Age and growth rate of perch (Perca fluviatilis L.) from a special angling lake Skomielno

Jacek Rechulicz

Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-935 LublinAbstrakt

During control fishing surveys carried out in the 2005 and 2006 on the special angling lake Skomielno, 56 perches were captured and their scales examined for determination of this species age and growth rate. There were performed individual measurements of fish, while its growth rate and body weight were established by the length-based methods and back-reading procedure. Perch condition was determined by calculating the Fulton coefficient. The age of perch from Skomielno fishing site ranged within I+ up to VIII+ age classes, while IV+ age group was a clear dominant (contributing 30.5% of all fish examined) as well as VI+ (22.2% of fish). The highest average perch length increment was recorded for juvenile fish of VII+ age-group (172 g) and slightly lower for V+ and VI+ ones, i.e. 91 g, 80 g, respectively. A condition coefficient calcu-lated for perches from Skomielno Lake averaged 2.3.

Słowa kluczowe:

perch, Perca fluviatilis, fish age, growth rate, Skomielno Lake

Czerwiński T., 2002. Stan i uwarunkowania ekonomiczne gospodarki okoniem. Komunikaty rybackie, 3, 7–12.
Epler P., Łuszczek-Trojnar E., Socha M., Drąg-Kozak E., Szczerbik P., 2005. Age and growth of the perch (Perca Fluviatilis L.) in the Solina and Rożnów dam reservoirs. Acta Sci. Pol., Piscaria, 4, (1/2), 43–50.
Girsztowtt Z., 2002. Operat rybacki zbiornika retencyjnego Skomielno. Lublin.
Heese T., 1992. Optymalizacja metody określania tempa wzrostu ryb za pomocą odczytów wstecznych. Monogr. P. Koszal., 42.
Krawczak H., 1965. Wiek i tempo wzrostu okonia (Perca fluviatilis L.) z Zalewu Wiślanego. Prace MIR, A–13, 115–130.
Skóra S., 1964. Growth and nutrition of the perch (Perca fluviatilis L.) in the reservoir of Kozłowa Góra. Acta Hydrobiol., 6, 375–387.
Starmach J., Jelonek M., 2003. Ocena stanu ichtiofauny i środowiska wodnego Zbiornika Czorsz-tyńskiego. Supl. Acta Hydrobiol., 6, 65–87.
Szypuła J., 1998. Age and growth rate of perch (Perca fluviatilis L., 1758) in the Pomeranian Bay. Fol. Univ. Agricult. Stetin. Piscaria, 24, 91–103.
Szypuła J., 1999. Age, growth and condition of perch in the Pomeranian Bay. Fol. Univ. Agricult. Stetin. Piscaria, 25, 79–87.
Szypuła J., 2002. Age, growth, and condition of pikeperch in the Odra estuary (1995–2000). Acta Sci. Pol. Piscaria, 1 (1), 61–75.
Trella K., 2003. The growth rate of six selected fish species inhabiting in the Polish part of the Vistula Lagoon. Bull. Sea Fish. Inst., 3, 61–73.
Wilgat T., 1954. Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Ann. UMCS, sect. B, 8, 37–122.
Włoszczyński B., 1967. Określenie wieku u okonia (Perca fluviatilis L.). Rocz. Wyż. Szk. Roln. w Poznaniu, XXXVI, 233–239.
Zawisza J., 1953. Wzrost ryb w jeziorze Tajty. Rocz. Nauk. Roln., H–63, 221–257.
Zawisza J., Karpińska-Waluś B., 1961. Wzrost ryb w jeziorze Wdzydze. Rocz. Nauk. Rol., D–93, 187–188; 192–195.
Żuromska H., 1961. Wzrost okonia (Perca fluviatilis L.) w jeziorach okolic Węgorzewa. Rocz. Nauk. Rol., B 77, 2, 603–638.

Opublikowane
2008-03-31Jacek Rechulicz 
Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-935 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora