Poziom narażenia na hałas związany z cyklinowaniem podłóg w trakcie nominalnego dnia pracy

Katarzyna Karpińska

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sebastian Jaguszewski

SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Łukasz Wlazło

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Nada Sasáková

Department of Public Veterinary Medicine and Animal Welfare, The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041-81 Košice

Mateusz Ossowski

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Wioletta Wnuk

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bożena Nowakowicz-Dębek

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było zbadanie narażenia na hałas pracowników świadczących usługi cyklinowania podłóg drewnianych. Badania przeprowadzono w czasie nominalnego dnia pracy. Pomiarów dokonano podczas trzech podstawowych dla tego typu usług czynności – porządkowanie i odkurzanie, szlifowanie i polerowanie oraz szlifowanie polerujące wraz z usuwaniem starych powłok. Do pomiarów wykorzystano sonometr firmy Sonopan DSA-50 klasy I. Wykazano przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu podczas właściwego cyklinowania. Badania potwierdziły zasadność stosowania przez pracowników ochronników słuchu niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Słowa kluczowe:

hałas, środowisko pracy, cyklinowanie

Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko (Dz.U. UE 42/38, z 15.02.2003).

Fugiel D., 2019. Doskonalenie badań hałasu w środowisku pracy – metoda pomiaru pojedynczych zdarzeń akustycznych oraz metoda dostosowania danych wejściowych. Podst. Metody Oceny Środ. Pracy 4(102), 181–209. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6382 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6382

Goines L., Hagler L., 2007. Noise pollution: a modem plague. South. Med. J. 100(3), 287–294. https://doi.org/10.1097/smj.0b013e3180318be5 DOI: https://doi.org/10.1097/SMJ.0b013e3180318be5

Hu Z., Hu H., Chan W.T., Xu F., 2020. An investigation of the perceived adverse impacts and control of construction noise in China. 2020 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). 1088–1092. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEM45057.2020.9309984

Jariwala H.J., Syed H.S., Pandya M.J., Gajera Y.M., 2017. Noise pollution and human health: a review. Indoor Built Environ. 1(1), 1–4.

Mohamed A.M.O., Paleologos E.K., Howari F.M., 2021. Noise pollution and its impact on human health and the environment. W: A.M.O. Mohamed, E.K. Paleologos, F.M. Howari. Pollution assessment for sustainable practices in applied sciences and engineering. Butterworth- -Heinemann, 975–1026. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809582-9.00019-0

PN-EN 352-1:2021. Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe.

PN-EN 352-8:2021-04. Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa – Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe do odtwarzania audycji rozrywkowych.

PN-EN ISO 9612:2011. Akustyka – wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas.

PN-N-01307:1994. Hałas – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

Polek-Duraj K., 2014. Badanie warunków pracy w branży meblarskiej na przykładzie województwa opolskiego. Studia Ekonom. 197, 147–159.

Ribay G., de Rosny J., Fink M., 2005. Time reversal of noise sources in a reverberation room. J. Acoustic. Soc. Am. 117(5), 2866–2872. DOI: https://doi.org/10.1121/1.1886385

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

Sadowski J., 2013. Ocena hałasu na stanowiskach pracy i jego minimalizacja. Inż. Ap. Chem. 52(2), 110–112.

Żuchowicz-Wodnikowska I., 1998. Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym. ITB, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane
2023-12-15Katarzyna Karpińska 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Sebastian Jaguszewski 
SKN Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Łukasz Wlazło 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Nada Sasáková 
Department of Public Veterinary Medicine and Animal Welfare, The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041-81 Košice
Mateusz Ossowski 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Wioletta Wnuk 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>