Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Efektywność ekonomiczna chemicznej ochrony chryzantem (Chrysanthemum sp.) w tunelu foliowym

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin

MAREK KOPACKI

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin


Abstrakt

W latach 2012–2014 w gospodarstwie ogrodniczym zlokalizowanym w miejscowości Dwikozy przeprowadzono badania dotyczące efektywności ekonomicznej ochrony jednorocznych sadzonek chryzantem doniczkowych. W uprawie stosowano system integrowanej ochrony roślin z wykorzystaniem pestycydów zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu na lata 2012–2015. W badaniu określono koszty faktyczne zabiegów ochrony roślin oraz opłacalność tych zabiegów za pomocą orientacyjnych wskaźników opłacalności E1 i E2. Badania wykazały, że koszty zabiegów ochrony chryzantem (E1) mieściły się w granicach 0,421–1,323 PLN/m2 zależnie od roku, a współczynnik opłacalności zabiegów ochrony roślin (E2) wahał się od 0,97% do 2,64% uzyskanego plonu. Na kształtowanie się opłacalności ochrony chemicznej chryzantem doniczkowych wpływ miał rodzaj zastosowanych pestycydów, co znalazło odzwierciedlenie w wielkości kosztów faktycznych.

Słowa kluczowe:

ochrona chryzantemy, koszty faktyczne, opłacalność

Dąbrowski Z.T., 2004. Progi ekonomicznej szkodliwości. Ochrona Roślin 4, 24–28.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009. Dz.U. L 309 z 24.11.2009.

Gmiąt A., 2014. Wybrane zagadnienia z ekonomiki ochrony roślin ważne dla praktyki rolniczej. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnych z siedzibą w Brzesku, Karniowice–Brzesko.

Golinowska M., 1997. Efektywność ekonomiczna biologicznej i chemicznej ochrony roślin w szklarni. Zesz. Nauk. AR Wroc. 317, 43–54.

Golinowska M., 2002. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej polski. Zesz. Nauk. AR Wroc., Rozprawy 2002, 433.

Golinowska M., 2009. Ekonomika ochrony roślin w teorii i praktyce. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 49(1), 23–33.

Golinowska M., Pytlarz-Kozicka M., 2008. Efektywność ekonomiczna ochrony ziemniaków w różnych systemach uprawy. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 48(1), 11–19.

Golinowska M., Kruszyński M., Bogacz M., 2013. Costs of integrated plant protection in large-scale farms in 2006–2012. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53(2), 240–246.

Kulig B., Ropek D., Dłużniewska J., 2006. