Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ doglebowego i dolistnego stosowania siarki na plon i skład mineralny roślin rzepaku ozimego

ANNA PODLEŚNA

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy


Abstrakt

Ze względu na pojawiające się niedobory siarki w glebach Polski powstaje potrzeba wnoszenia tego składnika, w tym również poprzez dokarmianie dolistne roślin. W opracowaniu przedstawiono wyniki z dwuletniego doświadczenia wazonowego, w którym zastosowano dwa sposoby nawożenia rzepaku siarką: doglebowo oraz dolistnie w fazie tworzenia pąków kwiatowych w postaci MgSO4 · 7H2O, na tle obiektu kontrolnego, czyli bez siarki w pożywce. Stwierdzono, że rośliny pozbawione siarki zahamowały wzrost i rozwój i nie wykształciły nasion oraz zawierały nadmierną koncentrację większości makroelementów. Siarka zastosowana w oprysku dolistnym została zaabsorbowana przez liście rzepaku, przez co zmianie uległ metabolizm roślin, prowadząc do uruchomienia procesów wzrostu i rozwoju oraz obniżenia nadmiernej koncentracji badanych składników. W efekcie rośliny z tej serii wykształciły łuszczyny wypełnione nasionami i dały plon w wysokości 70% plonu roślin nawożonych siarką doglebowo.

Słowa kluczowe:

rzepak, odmiany, nawożenie siarką, plon, zawartość składników

Barłóg P., Potarzycki J., 2000. Plonotwórcza i ekonomiczna efektywność magnezu zastosowanego dolistnie w uprawie rzepaku ozimego. [W:] Zbilansowane nawożenie rzepaku. Aktualne problemy, pod red. W. Grzebisza, Wyd. AR w Poznaniu, 152–156.

Baszynski T., Brand J., Barr R., Krogmann W., Crane F.L., 1972. Some biochemical characteristics of chloroplasts from mineral-deficient maize. Plant Physiol., 50, 410–411.

Dietz K.J., 1989. Recovery of spinach leaves from sulfate and phosphate deficiency. J. Plant Physiol., 134, 551–557.

Landry J., Legris-Delaporte S., Ferron F., 1991. Foliar application of elemental sulphur on metabolism of sulphur and nitrogen compounds in leaves of sulphur–deficient wheat. Phytochemistry, 30 (3), 729–732.

Lencioni L., Ranieri A., Fergola S., Soldatini G.F., 1997. Photosynthesis and metabolic changes in leaves of rapeseed grown under long-term sulfate deprivation. J. Plant Nutr., 20 (2–3), 405–415.

McGrath S.P., Zhao F.J., 1996. Sulphur uptake, yield responses and the interactions between nitrogen and sulphur in winter oilseed rape (Brassica napus). J. Agric. Sci., 126, 53-62.

Panak H., Szafranek R.C., 1967. Przemieszczanie siarki znaczonej izotopem 35S przy dolistnym I dokorzeniowym jej zastosowaniu. Acta Agrobot., 20, 143–152.

Podleśna A., 2002. Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowane nawożenie siarką. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 481, 335-339.

Podleśna A., 2004. Wpływ nawożenia siarką na zawartość i pobranie składników pokarmowych przez rzepak ozimy. Rośl. Oleiste, 25, 627–636.

Schnug E., Haneklaus S., 1994. Sulphur deficiency in Brassica napus. Landbauforschung Volkenrode, 144, 1–31.

Schnug E., Paulsen H.M., Untiedt H., Haneklaus S., 1998. Fate and physiology of foliar applied sulphur compounds in Brassica napus. Proc. Symp. „Foliar Fertilization: A technique to improve production and decrease pollution”. 10–14 December 1995, Cairo, Egipt., Publ. NRC, Cairo, 91–100.

Szukalski H., 1984. Bilans składników i potrzeby nawozowe jakościowo ulepszonych odmian rzepaku. Nowe Rol., 10, 2–7.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009ANNA PODLEŚNA 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 PuławyLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.