The level of chinchilla reproductive traits in relation to the behaviour of females

Brygida Ślaska

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Iwona Rozempolska-Rucińska

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of the study was to estimate the relations between elements of chinchilla female behaviour and the level of reproductive traits. The observations involved 380 deliveries
from 130 females of the breeding stock of chinchillas, var. standard. In order to assess the temperament of the animals, they were tested three times and subsequently classified into one of the following groups: confident and curious, reserved and curious, and withdrawn animals. The animal breeding value of reproductive traits was estimated in the study with the use of the BLUP method combined with the multi-trait repeatability animal model. The significance of the factors included in the model was previously verified with the multivariate analysis of variance. The additive value of the animals was used in determining the mean breeding value of the number of born and weaned kits in the 3 classes of the behaviour type observed in the particular tests. Irrespective of the type of the behavioural test, no significant differences in the breeding value of reproductive traits were observed among the differently tempered chinchilla females.

Słowa kluczowe:

chinchillas, behaviour, BLUP, reproduction

Broom D.M., 1997. Animal behaviour as an indicator of animal welfare in different housing and management systems. In Proc. 9th Int. Cong. Anim. Hygiene, ed. H. Saloniemi, Helsinki,
Tummavnoren Kirjapaino Oy., 371–378.
Dzierżanowska-Góryń D., Kowalczyk M., 2005. Wstępne badania temperamentu szynszyli. Rocz. Nauk. PTZ 1, supl. 1, 97–103.
Everett-Hincks, J. M., Lopez-Villalobos N., Blair H. T., and Stafford K. J., 2005. The effect of maternal behavior score on lamb and litter survival. Live. Prod. Sci. 93, 51–61.
Fortuńska D., Zoń A., Lasek A., 2003. Przydatność testu ACTH i SIH w określeniu temperamentu jenotów (Nyctereutes procyonoides). Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 68(6), 141–149.
Gacek L., 2002. Test empatyczny – nowy test behawioralny dla lisów polarnych. Przeg. Hod. 5, 4–6.
Gäde S., Bennewitz J., Kirchner K., Looft H., Knap P.W., Thaller G., Kalm E., 2008. Genetic parameters for maternal behaviour traits in sows. Live. Sci. 114, 1, 31–41.
Gradinson, K., 2005. Genetic background of maternal behaviour and its relationship to offspring survival. Live. Prod. Sci. 93, 43–50.
Lanszki J., Szepsi Sz., 1996. Ethological examination of breeding chinchillas (Chinchilla laniger). Scientifur 20(1), 35–41.
Lindsay D.R., 1996. Environment and reproductive behaviour. Anim. Reprod. Sci., 42, 1–12.
Madsen P., Jensen J., 2000. DMU. A package for the analysing multivariate mixed models. Version 6, release 4.
McBride G., 1980. Adaptation and welfare at the man-animal interface. [In:] Behaviour in Relation to Reproduction, Management and Welfare of Farm Animals. Reviews in Rural Science
IV. Ed. M. Wodzicka-Tomaszewska, T.N. Edney, J.J. Lynch. University of New England, Armidale, Australia.
Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska G., Mielnik A., 2007. Wyniki rozrodu samic i odchowu młodych szynszyli w zależności od temperamentu matki. Rocz. Nauk. PTZ 3(4), 283–294.
Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska G., Zięba G., 2006. Genetic improvement of reproductive traits in chinchillas. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 195–204.
Sulik M., Seremak B., 2003. Przebieg i jakość kariery rozrodczej wybranych samic szynszyli jako przejaw behawioralnych reakcji organizmu. Zesz. Nauk. Przeg. Hod. 68(6), 151–159.
Ślaska B., Jeżewska G., Łukaszewicz M., Zięba G., 2007. Genetic determination of selected reproduction traits in raccoon dog (Nyctereutes procyonoides). Anim. Sci. Papers Reports. 25,
3, 153–159.
Ślaska B., Jeżewska-Witkowska G., 2008. Wykorzystanie testów behawioralnych do oceny dobrostanu reprodukcyjnego szynszyli (Chinchilla lanigera Molina, 1782). Rocz. Nauk. PTZ 4, 3,
323–335.

Opublikowane
2010-03-31Brygida Ślaska 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Iwona Rozempolska-Rucińska 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora