Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ terminu zakładania plantacji i odmładzającego przeorywania oraz stosowania Asahi SL w uprawie mięty pieprzowej

Barbara Kołodziej
Abstrakt

Celem trzyletniego doświadczenia polowego ulokowanego na glebie lessowej było zbadanie wpływu terminu zakładania plantacji i stosowania Asahi SL (Atoniku SL) na plony i jakość surowca Mentha × piperita L. W eksperymencie porównywano dwa terminy zakładania lub odmładzającego przeorywania plantacji (jesienny – X i wiosenny – IV) oraz efekty stosowania wykonywanego dwukrotnie w ciągu roku oprysku 0,1% Asahi SL. Otrzymane wyniki wskazują, że do zakładania plantacji z równym powodzeniem można stosować obydwa porównywane terminy zakładania, a w dalszych latach uprawy odmładzające przeorywania plantacji. Naturalny regulator wzrostu – Asahi SL sprzyja natomiast zwiększeniu zarówno zawartości olejku eterycznego, jak i plonów surowca, a zatem może być polecany w uprawie mięty pieprzowej.

Słowa kluczowe:

mięta pieprzowa, Mentha × piperita, termin zakładania plantacji, Atonik, plony, zawartość olejku eterycznego

Černý I., Pačuta V., Fecková J, Golian J., 2002. Effect of year and Atonik application on the selected sugar beet production and quality parameters. J. Central Eur. Agric. 3 (1), 15–21.
Farmakopea Polska VI, 2005. Otrzymywanie olejków eterycznych. Menthae piperatae Folium, 58–60, 460–462.
Gruszczyk M., 2004. Effect of methods of peppermint culture on the yield and quality of herb and leaves. Proc. VIII ESA Cong., Denmark, 515–516.
Gruszczyk M., Berbeć S., 2004. The effect of foliar application of some preparations on yield and quality of feverfew (Chrysanthemum parthenium L.) raw material. Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 59(2), 755–759.
Hendriks H., 1998. Pharmaceutical aspects of some Mentha herbs and their essential oils. Perf Flavor. 23, 15–23.
Jaruzelski M., Elbanowska A., 1980. Wpływ terminu sprzętu mięty na wysokość plonu i wartość surowca. Wiad. Ziel. 4, 12–14.
Jeliazkova E., Zheljazkov V., Craker L., Yankov B., Georgieva T., 1999. NPK fertilizer and yields of peppermint, Mentha x piperita. Acta Hort., 502, 231–236.
Maletic R., Jevdovic R., 1998. Influence of locality and planting and harvesting period on the yield and quality of mint leaves (Mentha piperita L., Mitcham) and its essential oil. Rev. Res. Work Fac. Agr. 43(2), 75–82.
Maloňová H, Koupil S., 1997. Toxicity of biologically active preparations Atonik and Racine. Voj. Zdrav. Listy – supl. 66(2), 12.
Mikos-Bielak M., Kukiełka W., 2000. Atonik – one of factors modifying natural antioxidants content in fruits. Rocz. AR Poznań. 323, Ogr. 31 (2), 401–402.
Mimica-Dukić N., Bozin B., Soković M., Mihajlović B., Matavulj M., 2003. Antimicrobial and antioxidant acticities of three Mentha species essential oils. Planta Med. 69, 413–419.
Rumińska A., Suchorska K., Węglarz Z., 1977. Jednoroczna czy wieloletnia uprawa mięty? Wiad. Ziel. 3, 1–3.
Saniewska A., 2000. The inhibitory effect of Atonik AL. On growth and development of some pathogenic fungi on ornamental plants. Zesz. Nauk Inst. Sadow. Kw. 7, 145–153.
Singh V., Chatterjee B., Singh D., 1989. Response of mint species to nitrogen fertilization. J. Agric. Sci. Cambridge, 113, 267–271.
Sustrikova A., Salamon I., 2004. Essential oil of peppermint (Mentha x piperita L.) from fields in Eastern Slovakia. Hort. Sci. (Prague), 31(1), 31–36.
Węglarz Z., Karaczun W., 1997. Effect of harvest time in the first year of peppermint (Mentha piperita L.) cultivation on its yield and raw material quality in the following season. Ann. Warsaw Agric. Univ. – SGGW, Hort. 18, 59–63.
Węglarz Z., Załęcki R., 1985. Investigations of dependence of the crop season of peppermint (Mentha piperita L.) herb upon the crop itself and the quality of the raw material. Herba Pol., 31(3–4), 175–180.
Zahradniček J., Pokorna A., Pulkrábek J., Král J., Šanda J., 1998. Vliv foliarni aplikace pripravku Atonik na technologicku jakost a skladovatelnost cukrovky. LcaŘ, 144, 5/6, 147–149.
Zheljazkov V., Topalov V., 1996. Effect of planting time and density on yields from rooted mint cuttings. J. Herbs, Spices Med. Plants, 4(3), 15–24.
Pobierz

Opublikowane
22-12-2008Barbara Kołodziej Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora