Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ ekstraktu z alg Ecklonia maxima (Kelpak SL) na plonowanie pszenicy zwyczajnej, pszenicy twardej i pszenicy orkisz

GRZEGORZ SZUMIŁO

Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sci

LESZEK RACHOŃ

Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland

BARBARA KROCHMAL-MARCZAK

Departament of Agriculture and Rural Development, State Higher Vocational School in Krosno, Dmochowskiego 22, 38-400 Krosno, Poland


Abstrakt

Przeprowadzone 3-letnie badanie dotyczyło reakcji jarych form pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L. subsp. aestivum), pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) i pszenicy orkisz (Triticum aestivum subsp. spelta L. em. Thell.) na dolistne zastosowanie stymulanta wzrostu roślin (ekstrakt z alg morskich Ecklonia maxima) o nazwie handlowej Kelpak SL (GS). Analizie poddano następujące parametry: plon ziarna, komponenty plonu (liczba kłosów, masa 1000 ziarn, liczba i masa ziarn z kłosa) i fizyczne wskaźniki jakości ziarna (gęstość ziarna w stanie zsypnym, wyrównanie i szklistość ziarna). Z badania wynika, że poziom plonowania i komponentów plonu związany był przede wszystkim z genotypem pszenicy, jednak zależał również od warunków agroklimatycznych, a także od kombinacji obiektów opryskiwanych ekstraktem z alg i kontrolnych. Zastosowanie ekstraktu z alg w porównaniu z kontrolą spowodowało istotne zwiększenie plonu analizowanych gatunków pszenicy jarej, średnio o 7,0%. Oprysk łanu ekstraktem z alg korzystnie oddziaływał na liczbę kłosów, liczbę i masę ziarn z kłosa, natomiast nie miał wpływu na masę 1000 ziarn pszenicy. Na jakość ziarna pszenicy twardej, orkisz i zwyczajnej większy wpływ miały warunki pogodowe w kolejnych latach oraz genotyp niż dolistne zastosowanie ekstraktu z alg. Genotypy pszenicy orkisz cechowały się niższym poziomem plonowania i niższą jakością ziarna niż pszenica zwyczajna i genotypy pszenicy twardej.

Słowa kluczowe:

pszenica zwyczajna, pszenica twarda, pszenica orkisz, jakość ziarna, plon ziarna, ekstrakt z alg

Beckett R.P., van Staden J., 1989. The effect of seaweed concentrate on the growth and yield of potassium stressed wheat. Plant Soil 116, 29–36, https://doi.org/10.1007/BF02327254.

Beckett R.P., van Staden J., 1990. The effect of seaweed concentrate on the yield of nutrient stressed wheat. Bot. Mar. 33, 147–152, https://doi.org/10.1515/botm.1990.33.2.147.

Bushuk W., 1998. Wheat breeding for end-product use. Euphytica 100, 137–145, https://doi.org/10.1023/A:1018368316547.

Chbani A., Mawlawi H., Laurence Z., 2013. Evaluation of brown seaweed (Padina pavonica) as biostimulant of plant growth and development. Afr. J. Agric. Res. 8, 1155–1165, https://doi.org/10.5897/AJAR12.1346.

Craigie J.S., 2011. Seaweed extract stimuli in plant science and agriculture. J. Appl. Psychol. 23, 371–393, https://doi.org/10.1007/s10811-010-9560-4.

Khan W., Rayirath U.P., Subramanian S., Jithesh M.N., Rayorath P., Hodges D.M., Critchley A.T., Craigie J.S., Norrie J., Prithiviraj B., 2009. Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. J. Plant Growth Regul. 28, 386–399, https://doi.org/10.1007/ s00344-009-9103-x.

Kohajdová Z., Karovicová J., 2008. Nutritional value and baking applications of spelt wheat. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 7, 5–14, https://www.food.actapol.net/pub/1_3_2008.pdf.

