Comparative analysis of reproduction, fattening, and slaughter values of selected hybrid swine breeds

Piotr Kamyk-Kamieński

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13

Marek Babicz

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13

Jerzy Lechowski

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13

Mariusz Soszka

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13

Wacław Krasucki

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13Abstrakt

The reproduction and fattening performance, as well as fleshiness of PL × PLW × D and PIC line hybrids were subject to evaluation. It was found that from PIC sows more piglets per
litter were weaned as compared to PL × PLW hybrid sows. Hybrid offspring born were characterized by higher daily gains, which affected the piglet’s live weight on 28th day and fattener’s live weight on 170th fattening day. Considering the meatiness, hybrids after Camborough 46 sows mated with PIC 408 boar appeared to be the best.

Słowa kluczowe:

crossbreeding, reproduction, fattening, and meatiness

Borzuta K., Janiszewski P., Tratwal Z., Wajda S., Grześkowiak E., Lisiak D., Strzelecki J., 2007. Efektywność produkcji świń mieszańców czterorasowych bez udziału rasy pietrain. Rocz. Inst.
Przem. Mięsn. Tł. T. 45, 1, 7–16.
Chwastowska I., Śmiecińska K., 2006. Quality of meat from the carcasses of pigs of Synthetic Line PIC, classified into grades E and U in the EUROP system. Anim. Sci. Pap. Rep., 24, Suppl. 3, 73–78.
Gajewczyk P., Madejek-Świątek E., Potyrała A., 2010. Wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt, uzyskane w przeciętnych warunkach chowu od loch Naima i mieszańców [w.b.p. ×
p.b.z]. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biologia i Hodowla Zwierząt, 60, 577, 145–154.
Grześkowiak E., Borzuta K., Strzelecki J., 2001. Slaughter value and meat and product quality prepared from carcass of PIC synthetic line. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tł. 38, 43–50.
Knecht D., Szulc K., Jankowska A., 2009. Wpływ płci na wyniki oceny poubojowej oraz cechy tuczne świń mieszańców. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biologia Hodowla Zwierząt, 58, 572, 85–90.
Meller Z., Wajda S., Daszkiewicz T., 1998. Porównanie mięsności i jakości tuczników firmy PIC z tucznikami pochodzącymi ze skupu masowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 329 (53), 43–49.
Normy żywienia świń, 1993. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Omnitech Press, Warszawa.
Różycki M., Żak G., 2001. Wyniki oceny świń z firm hybrydowych. Suplement do: Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2000. Instytut Zootechniki, Kraków, 19.
Rybarczyk A., Kmieć M., Szaruga R., Polasik D., Terman A., Natalczyk-Szymkowska W., 2010. Leptin gene (Lep) polymorphism in PIC hybrid fatteners free from stress susceptibility gene (RYRTt), EJPAU 13(3). Available online: http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue3/art-07.html
Rybarczyk A., Szaruga R., Kmieć M., Jakubowska M., Karamucki T., Terman A., 2005. Relationships between carcass slaughter value and meat quality and composition traits in PIC hybrid
porkers. Ann. Anim. Sci. Suppl., 2, 165–168.

Opublikowane
2012-03-31Piotr Kamyk-Kamieński 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13
Marek Babicz 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13
Jerzy Lechowski 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13
Mariusz Soszka 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13
Wacław Krasucki 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin, 20-950 Lublin, Akademicka 13Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>