Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość różnych form azotu w jęczmieniu jarym

WIESŁAW BEDNAREK

Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 Lublin

RENATA RESZKA

Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem badań było określenie wpływu wapnowania oraz nawożenia siarczanem amonu i saletrą wapniową na zawartość białka ogólnego, białka właściwego oraz N-NO3 i N-NH4 w jęczmieniu jarym. Badania oparto na analizie chemicznej materiału roślinnego otrzymanego z dwuletniego doświadczenia wazonowego. Czynnikami doświadczalnymi były wapnowanie, nawożenie formą amonową i azotanową azotu stosowane na dwóch poziomach oraz nawożenie fosforem w dwóch dawkach. Rezultaty badań wskazały, że zawartość białka ogólnego i właściwego była większa w roślinach nawożonych siarczanem amonu niż saletrą wapniową. Wapnowanie przyczyniło się do zmniejszenia zawartości białka w roślinie testowej. Zawartość azotu amonowego i azotanowego w roślinie była mniejsza w kombinacjach wapnowanych niż niewapnowanych.  Siarczan amonu wpływał istotnie na wzrost zawartości N-NH4, a saletra wapniowa na zwiększenie koncentracji N-NO3 w jęczmieniu jarym.

Słowa kluczowe:

formy azotu, białko, wapnowanie, jęczmień jary

Bednarek W., 2005. Formy azotu w kupkówce pospolitej nawożonej zróżnicowanymi dawkami nawozów mineralnych. Acta Agroph., 6(2), 319–332.

Borowski E., Blamowski Z., Uziak Z., 1991. Wpływ form azotu na kształtowanie się składu jonowego i zawartości wolnych aminokwasów w roślinach rzepaku i kukurydzy. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 46, 25, 193–201.

Czerniawski W., 1983. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość i plony białka zbóż i roślin pastewnych w uprawie polowej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 238, 83–91.

Domska D., Rogalski L., 1993. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wartość odżywczą białka ziarna żyta i pszenicy uprawianych w warunkach północno-wschodniej Polski. Fragm. Agron., 3(39), 59–69.

Dziamba Sz., Mikos M., Styk B., Warda Z., 1983. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość związków azotowych w ziarnie pszenicy jarej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 238, 89–100.

Gąsior J., Kaniuczak J., 1996. Wpływ nawożenia mineralnego na plon i zawartość różnych frakcji azotu w sianie łąki górskiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 440, 101–108.

Kopeć M., Mazur K., 2006. Wpływ nawożenia na zawartość azotu azotanowego (V) w runi łąkowej statycznego doświadczenia nawozowego w Czarnym Potoku. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 513, 227–233.

Krzywy E., Wołoszyk Cz., Nowak W., 1996. Wpływ zróżnicowanych dawek azotu i potasu na wysokość plonu i zawartość niektórych form azotu w kupkówce pospolitej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 440, 201–206.

Łabuda S. 1988. Zawartość kilku form azotu i składników mineralnych w życie poplonowym pod wpływem 6-letniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Fragm. Agron., 1(17), 65–73.

Mazur K., 1983. Wpływ współdziałania nawożenia potasowego i wapnowania na produkcję białka. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 238, 129–136.

Noworolnik K., Sułek A,. 1999. Porównanie efektywności nawożenia azotem zbóż jarych. Pam. Puł., 114, 289–293.

Szurpicka-Połtarzewska Ł., Koc J., 1997. Wpływ przedplonu i nawożenia azotem na zawartość makroelementów w ziarnie i słomie pszenżyta ozimego. Część I. Azot. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 175, Rolnictwo, 65, 451–457.

Warchołowa M., Mroczkowski W., 1982. Wpływ formy azotu na skład mineralny roślin. Pam. Puł., 78, 63–76.

Uziak Z., Borowski E., Blamowski Z. K., 1991. State of ionic equilibrium in plants of spring rape and maize at varied rations of N-NO3 and N-NH4 in the nutrient solution. Pol. J. Soil Sci., 24, 1, 79–86.


Opublikowane
18-09-2009WIESŁAW BEDNAREK 
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 Lublin
RENATA RESZKA 
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>