Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ dolistnego dokarmiania tytoniu na plony i jakość liści

CZESŁAW SZEWCZUK

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Badania polowe z dokarmianiem dolistnym tytoniu Virginia – odmiana Wiślica prowadzono w latach 2001–2003. Oceniano wpływ zróżnicowanych dawek nawozu dolistnego Tytoń-Vit, który stosowano oddzielnie oraz łącznie z mocznikiem, na plony i jakość liści oraz ich wartość pieniężną. Nawozy w poszczególnych obiektach stosowano jednorazowo (początkowa faza wzrostu – tworzenie łodyżki), 2-krotnie (dodatkowy oprysk na 2 tygodnie przed pierwszym zbiorem) i 3-krotnie w okresie wegetacji (dodatkowy oprysk po drugim zbiorze liści). Wyniki wskazują na celowość dolistnego dokarmiania roślin tytoniu ocenianymi nawozami. Szczególnie duży wpływ na plony i jakość liści uzyskano w obiektach z 2-krotną aplikacją obydwu nawozów oraz z 3-krotnym dokarmianiem roślin wyłącznie nawozem Tytoń-Vit.

Słowa kluczowe:

tytoń Virginia, dokarmianie dolistne, plony liści, jakość liści

Alexander A., 1986. Optimum timing of foliar nutrient sprays. Proc. First. Int. Symp. Foliar Fert., Schering, 81–88.

Czuba R., 1996. Celowość i możliwość uzupełniania niedoborów mikroelementów u roślin. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 434, 55–64.

Szewczuk C., 2000. Dolistne dokarmianie tytoniu. Przegl. Tyt., 5, 14–15.

Szewczuk C., Wiśniewski J., 2001. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu stosowanych w formie doglebowej i dolistnej na plony i jakość liści tytoniu. Fragm. Agr., 2 (70), 84–90.

Wójcik P., 1998. Pobieranie składników mineralnych przez nadziemne części roślin z nawożenia pozakorzeniowego. Post. Nauk Roln., 1, 49–64.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009CZESŁAW SZEWCZUK 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora