Air emission of merkaptans and other sulfur compounds from poultry farm

Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Leszek Tymczyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Renata Więch

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The air chromatographic analysis conducted at the poultry farm and its surrounding area aimed at determination of organic and inorganic sulfur compound concentration. The studies revealed the presence of air sulfur compounds of a markedly odourgenic nature, such as hydrogen sulfide, sulfides, disulfides and merkaptans. The average concentration of sulfur compounds (in-cluding unidentified ones) in the air of the hen house reached 73.06 μg m-3. Besides, the increased gaseous pollutant level in the air was established. The content of the determined contaminants was subject to a sampling site and time, in that atmospheric air temperature. The concentration of the identified merkaptans sum exceeded the average reference values in the air for a calendar year.

Słowa kluczowe:

air, sulfur compounds, poultry farm

Chyba A., 1975. Progi zapachu substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Gaz, Woda Tech. Sanit., 9, 280–285.
Koerkamp P.W.G.G., Metz J.H.M., Uenk G.H., Philips V.R., Holden M.R., Sneath R.W., Short J.L., White R.P. Hartung J., Seedorf J., Schroeder M., Linkert K.h., Pedersn S., Takai H., Johnsen J.O., Wathes C.M., 1998. Concentrations and emissions of ammonias in livestock buildings in Northern Europe. J. Agric. Eng. Res., 70, 1, 79–95.
Roh J., Cho M., Kim Ch., Lee K., Won J., 1998. Acid–labile bound carbon disulfide in whole blond of rats as a biological indicator for carbon disulfide Exposure. Appl. Occup. Environ. Hyg. 13(4), 252–256.
Rosenfeld P E., Henry Ch L., Russell L. Dills, Harrison R. B., 2001. Comparison of odor from three different biosolids applied to forest soil. Water, Air, and Soil Pollution 127, 173–191.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r., nr 1, poz. 12).
Seńczuk W., 2005. Toksykologia kliniczna. PZWL Warszawa.
Sills R C., Jean Harry G., W M Valentine., Morgan D L., 2005. Interdisciplinary neurotoxicity inhalation studies: Carbon disulfide and carbonyl sulfide research in F344 rats. Toxic. Appl. Pharmac., 207, 245–250.
Tymczyna L., Malec H., Odój J., 2000. Badania emisji chemicznych zanieczyszczeń powietrza w fermie niosek reprodukcyjnych. Rocz. Nauk. Zoot. 29 (1), 241–247.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 527).
Wood R.W., 1978. Stimulus properties of inhaled substances. Environ. Health Perspect., 26, 69–76.

Opublikowane
2008-06-30Anna Chmielowiec-Korzeniowska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Leszek Tymczyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Renata Więch 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora