Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów wodnych arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.)


Abstrakt

Arnica chamissonis (Less.) to bylina z rodziny Asteraceae, dostarczająca surowca zielarskiego głównie w postaci koszyczków kwiatowych wykorzystywanych do produkcji leków i kosmetyków. Ich skład chemiczny i właściwości zostały stosunkowo dobrze poznane, brakuje natomiast informacji o właściwościach ziela i części podziemnej. Celem badań była ocena zawartości flawonoidów i polifenoli oraz właściwości przeciwutleniających naparów arniki łąkowej w zależności od typu surowca (Arnicae anthodium, Arnicae herba, Arnicae rhizoma) i warunków glebowych w miejscu ich pozyskania. Surowiec do analiz chemicznych pozyskiwano z roślin
3-letnich uprawianych na glebie piaszczystej oraz pylastej. Uzyskane wyniki wskazują, że największą zawartość flawonoidów stwierdzono w wyciągach z koszyczków kwiatowych. Z kolei wyciągi z ziela zawierały najwięcej polifenoli oraz wykazywały największą zdolność do redukcji jonów Fe3+ oraz kationorodnika ABTS. Zawartość flawonoidów oraz wartość siły redukcji naparów z koszyczków kwiatowych i ziela była istotnie modyfikowana przez warunki glebowe. Arnika łąkowa pozyskana z gleby pylastej wykazywała większą zawartość flawonoidów i większą zdolność redukcji jonów Fe3+ niż ta pozyskana z gleby piaszczystej.


Słowa kluczowe

Arnica chamissonis; ekstrakty wodne; flawonoidy; polifenole; właściwości antyoksydacyjne

