Effect of vitamin C with rutin and herbal mixture supplements on chosen hematological and biochemical blood parameters and production results of slaughter turkeys

Małgorzata Dmoch

Department of Animal Hygiene and Environment Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Science, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Antoni Polonis

Department of Animal Hygiene and Environment Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Science, Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandAbstrakt

The present research objective was to determine the influence of supplemental vitamin C with rutin in drinking water or herbal mixture additive to a diet of chosen hematological and biochemical blood parameters of slaughter turkeys. The studies involved 120 male turkeys Big-6 toms. From the 3rd week of age, the birds received a dietary addition of vitamin C with rutin to drinking water (group II) and a 1% herbal mixture to feed (group III). Blood was collected from the brachial vein twice and the results were averaged. The blood samples were examined for chosen hematological and biochemical indices in plasma. Suplementary vitamin C with rutin and herb mix in turkeys diet improved the final weight gains and reduced the feed intake/kg weight gain. Addition of herbal mixture to feed decreased the number of leucocytes but neutrophiles number in turkey’s blood from II group was lower than control (p < 0.05). Vitamin C with rutin decreased the uric acid level (2.55 mg · dl-1) and phosphorus (1.95 mg · dl-1) in comparison with control group (respectively, 3.7 mg · dl-1 2.51 mg · dl-1), while herbal mixture supplement increased the content of cholesterol (115.33 mg · dl-1), phosphorus (3.44 mg · dl-1), and TIBC (total iron-binding-capacity) (97.2 mg · dl-1), and declined blood triglyceride (87.66 mg · dl-1), (respectively, 96.6 mg · dl-1, 2.51 mg · dl-1, 61.0 μg · dl-1, 124.5 mg · dl-1), concentration in turkeys.

Słowa kluczowe:

vitamin C, rutin, herbal mixture, hematological and biochemical blood parameters, production results, turkey

Ahmad H., Johan K., 1993. The role of vitamin C in the prevention of neurolathyrism and detoxification of Lathyrus sativus. Lathyrus sativus and human lathyrism: progress and prospect. Proc. 2nd Int. Collog. Lathyrus/Lathyrism, University of Dhaka, Bangladesh, 278.
Bounous D.I., Watt R.D., Gibas P.S., Kilburn J.V., Quit C.F., 2000. Normal hematological and serum biochemical reference intervals for juvenile wild turkeys. J. Wild. Dis. 36, 2, 393–396.
Dmoch M., 2007. Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi oraz efekty produkcyjne indyków. Ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych naukowców „Wkład młodych naukowców w rozwój nauk rolniczych”. Puławy, 23–24 listopada, 47–48.
Dmoch M., Solan M., 2008. Rola witaminy C w organizmach ptaków domowych. Wiad. Zoot. 56, 2, 21–28.
Faruga A., Polak M., Jędryczko R., Łowczak I., 2003. Wyniki odchowu i aktywność enzymów surowicy krwi indyków żywionych mieszankami z zawartością flawomycyny lub preparatu ziołowego. Biul. Nauk. 22, 167–171.
Faruga A., Pudyszak K., 1999. Efektywność odchowu i jakość mięsa indyczek rzeźnych żywionych paszą z dodatkiem ziół. Zesz. Nauk. Prz. Hod. Chów i Hodowla Drobiu 45, 349–357.
Faruga A., Pudyszak K., Koncicki A., Polak M., 2002. Wpływ preparatu ziołowego Biostrong 500 na efektywność odchowu i poziom niektórych wskaźników biochemicznych krwi indyczek rzeźnych. Med. Wet. 58, 10, 796–798.
Fritz Z., Majdański F., Kinal S., Schleicher A., 1990. Zioła jako komponent mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Drob. 7, 31–40.
Fritz Z., Kinal S., Schleicher A., 2000. Wyciągi z ziół w żywieniu kurcząt rzeźnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Zootechnika 384, 57–68.
Gonkowski S., Wojtkiewicz J., 2003. Przykłady zastosowania ziół w XIX-wiecznym lecznictwie weterynaryjnym w świetle „Nowego lekarza…” z 1872 roku. Med. Wet. 59, 6, 550–551.
Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., 2005. Możliwość wykorzystania wyników badań hematologicznych i biochemicznych w diagnostyce chorób drobiu. Mag. Wet. Suplement, Drób, 20–22.
Kontecka H. Książkiewicz K. Nowaczewski S. Kisiel T., 2000. Wpływ dodatku witaminy C do paszy na wyniki wylęgowości i wybrane wskaźniki hematologiczne jednodniowych kurcząt. Zesz. Nauk. PTZ. 49, 499–500.
Kontecka H., Witkiewicz K., Sobczak J., 1997. Wpływ dodatku witaminy C do paszy na wskaźniki produkcyjne i hematologiczne kur nieśnych. Zesz. Nauk. PTZ 32, 139–145.
Madej E., Grzęda M., 2000. Właściwości, niedobór i zakres zastosowań witaminy C w leczeniu zwierząt. Med. Wet. 56, 10, 627–631.
Meluzzi A., Primieeri G., Giordani R., Fabris G., 1992. Determination of blood constituents reference values in broilers. Poult. Sci. 71, 2, 337–345.
Nagórna-Stasiak B. Lechowski J., 1994. Wchłanianie żelaza i witaminy C u kurcząt. Med. Wet. 50, 9, 455–457.
Schmidt E.; Paulillo A., Lapera I., Martins G., Junior L., Testi A., Denadai J., Hoppe E., Fagliari J., 2009. Evaluation of serum biochemical Parameters in uvenile Bronze Turkeys (Meleagris gallopavo). Int. J. Poul. Sci. 8, 746–748.
Sembratowicz I., 2004. Wpływ wyciągów ziołowych na wybrane wskaźniki krwi i efekty odchowu indyczek. Ann. UMCS, sec. EE, Zootechnica 22, 43, 235–331.
Sitarska E., Centarowicz A., Kluciński W., 2003. Zioła w leczeniu ludzi i zwierząt. Mag. Wet. 12, 84, 54–56.
Szabó A., Mézes M., Horn P., Sütő Z., Bázár Gy. Romvári., 2005. Developmental dynamics of some blood biochemical parameters in the growing turkey (meleagris gallopavo). Acta Vet. Hung. 53, 4, 397–409.
Vasicek L., Shwendenwein I., Vaill S., 1991. Chemical blood analysis to establish standard values in turkeys of different ages. Disch. Tierärtzl. Wschr. 98, 126–129.

Opublikowane
2011-06-30Małgorzata Dmoch 
Department of Animal Hygiene and Environment Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Science, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Antoni Polonis 
Department of Animal Hygiene and Environment Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Science, Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora