Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Analiza wybranych komponentów plonu oraz porażenia przez mączniaka prawdziwego u mieszańców pszenicy zwyczajnej homo- i heterozygotycznych pod względem genów SuPm8

Krzysztof Kowalczyk

Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin, PolandAbstrakt

The aim of the present investigation was the influence of SuPm8 genes on yield components in F1 and BC1 hybrids of common wheat cultivars Jubilatka, Lama, Olma with ‘Wilga’ and ‘Disponent’. Experiments were conducted at the Experimental Farm, Czesławice, using randomised blocks methods. Plant height, number of spikelets and grains in the main spike, weight of grains in the main spike, fertility of spikelets, 1000 grains weight and powdery mildew infestation were analysed. Values of investigation quantitative traits of F1 hybrids were higher than in parental cultivars. No significant differences of the analysed traits were recorded between suPm8 suPm8 and SuPm8 suPm8 genetypes in BC1 hybrids.


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Krzysztof Kowalczyk 
Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>