Wykorzystanie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w diecie osób z ostrym uszkodzeniem nerek

AGNIESZKA MAGDALENA GRZEBALSKA

Katedra Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

MAREK BABICZ

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20–950 Lublin

ANDRZEJ KSIĄŻEK

Katedra Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin


Abstrakt

Większość dostępnych publikacji na temat postępowania żywieniowego w ostrym uszkodzeniu nerek (AKI) dotyczy pacjentów znajdujących się na oddziałach intensywnej opieki medycznej, u których prowadzone jest z reguły żywienie pozajelitowe (parenteralne). Niewiele miejsca poświęcono żywieniu chorych z ostrym uszkodzeniem nerek zdolnych do przyjmowania pokarmów w sposób naturalny. Nadal trwają dyskusje i badania nad zapotrzebowaniem kalorycznym, suplementacją białek i mikrolelementów u tych chorych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących pacjentów niewymagających żywienia parenteralnego.

Słowa kluczowe:

ostre uszkodzenie nerek, odżywianie

Bellomo R., Cass A., Cole L., Finfer S., Gallagher M., Lee J., Lo S., McArthur C., McGuinness S., Myburgh J., Norton R., Scheinkestel C., 2014. RENAL Study Investigators: Calorie intake and patients outcomes in severe acute kidney injury: findings from The Riomized Evaluation of Normal vs Augmented Level of Replacement Therapy (RENAL) study trial. Crit. Care 18, R45.

Blicharski T. (red.), 2015. Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów. POLSUS, Warszawa.

Brown R.O., Compher C., 2010. A.S.P.E.N clinical guidelines: nutrition support in adult acute and chronic renal failure. J. Parenter. Enter. Nutr. 34, 366–377.

Cano N.J.M., Aparicio M., Brunoni G.,Carrero J.J., Cianciaruso B., Fiaccadori E., Lindholm B., Teplan V., Fouque D. Guarnieri G., 2009. ESPEN guidelines on parenteral nutrition: adult renal failure. Clin. Nutr. 28, 401–414.

Downs J., 2014. Nutritional management of acute kidney injury in the critically ill: a focus on enteral feeding. S. Afr. J. Clin. Nutr. 27 (4), 187–193.

Druml W., 2005. Nutritional management of acute renal failure. J. Renal Nutr. 15 (1), 63–70.

Fiaccadori E., Maggiore U., Cabassi A., Morabio S., Castellano G., Regolisti G., 2013. Nutritional evaluation and management of AKI patients. J. Renal Nutr. 23 (3), 255–258.

Fiaccadori E., Maggiore U., Rotelli C., Giacosa R., Picetti E., Parenti E., Meschi T., Borghi L., Tagliavini D., Cabassi A., 2005. Effects of different energy intakes on nitrogen balance in patients with acute renal failure: a pilot study. Nephrol. Dialy. Transplant. 20, 1976–1980.

Fiaccadori E., Regolisti G., Cabassi A., 2010. Specific nutritional problems in acute kidney injury, treated with non-dialysis i dialytic modalities. Nephrol. Dial. Transplant. Plus 3, 1–7.

Gervasio J.M., Garmon W.P., Holowatyj M., 2011. Nutrition Support in Acute Kidney Injury. Scholarship and Professional Network – COPHS, Paper 3.

Gunst J., Vanhorebeek I., Casaer M., Hermans G., Wouters P., Dubois J. 2012. Impact of early parenteral nutrition on metabolism and kidney injury. J. Am. Soc. Nephrol. 24, 995–1005.

Hoste E.A.J., De Corte W., 2011. Clinical consequences of acute kidney injury. Contrib. Nephrol. Base. 174, 56–64.

Hoste E.A.J., Schurgers M., 2008. Epidemiology of acute kidney injury: How big is the problem? Crit. Care Med. 36 (4) (Suppl), 146–151.

Kellum J.A., Lameire N., 2013. Diagnosis, evaluation, and management of acute kidney injury: a KDIGO summary (Part 1). Crit. Care 17, 204.

Li Y., Tang X., Zhang J., Wu T., 2010. Nutritional support for acute kidney injury. Cochrane Database Syst. Rev. 2010 (1), CD005426

McCarthy M.S., Phipps S.C., 2014. Special nutrition challenges: current approach to acute kidney injury. Nutr. Clin. Pract. 1, 56–62.

Prowle J.R., Echeverri J.E., Ligabo E.V., Ronco C., Bellomo R., 2010. Fluid balance and acute kidney injury. Nat. Rev. Nephrol. 6, 107–115.

Scheinkestel C.D., Kar L., Marshall K., Bailey M., Davies A., Nyulasi I., Tuxen D.V., 2003. Prospective riomized trial to assess caloric and protein needs of critically ill, anuric, ventilated patients requiring continuous renal replacement therapy. Nutrition 19, 909–916.

Schneweiss B., Graninger W., Stockenhuber F., Druml W., Ferenci P., Eichinger S., Grimm G., Laggener A.N., Lenz K., 1990. Energy metabolism in acute and chronic renal failure. Am J. Clin Nutr. 52, 596–601.

Zin M. (red.), 2014. Technologia żywności i żywienia. Wyd. UR, Rzeszów.
Pobierz

Opublikowane
2017-03-27AGNIESZKA MAGDALENA GRZEBALSKA 
Katedra Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
MAREK BABICZ 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20–950 Lublin
ANDRZEJ KSIĄŻEK 
Katedra Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>