Ozonowanie zbóż wykorzystywanych w żywieniu zwierząt

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ŁUKASZ WLAZŁO

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

HALINA PAWLAK

Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

HANNA BIS-WENCEL



JUSTYNA MARTYNA

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka


Abstrakt

Obowiązujące przepisy obligują producentów do wytwarzania pasz wysokiej jakości oraz dostosowania ich do zróżnicowanego zapotrzebowania żywieniowego zwierząt. Celem pracy była ocena wykorzystania ozonu do redukcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych podczas przechowywania zbóż. Próbki ziaren grupy doświadczalnej poddano procesowi ozonowania, a próbę kontrolną stanowiło zboże niepoddane ozonowaniu. Uzyskane wyniki badań dezynfekcji ozonem potwierdzają jego wysoką aktywność wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni ziaren zbóż. Na skuteczność zabiegu dezynfekcji ozonem wpływa rodzaj ziarna poddanego ozonowaniu i czas ekspozycji. Najwyższy wskaźnik redukcji bakterii uzyskano dla pszenżyta już po 45 minutach ozonowania, a grzybów pleśniowych i drożdży po 30 minutach. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania ozonu do dezynfekcji ziarna zbóż.

Słowa kluczowe:

pszenica, pszenżyto, jęczmień, dezynfekcja, ozonowanie

Allen B., Wu J., Doan H., 2003. Inactivation of fungi associated with barley grain by gaseous ozone. J. Environ. Sci. Health B. 38 (5), 617–630.

Biernasiak J., Piotrowska M., Śliżewska K., Libudzisz Z., 2012. Charakterystyka mikrobiologiczna i mikotoksyczna komponentów pasz. Prz. Zboż. Młyn. 6, 13–16.

Broda M., Grajek W., 2009. Mikroflora ziaren zbóż i metody redukcji skażenia mikrobiologicznego. Post. Nauk Roln. 2, 19–30.

Broda M., Leja K., 2010. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i szkodniki ziaren zbóż. Prz. Zboż. Młyn. 1, 25–27.

El-Desouky T.A., Sharoba A.M.A., El-Mansy H.A., Naguib K., 2012. Effect of ozone gas on degradation of aflatoxin b1 and Aspergillus flavus fungal. J. Agr. Process. Technol. 18 (1), 13–19.

Kottapalli B., Wolf-Hall C.E., Schwarz P., 2005. Evaluation of gaseous ozone and hydrogen peroxide treatments for reducing Fusarium survival in malting barley. J. Food Prot. 68 (6), 1236–1240.

Mendez F., Maier D.E., Mason L.J., Woloshuk C.P., 2003. Penetration of ozone into columns of stored grains and effects on chemical composition and performance. J. Stored Prod. Res. 39, 33–44.

Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H., Bojarczyk M., Ondrasovicova O., Wlazło Ł., Wnuk W., 2011. Ozonization of the residential buildings after a flood in south-eastern Poland, Ekológia A Veterinárna Medicína 8, UVLF v Košiciach, 22–23 September 2011, s. 209.

Nowakowicz-Dębek B., Bojarczyk M., Krukowski H., Misztal-Majewska B., Wlazło Ł., Trawińska B., 2013. Ozone disinfection of feed wheat. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 31 (1), 43–48.

Nowakowicz-Dębek B., Krukowski H., Bis-Wencel H., Trawińska B., Bojarczyk M., Pawłowski B., Mario Myer U., 2012. Wpływ ozonowania na redukcję grzybów pleśniowych w ziarnie pszenicy. Kongres PTWN, Wrocław.

Piotrowska M., 2012. Wykorzystanie mikroorganizmów do usuwania mikotoksyn z żywności i pasz. Post. Mikrobiol. 51 (2), 109–119.

PN-R-64791:1994. Pasze – wymagania i badania mikrobiologiczne.

Raila A., Lugauskas A., Stepanavicius D., Railiene M., Steponaviciene A., Zvicevicius E., 2006a. Application of ozone for reduction of mycological infection in wheat grain. Ann. Agric. Environ. Med. 13, 287–294.

Raila A., Stepanavicius D., Railiene M., Steponaviciene A., Zvicevicius E., 2006b. Investigation of physical prevention means to reduce mycological contamination of grain surface. Ekologija 3, 88–95.

Rozado A.F., Faroni L.R.A., Urruchi W.M.I., Guedes R.N.C., Paes J.L., 2008. Ozone application against Sitophilus zeamais and Tribolium castaneum on stored maize. Rev. Bras. Eng. Agríc. Ambient. 12 (3), 282–285.

Röhm-Rodowald E., Jakimiak B., Podgórska M., 2008. Zasady rejestrowania, opiniowania i badania preparatów dezynfekcyjnych. Prz. Epidemiol. 62, 661–688.

Watanabe T., 2010. Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi: Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species, 3rd ed., CRC Press.

Woźniak A., Nowakowicz-Dębek B., Stępniowska A., Wlazło Ł., 2016. Effect of ozonation on microbiological and chemical traits of wheat grain. Plant Soil Environ. 62, 12.

Zawadzki K., 2008. Nowe rozwiązania poprawiające czystość mikrobiologiczną ziarna. Prz. Zboż. Młyn. 1, 14.
Pobierz

Opublikowane
2017-06-10



BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ŁUKASZ WLAZŁO 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
HALINA PAWLAK 
Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
HANNA BIS-WENCEL 
JUSTYNA MARTYNA 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka



Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3