Korkut K.Z., Bilgin O., Başer I., Sağlam N., 2007. Stability of grain vitreousness in durum wheat (Triticum durum L. Desf.) genotypes in the north-western region of Turkey. Turk. J. Agric. For. 31, 313–318, http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/issues/tar-07-31-5/tar-31-5-5-0704-19.pdf.

Kumar G., Sahoo D., 2011. Effect of seaweed liquid extract on growth and yield of Triticum aestivum var. Pusa Gold. J. Appl. Psychol. 23, 251–255, https://doi.org/10.1007/s10811-011-9660-9.

Mooney P.A., van Staden J., 1985. Effect of seaweed concentrate on the growth of wheat under conditions of water stress. S. Afr. J. Sci. 81, 632–633.

Mooney P.A., van Staden J., 1986. Algae and cytokinins. J. Plant Physiol. 123, 1–21, https://doi.org/10.1016/S0176-1617(86)80061-X.

Muhammad S., Anjum A.S., Kasana M.I., Randhawa M.A., 2013. Impact of organic fertilizer, humic acid and sea weed extract on wheat production in Pothowar region of Pakistan. Pak. J. Agr. Sci. 50, 677–681, https://pakjas.com.pk/papers/2224.pdf.

Rachoń L., Szumiło G., 2009. Comparison of chemical composition of selected winter wheat species. J. Elementol. 14, 135–146, http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2009.14.1.14.

Reitz S.R., Trumble J.T., 1996. Effects of cytokinin-containing seaweed extract on Phaseolus lunatus L.: Influence of nutrient availability and apex removal. Bot. Mar. 39, 33–38, https://doi.org/10.1515/botm.1996.39.1-6.33.

Shah M.T., Zodape S.T., Chaudhary D.R., Eswaran K., Chikara J., 2013. Seaweed sap as an alternative liquid fertilizer for yield and quality improvement of wheat. J. Plant Nutr. 36, 192–200, https://doi.org/10.1080/01904167.2012.737886.

Stirk W.A., van Staden J., 1997. Comparison of cytokinin and auxin like activity in some commercially used seaweed extracts. J. Appl. Psychol. 8, 503–508, https://doi.org/10.1007/ BF02186328.

Szumiło G., Rachoń L., 2009. Plonowanie i jakość ziarna jarej formy pszenicy twardej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 542, 539–547, http://www.zppnr.sggw.pl/542.pdf.

Troccoli A., Borrelli G.M., De Vita P., Fares C., Di Fonzo N., 2000. Durum wheat quality: a multidisciplinary concept. J. Cereal Sci. 32, 99–113, https://doi.org/10.1006/jcrs.2000.0322

Yildirim A., Ateş Sönmezoğlu Ö., Sayaslan A., Koyuncu M., Güleç T., Kandemir N., 2013. Marker-assisted breeding of a durum wheat cultivar for γ-gliadin and LMW-glutenin proteins affecting pasta quality. Turk. J. Agric. For. 37, 527–533, https://doi.org/10.3906/tar-1207-75.

Zodape S.T., 2001. Seaweeds as a biofertilizer. J. Sci. Ind. Res. 60, 378–382, http://nopr.niscair.res.in/ bitstream/.123456789/26485/1/JSIR%2060%285%29%20378-382.pdf.

Zodape S.T., Mukherjee S., Reddy M.P., Chaudhary D.R., 2009. Effect of Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva. extract on grain quality, yield and some yield components of wheat (Triticum aestivum L.). Int. J. Plant Prod. 3, 97–101, http://ijpp.gau.ac.ir/article_646_ 8dba7fa7ffd636362bda73a99c1f1c2d.pdf.


Opublikowane
30-04-2019GRZEGORZ SZUMIŁO 
Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sci
LESZEK RACHOŃ 
Department of Plant Production Technology and Commodities Science, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
BARBARA KROCHMAL-MARCZAK 
Departament of Agriculture and Rural Development, State Higher Vocational School in Krosno, Dmochowskiego 22, 38-400 Krosno, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>