Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego uprawianego w warunkach różnych systemów uprawy

Piotr Kuc

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland

Lesław Zimny

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, PolandAbstrakt

The aim of the studies was a comparison of the effect of varying autumn-spring tillage system and stubble crop fertilization with or without ploughing down straw on technological quality of sugar beet. The field experiment was conducted as a split-plot method in four replications on medium textured soil. Two factors of experiment were examined: 1) stubble crop fertilization with or without ploughing down straw: 2) autumn-spring tillage system and manure fertilization. Autumn ploughing was realized on three treatments, on the 4 treatment spring ploughing was done and on the 5 – conservation tillage. Manure fertilization on treatments 1 and 2 was, respectively, 20 and 10 t ha-1. Ploughing down straw with stubble crop decreased technological quality of sugar beet compare to ploughing down only stubble crop. The highest content of sugar was noticed under traditional tillage. Both fertilization and tillage system did not significantly modified the yields of technological sugar. 


Pobierz

Opublikowane
16-12-2005Piotr Kuc 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Poland
Lesław Zimny 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora