316.

Chowdhary B.P., Frönicke L., Gustavsson I., Sherthan H., 1996. Comparative analysis of the cattle and human genomes: detection of ZOO-FISH and gene mapping based chromosomal homologies. Mamm. Genome 7, 297–302.

Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., 2010. Diagnosis of tandem fusion translocation in the boar using FISH technique with human painting probes. Ann. Anim. Sci. 10, (4), 361–366.

Goldammer T., Brurmer R.M., Weikard R., Schwerin M., 1996. Generation and use of chromosome fragment specific bovine DNA probes for cytogenetic studies in cattle. Arch. Zoot. 45, 309–314.

Huang L., Nie W.H., Wang J.H., Su W.T., Yang F.T., 2005. Phylogenomic study of the subfamily Caprinae by cross-species chromosome paining with mantjac paints. Chromosome Res. 13, 389–399.

Iannuzzi L., Di Meo G.P., 1995. Chromosomal evolution in bovids: a comparison of cattle, sheep and goat G- and R-banded chromosomes and cytogenetic divergences among cattle, goat and river buffalo sex chromosomes. Chromosome Res. 3, 291–299.

Kozubska-Sobocińska A., Słota E., Pieńkowska A., 2003. Zastosowanie techniki FISH do diagnozy chimeryzmu leukocytarnego u owiec. (in Polish with English summary). Med. Wet. 59, 987–989.

Kozubska-Sobocińska A., Słota E., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C., 2005. Comparative hybridization of the Y chromosome in selected species of Bovidae. Ann. Anim. Sci. 5 (1), 5–9.

Kozubska-Sobocińska A., Słota E., Pakusiewicz M., 2006. Comparison of the G-banded karyotype of the fallow deer (Dama dama) and sheep (Ovis aries). Ann. Anim. Sci. 6, 2, 225–231.

Kozubska-Sobocińska A., Ząbek T., Słota E., Kaczor U., 2007a. Comparison of GTG-banded karyotypes and microsatellite sequences in some species of the Bovidae and Cervidae families. J. Anim. Feed Sci., 16, 567–578

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Słota E., 2007b. Genetic conservatism analysis based on G-banded chromosomes of cattle and fallow deer. Ann. Anim. Sci. 7(2), 215–220.

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., 2008. Identification of heterosomes in spermatozoa of rams with 54,XX/54,XY chimerism. Vet. Med.-Czech, 53(5), 250–254.

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Kaczor U., Sharan M., 2009a. Microsatellite sequences of Y heterosome. Anim. Biol. 11, (1–2), 247–250.

Kozubska-Sobocińska A., Bugno-Poniewierska M., Słota E., 2009b. Application of bovine heterosome painting probes to analysis of the sex bivalent in rams. Ann. Anim. Sci. 9, (4), 371–378.

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Danielak-Czech B., Babicz M., Bąk A., 2012. Comparative sex chromosomes hybridizations in Ruminantia. Ann. Anim. Sci. 12, (4), 497–502.

Oh S.H., Yun Y.M., Lee J.E., Kim I.Y., Shin J.H., Kweon O.K., Lee H., Yoon Y.S., Shin N.S., Seong J.K., 2011. G-,R- and C-band patterns of goral (Nemorhaedus caudatus) and comparison to goat (Capra hircus). Mol. Cells 31, 351–354.

Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Radko A., Rychlik T., Słota E., 2004. The application of genetic markers for cell chimerism diagnosis in lambs. J. Anim. Breed. Genet. 121, 197–203.

Rejduch B., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., 2010a. FISH – based comparative analysis of human and porcine chromosome region involving obesity-related genes. Ann. Anim. Sci. 10, (4), 367–372.

Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., 2010b. Use of human painting probes for identification of centric fusion in wild boar. Chromosome Res. 18, 727–728.

Révay T., Tardy E.P., Tóth A., Kovács A., Salgó A., 2000. Sexing bovine cells by FISH with a synthetic Y-probe. 14th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Abstr. Brno, 29.

Révay T., Kovacs A., Rens W., Gustavsson I., 2002. Simultaneous detection of viability and sex of bovine spermatozoa. Reprod. Fert. Dev. 14, 373–376.

Rubini M., Negri E., Fontana F., 1990. Standard karyotype and chromosomal evolution of the fallow deer (Dama dama L.). Cytobios 64, 155–161.

Słota E., Kozubska-Sobocińska A., Bugno M., Giemza-Marek A., Kulig B., 2001. Comparison between the G-banded karyotype of the aoudad (Ammotragus lervia) and sheep (Ovis aries). J. Appl. Genet. 42, 59–64.

Opublikowane
2014-02-05ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
BARBARA DANIELAK-CZECH 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
MAREK BABICZ 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
AGNIESZKA BĄK 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
BARBARA REJDUCH 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/KrakówLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5