Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Integrowana ochrona roślin w Polsce i Unii Europejskiej oraz prawne podstawy jej funkcjonowania. Praca przeglądowa

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

BEATA HETMAN

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

BARBARA SKWARYŁO-BEDNARZ

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin,

MAREK KOPACKI

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin


Abstrakt

Głównym założeniem integrowanej ochrony (IO) roślin jest uzyskanie optymalnych plonów o wysokiej jakości w sposób niezagrażający naturalnemu środowisku. IO opiera się na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Koncepcja integracji metod w ochronie roślin powstała w wyniku obserwacji stosowanych w XX w. systemów produkcji roślinnej. W procesie integrowanej ochrony wykorzystuje się przede wszystkim naturalne mechanizmy biologiczne i fizjologiczne rośliny, wspierane przez racjonalne wykorzystanie konwencjonalnych, naturalnych i biologicznych środków ochrony roślin. Ważne jest nie tylko przestrzeganie podstawowych zasad racjonalnego stosowania środków chemicznych, ale także ich właściwe dokumentowanie. Czynności kontrolne dotyczące integrowanej produkcji płodów rolnych leżą w gestii Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Krajowy Plan Działania przyjęty w Polsce na lata 2013–2017 obejmuje zadania zmierzające do upowszechniania zasad integrowanej ochrony roślin, co ma związek z istniejącym od 1 stycznia 2014 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązkiem stosowania w produkcji roślinnej systemu integrowanej ochrony.

Słowa kluczowe:

integrowana ochrona roślin, podstawy prawne IO

Pobierz

Opublikowane
24-04-2017AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA 
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
BEATA HETMAN 
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
BARBARA SKWARYŁO-BEDNARZ 
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin,
MAREK KOPACKI 
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora