Incidences of some zoonoses in the Lublin province in the years 2000–2010

Beata Trawińska

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bożena Nowakowicz-Dębek

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Antoni Polonis

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Teresa Bombik

Department of Reproduction and Animal Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

The occurrence of some infectious and parasitic zoonotic diseases in the Lublin Province was evaluated in the years 2000–2010. The infectious diseases include salmonellosis, bovine
tuberculosis, rabies and bovine spongiform encephalopathy (BSE). The highest number of flocks infected by poultry salmonellosis was seen in 2010 (19). Single cases of bovine tuberculosis were reported only in 2000 and 2007. Rabies occurred most frequently in 2001 in wild animals (482 cases) and domestic ones (59). BSE was recorded in 2004 (1 case), in 2006 (1 case) and 2008 (2 cases). The presence of selected parasitic diseases was also assessed. A higher number of trichinosis cases was reported in wild boars compared to domestic pigs, with the highest count in 2010 (12). The occurrence of the aforementioned zoonotic diseases proves that that despite a declining trend, they still pose a threat for human and animal health.

Słowa kluczowe:

zoonosis, salmonellosis, bovine tuberculosis, rabies, BSE, trichinosis

Biendo M., Laurans G., Thomas D., Dechepy O., Hamdad-Daoudi F., Canarelli B., Eb F., 2003. Regional dissemination of Salmonella enterica serovar Enteritidis is season dependent. Clin.
Microbial. Infect. 9, 360–369.
Gliński Z., Kostro K., 2001. Choroby odzwierzęce w chowie trzody chlewnej. Trzoda Chlew. 39, 88–93.
Hald T., Vose D., Wegener H.C., Koupeev T., 2004. A bayesian approach to quantify the contribution of animal-food sources to humfan salmonellosis. Risk Analysis 24, 255–268.
Mituniewicz T., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K., Witkowska D., Wójcik A., Kleinszmidt K., Sobczak J., 2007. Występowanie pałeczek Salmonella w fermach drobiu w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2001–2005. Med. Wet. 63, 1081–1083.
Mól H., 2007. Wścieklizna zwierząt w 2006 r. w perspektywie szczepień lisów w latach 1993–2006. Życie Wet. 82, 676–678.
Osek J., 2007. Zoonozy i ich czynniki etiologiczne w świetle raportu EFSA za 2005 r. Życie Wet. 82, 294–301.
Osek J., 2008. Występowanie chorób odzwierzęcych i ich czynników etiologicznych w 2006 r. w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa żywności. Życie Wet. 83, 2008.
Polak M.P., Żmudziński J.F., 2001. BSE jako zoonoza. Med. Wet. 57, 5–8.
Polak M.P., Rożek W, Żmudziński J.F., 2002. Monitoring BSE w Polsce. Med. Wet. 58, 344–347.
Polak M.P., Żmudziński J.F., 2005. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) w Polsce. Mag. Wet., supl. Bydło 10, 34–36.
Report on zoonoses 2006, 2007. Main conclusions on the Community Summary Report on Zoonoses 2006. The EFSA 130, 10–18.
Roy P., Dhillon A.S., Lauerman L.H., Schaberg D.M., Bandli D., Johnson S., 2002. Results of Salmonella isolation from poultry products, poultry, poultry environment and other characteristics.
Avian Dis. 46, 17–24.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Dz.U. 2004, Nr 282, poz. 2813.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach
hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007–2009. Dz.U. 2008, Nr 58, poz. 352.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach
hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007–2009, Dz.U. 2009, Nr. 67, poz. 564.
Tietze M., Trawińska B., Gągoł M., 2007. Występowanie pałeczek Salmonella u ludzi na terenie Lublina. Med. Wet. 63, 819–822.
Truszczyński M., 2008. Weterynaryjna profilaktyka zoonoz. Med. Wet. 64, 1363–1367.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Dz.U. 2004, Nr. 69, poz. 625.
Wijaszka T., Truszczyński M., 2006. Nowa lista chorób zgłaszanych do OIE. Med. Wet. 62, 1455.
Zeidler M., Ironside J.W., 2000. The new variant of Creutzfeld-Jakob disease. Rev. Sci. Off. Int. Epiz., 19, 98–120.

Opublikowane
2012-06-30Beata Trawińska 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Antoni Polonis 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Teresa Bombik 
Department of Reproduction and Animal Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>