Benzie I.F.F., Strain I.J., 1996.The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a Measure of “Antioxidant Power”: The FRAP Assay. Analytical Biochemistry 239(1), 70–76.
Farmakopea Polska VI, 2002. PTF, Warszawa.
Garcia-Carrasco B., Fernandez-Dacosta R., Davalos A., Ordovas J.M., Rodriguez-Casado A., 2015. In vitro hypolipidemic and antioxidant effects of leaf and root extracts of Taraxacum officinale. Med. Sci. 3, 38–54. https://doi.org/10.3390/medsci3020038
Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D., Cichocka J., 2009. Seeds of Arnica montana and Arnica chamissonis as a potential source of natural antioxidants. Herba Pol. 55, 1, 60–71.
Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D., Cichocka J., 2010. Comparison of antioxidant properties of infusions from different parts of Arnica montana and Arnica chamissonis var. foliosa Less. Herba Pol. 56, 2, 59–68.
Goggi A., Malpathak N., 2017. Antioxidant activities of root, stem and leaves of Vernonia cinerea (L.) Less. Free Radic. Antioxid. 7(2), 178–183. https://doi.org/10.5530/fra.2017.2.27
Gruezo W.S.M., 1995. Foliar flavonoid variation in Arnica L. subgenus chamissonis Maguire (Asteraceae) in western North America. Asia Life Sci. 4, 151–170. https://danepubliczne.imgw.pl/ [access: 22.04.2020].
Ivanova D., Deneva V., Zheleva-Dimitrova D., Balabanova-Bozushka V., Nedeltcheva D., Gevrenova R., Antonov L., 2019. Quantitative Characterization of Arnicae flos by RP-HPLC-UV and NIR Spectroscopy. Foods 8(1), 9, 1–12. https://doi.org/10.3390/foods8010009
Jamuna S., Paulsamy S., Karthika. K., 2012. Screening of in vitro antioxidant activity of methanolic leaf and root extracts of Hypochaeris radicata L. (Asteraceae). JAPS 2 (07), 149–154. https://doi.org/10.7324/JAPS.2012.2722
Karimi E., Jaafar H.Z., Ahmad S., 2011. Phytochemical Analysis and Antimicrobial Activities of Methanolic Extracts of Leaf, Stem and Root from Different Varieties of Labisa pumila Benth. Molecules 16(6), 4438–4450. https://doi.org/10.3390/molecules16064438
Kaur G., Alam M.S., Jabbar Z., Javed K., Athar M., 2006. Evaluation of antioxidant activity of Cassia siamea flowers. J. Ethnopharmacol. 108(3), 340–8.
Kowalski R., Sugier D., Sugier P., Kołodziej B., 2015. Evaluation of the chemical composition of essential oils with respectto the maturity of flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Ind. Crop. Prod. 76, 857–865. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.07.029
Lamaison J.L.C., Carnet A., 1990. Teneurs en principaux flavonoids des fleurs de Crataegeus monogyna. Jacq et de Crataegeus laevigata (Poiret D.C.) en function de la vegetation. Pharm. Acta Helv. 65, 315–320.
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J., 2007. Fitoterapia i leki roślinne. PZWL, Warszawa, 181–182.
Leven W., Willuhn G., 1987. Sesquiterpene lactones from Arnica chamissonis less.: VI. Identification and quantitative determination by high-performance liquid and gas chromatography.
J. Chromatogr. 410, 329–342. https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)90063-3
Maguire B., 1943. A monograph of the genus Arnica. Brittonia 4, 386–510.
Mamedov N., Gardner Z., Craker L.E., 2005. Medicinal plants used in Russia and Central Asia for the treatment of selected skin conditions. J. Herbs Spices Med. Plants 11, 1–2, 191–222. https://doi.org/10.1300/J044v11n01_07
Olesińska K., 2018. Sesquiterpene lactones – occurrence and biological properties. A review. Agron. Sci. 73(3), 83–95.
Oleszek M., Kazachok S., 2018. Antioxidant activity of plant extracts and their effect on methane fermentation in bioreactors. Int. Agrophys. 32, 395–401. https://doi.org/10.1515/intag-2017-0031
Passreiter C.M., 2011. Arnica montana. http://www.storckverlag.de/wp-content/uploads/2012/05/Fortbildung-2011-01-02-Arnica-montana.pdf. [access: 30.03.2020].
Patel K., Patel D.K., 2017. Medicinal importance, pharmacological activities, and analytical aspects of hispidulin: A concise report. J. Tradit. Complement. Med. 7(3), 360–366. https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2016.11.003
Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C., 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic. Biol. Med. 26, 1231–7.
Šibul F., Orčić D., Vasić M., Anačkov G., Nađpal J., Savić A., Mimica-Dukić, N., 2016. Phenolic profile, antioxidant and anti-inflammatory potential of herb and root extracts of seven selected legumes. Ind. Crop. Prod. 83, 641–653. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.12.057
Singelton V.L., Rossi J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphoturgstic acid reagents. Am. J. Enol. Viticult. 1(16), 44−58.
Stefanache C.P., Bujor O.C., Necula R., Grigoras V., Mardari C., Birsan C., Danila D., 2016. Sesquiterpene lactones and phenolic compounds content in Arnica montana flowers and leaves samples harvested from wild sites in North-East Romania. Planta Med. 82(S 01), S1–S381. https://doi.org/10.1055/s-0036-1596509
Stojković M., Mitić S., Pavlović J., Stojanović B., Paunović D., 2014. Antioxidant potential of Tanacetum vulgare L. extract. Biol. Nyssana 5(1), 47–51.
Stojkovic N., Stojkovic M., Marinkovic M., Chopra G., Kostic D., Zarubica A., 2014. Polyphenol content and antioxidant activity of Anthemis cretica L. (Asteraceae). Oxid Commun. 37, 1, 237–246.
Sugier D., Sugier P., Kowalski R., Kołodziej B., Olesińska K., 2017. Foliar boron fertilization as factor affecting the essential oil content and yield of oil components from flower heads of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. cultivated for industry. Ind. Crops Prod. 109, 587–597. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.09.014
Wszelaki N., Kuciun A., Kiss A.K., 2010. Screening of traditional European herbal medicines for acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory activity. Acta Pharm. 60, 119–128. https://doi.org/10.2478/v10007-010-0006-y

Opublikowane : 2020-07-17


OLESIŃSKA, K. (2020). Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów wodnych arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.). Agronomy Science, 75(2), 85-94. https://doi.org/10.24326/as.2020.2.7

KATARZYNA EDYTA OLESIŃSKA  katarzynaolesinska@tlen.pl
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, UP Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7148-1188
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.