The effect of different varroacides on the acidity of winter stores and honey stores

Grzegorz Borsuk

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Krzysztof Olszewski

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Jerzy Paleolog

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Aneta Strachecka

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

Magdalena Gryzińska

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of the study was to assess the effect of selected varroacides on the pH of winter honey stores, spring honey stores, and summer honey stores. With this aim, five groups,
each consisting of five colonies, were established. The control group was composed of colonies that were not treated for varrosis. The other groups were treated with oxalic acid, formic acid, Apivarol, and Bee Vital Hive Clean, respectively. The acidity of honey stores was determined with the testo 205 pH-meter. In each colony, pH of centrifuged samples of the winter honey stores, and spring and summer honey was measured in triplicate. Oxalic acid was found to lower the pH of the winter honey stores significantly (control: pH = 3.65, winter honey stores: pH = 3.29) and of the spring honey (control pH = 3.87, spring honey pH = 3.73). Formic acid significantly decreased the pH of the summer honey (control pH = 3.73, summer honey pH = 3.56). Apivarol and Bee Vital Hive Clean did not exhibit any significant impact on the pH of the winter honey stores or honey.

Słowa kluczowe:

honey pH, formic acid, oxalic acid, Apivarol, Bee Hive Vital Clean, varroa disease

Bailey L., Ball B.V., Perry J.N., 1983. Association of viruses with two protozoal pathogens of the honey bee. Ann. Appl. Biol. 103, 13–20.
Ball B.V., Allen M.F., 1988. The prevalence of pathogens in honey bee (Apis mellifera) colonies infested with the parasitic mite Varroa jacobsoni. Ann. Appl. Biol. 113, 237–244.
Bogdanov S., Charričre j. D. , Imdorf A., Kilchenmann V., Fluri P., 2002. Determination of residues in honey after treatments with formic and oxalic acid under field conditions. Apidologie
33, 399–409.
Bogdanov S., Kilchenmann V., Imdorf A., 1998. Acaricide residues in some bee products, J. Apic. Res. 3, 57–67.
Brodysgaard C.J., Ritter W., Hansen H., Brodsgaard H.F., 2000. Interactions among Varroa jacobsoni mites, acute paralysis virus, and Paenibacillus larvae larvae and their influence on mortality of larval honeybees in vitro. Apidologie 31, 543–554.
de Jong, D., de Jong, P.H., Goncalves L.S., 1982. Weight loss and other damage to developing worker honey bees from infestation with Varroa jacobsoni. J Apic. Res. 21, 165-167.
Górczyński Z., 2007. Moje doświadczenia z kwasem mrówkowym. Pszczelarstwo 7, 8–9.
Howis M, Chorobiński P., Nowakowski P., 2010. Wpływ ekspozycji kwasu mrówkowego na stan fizjologiczny jelita środkowego pszczoły miodnej. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska,
Puławy 10–11 marca, 21.
Imdorf A., Charričre J.D., Kilchenmann V., Bogdanov S., Fluri P., 2003. Alternative strategy in central Europe for the control of Varroa d. in honey bee colonies. Strategie zur alternative
Bekampfung von Varroa destructor in Zentraleuropa. Apiacta 38, 258–285.
Liebig G., 1997. Alternative Varroabekämpfung. Mit organischen Säuren aus der Krise? Bienenwelt 39, 289–297.
Liebig G., 2005. Getreidestärkesirup: besser als sein Ruf. Dtsch. Bienen J., 8, 18–19.
Lipiński Z., 2003a. Kwas mrówkowy w zwalczaniu warrozy. Pszczelarstwo, 7, 10–11.
Lipiński Z., 2003b. Olejki eteryczne i ich pochodne w zwalczaniu warrozy pszczół. Pszczelarstwo, 9, 10.
Mathieu L., Faucon J.P., 2000. Changes in the response time for Varroa jacobsoni exposed to amitraz. J. Apic. Res., 39(3–4), 155–158.
Milani N., 1995. The resistance of Varroa jacobsoni Oud. to pyrethroids: a laboratory assay, Apidologie, 26, 415–429.
Milani N., 1999. The resistance of Varroa jacobsoni Oudemans to acaricides. Apidologie, 30, 229–234.
Polaczek B., 2002. Chów pszczół bez środków chemicznych. Pszczelarstwo, 6, 11.
Polaczek B., 2004. Zwalczanie warrozy kwasem mrówkowym. Pszczelarstwo, 4, 9–10.
Polaczek B., 2005. Prowadzenie pasieki połączone ze zwalczaniem Varroa kwasem mrówkowym. Pszczelarstwo, 5, 10–11.
Skubida P., 2007. Pszczołom trzeba pomóc, same z warrozą sobie nie poradzą. Pszczelarstwo, 5, 8–9.
Skubida P., Skowronek W., Szewczyk A., 2004. Prowadzenie pasiek metodami ekologicznymi OPISiK w Puławach. Krajowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego.
Strachecka A., Choroszyńska D., Paździor E., Paleolog J., Olszewski K., 2009. Wpływ akarycydów na powierzchniową aktywność proteolityczną u robotnic Apis mellifera. XLVI Naukowa
Konferencja Pszczelarska, Puławy 10–11 marca, 69.
Strachecka A., Paleolog J., Grzywnowicz K., 2008. The surface proteolytic activity in Apis mellifera. J. Apic. Sci., 52(1), 49–56.
Sumpter, D. J. T., Martin S.J., 2004. The dynamics of virus epidemics in Varroa infested honey bee colonies. J Anim. Ecol. 73, 52–63.
Trouiller J., 1998. Monitoring Varroa jacobsoni resistance to pyrethroids in western Europe, Apidologie, 29, 537–546.
Wallner K., 1999. Varroacides and their residues in bee products, Apidologie, 30, 235–248.
Watkins M., 1997. Resistance and its relevance to beekeeping. Bee World., 78(1), 15–22.
Wilde J., 2008. Straty ekonomiczne powodowane przez Varroa destructor i sposoby zapobiegania. Pszczelarstwo, 3, 2–4.
Wilde J., 2009. Varroa destructor a CCD i zapobieganie masowym ginięciom pszczół. Pszczelarstwo, 3, www.miesiecznik-pszczelarstwo.pl/artykuly/2009_05/artykul_2009_05.html.

Opublikowane
2012-03-31Grzegorz Borsuk 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Krzysztof Olszewski 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Jerzy Paleolog 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Aneta Strachecka 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
Magdalena Gryzińska 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora