Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wodnych wyciągów z Apera spica-venti na energię i zdolność kiełkowania Secale cereale i Triticosecale

PIOTR KRASKA

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

EWA KWIECIŃSKA-POPPE

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158


Abstrakt

The influence of water extracts from Apera spica-venti on germination capacity and energy of winter rye and winter triticale was evaluated in the study. The length of the first leaf and the longest primary root was estimated on cereal seedlings after eight days.

The experiment was performed on Petri dishes in two independent series, 5 replications each. Water extracts from dry and fresh matter of above ground parts of Apera spica-venti were used. The extracts were prepared using 2, 4, and 8 g of dry and fresh weed matter per 100 ml of distilled water. Dishes wetted only with distilled water were the control objects. Results were statistically processed by means of variance analysis. Differences between the mean values were estimated applying Tukey’s test. Study results related to germination energy and capacity were transformed onto arcsin x function.

Germination energy and capacity of winter rye and winter triticale decreased along with the increase of the concentration of water extracts from dry and fresh matter of Apera spica-venti. The highest concentration of the tested extracts decreased the germination energy and capacity of both cereal species the strongest. Length of the first leaf and primary root at winter rye and winter triticale were significantly shorter on Petri dishes with higher extract concentration. Water extracts from fresh matter of Apera spica-venti stimulated the length of the first leaf of the studied cereals.

Słowa kluczowe:

energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, żyto ozime, pszenżyto ozime, wyciągi wodne

Pobierz

Opublikowane
2007-12-28PIOTR KRASKA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
EWA KWIECIŃSKA-POPPE 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>