Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Ekonomiczne aspekty dokarmiania dolistnego w uprawie rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

ANNA SIKORSKA

Zakład Rolnictwa, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska
http://orcid.org/0000-0003-4465-1609

MAREK GUGAŁA

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432


Abstrakt

Produkcja rzepaku w Polsce charakteryzuje się małą stabilnością wynikającą zarówno z dużej zmienności plonowania, jak i wahań opłacalności uprawy tej rośliny. Celem podjętych badań było określenie opłacalności produkcji nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) w warunkach dokarmiania dolistnego siarką, borem i aminokwasami. Analizę opłacalności wykonano na podstawie wyników badań pochodzących z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2016–2019 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W doświadczeniu badano wpływ różnych wariantów dokarmiania dolistnego: 1. obiekt kontrolny (K) – bez stosowania dokarmiania dolistnego i aminokwasu; 2. aminokwas Aminoplant (A); 3. nawóz dolistny Siarkomag + nawóz dolistny Bormax (S+B); 4. nawóz dolistny Siarkomag + nawóz dolistny Bormax + aminokwas Aminoplant (S+B+A). Badania własne wykazały, że wielkość zebranego plonu nasion rzepaku ozimego była zależna od poszczególnych wariantów dokarmiania dolistnego. Największy plon nasion uzyskano, stosując mieszaninę nawozów dolistnych Siarkomag i Bormax oraz aminokwasu Aminoplant – 3,77 t·ha–1, natomiast najmniejszy plon uzyskano na obiekcie kontrolnym (bez dokarmiania dolistnego) – 3,18 t·ha–1, wzrost plonu wyniósł 18,5%. Nadwyżka bezpośrednia z 1 ha uprawy rzepaku ozimego wynosiła od 1391,55 PLN·ha–1 (obiekt kontrolny) do 2155,53 PLN·ha–1 (mieszanina nawozów dolistnych Siarkomag i Bormax oraz aminokwasu Aminoplant). Natomiast dochód z uprawy 1 ha, wliczając dopłaty bezpośrednie wynosił od 1896,23 PLN·ha–1 na obiekcie kontrolnym do 2660,21 PLN·ha–1 w wariancie 4.

Słowa kluczowe:

rzepak ozimy, dokarmianie dolistne, wskaźnik opłacalności, nadwyżka bezpośrednia

Augustyńska-Grzymek I., Cholewa M., Dziewulski M., Orłowski A., Skarżyńska A., Ziętek I., Zmarzłowski K., 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Bojarszczuk J., Księżak J., 2013. Ocena ekonomiczna uprawy sorgo w systemie ekologicznym. Rocz. Nauk. SERiA 15(4), 63 69.

Budzyński W., Jankowski K., Truszkowski W., 2005. Agricultural and economical effectiveness of production technologies of winter oilseed rape in selected big area farms. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 26(2), 407–419.

Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Jarecka A., 2015. The effects of sowing density and foliar feeding on yielding of winter oilseed rape cultivars. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 36(1), 60–68.

Dobek T., 2002. Ekonomiczna i energetyczna ocena różnych technologii produkcji rzepaku ozi-mego. Inż. Roln. 63(3), 125–131.

Dobek T., 2008. Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego. Acta Agrophys. 11(2), 369–379.

Gugała M., Sikorska A., Zarzecka K., Krasnodębska E., Kapela K., 2017a. Impact of rape seed density on production profitability. Rocz. Nauk. SERiA 19(2), 66–69. Gugała M., Sikorska A., Zarzecka K., Krasnodębska E., Kapela K., Mystkowska I., 2017b. Profitability of application biostimulators in winter rape crop. Rocz. Nauk. SERiA 19(4), 92–96.

Jabłoński K., 2013. Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacalność ich produkcji. Rocz. Nauk. SERiA 15(3), 106–112.

Jankowski K., 2000. Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 21, 504–507.

Jankowski K.J., Sokólski M., Dubis B., Krzebietke S., Żarczyński P., Hulanicki P.S., 2016. Yield and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L.) seeds in response to foliar application of boron. Agr. Food Sci. 25, 164–176.

Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2008. Reaction of winter rape to the extra feeding of its leaves. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 63(2), 86–96.

Jarecki W., Buczek J., Bobrecka-Jamro D., 2019. The response of winter oilseed rape to diverse foliar fertilization. Plant, Soil Environ. 65, 125–130.

Kaur M., Kumar S., Kaur A. 2019. Effect of foliar application of nitrogen, phosphorus and sulphur on growth and yield of Gobhi Sarson (Brassica napus L.) in central Punjab. J. Oilseed Brassi-ca 10(1), 47–50.

Kwaśniewski D., 2008. Economic efficiency of the production of maize, rape and willow. Probl. Inż. Roln. 16, 71–78.

Ma B.L., Biswas D.K., Herath A.W., Whalen J.K., Ruan S.Q., Caldwell C., Earl H., Vanasse A., Scott P., Smith D.L., 2015. Growth, yield, and yield components of canola as affected by nitrogen, sulfur, and boron application. J. Plant Nutr. Soil Sci. 178, 658‒670.

Muzalewski A., 2015. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014–2020. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Oddział w Warszawie, 5–122.

Pużyńska K., Kulig B., Halecki W., Lepiarczyk A., Pużyński S., 2018. Response of oilseed rape leaves to sulfur and boron foliar application. Acta Physiol. Plant. 40, 169–179.

Rosiak E., 2006. Rapeseed market – present state and prospects. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 27, 151–167.

Seta G., Drzewiecki S., Mrówczyński M., 2001. Effectiveness of combined application of insecti-cides and foliar fertilizers in control of some pests in oilseed rape. Rośl. Oleiste – Oilseed Crops 22, 139–146.

Skarżyńska A., 2010. Season of selling potatoes for human consumption in the context of profita-bility of their production. J. Agric. Rural Dev. 2(16), 111–123

Szczepanek M., Bech A., 2019. Technology of winter oilseed rape with foliar fertilization. Acta Sci. Pol. Agricultura 18(1), 39–47.

Szczepanek M., Wilczewski E., Grzybowski K., 2016. Response of winter oilseed rape (Brassica napus L.) on soil applied humus preparation and foliar potassium fertilizer. Acta Sci. Pol. Agricultura 15(4), 85–94.

Sztuder H., Kaus A., 2007. Koszty różnych sposobów aplikacji nawozów w uprawie pszenicy ozimej. Inż. Roln. 3(91), 173–178.

Pobierz

Opublikowane
02-10-2020ANNA SIKORSKA 
Zakład Rolnictwa, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska http://orcid.org/0000-0003-4465-1609
MAREK GUGAŁA 
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska https://orcid.org/0000-0001-5048-3432Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>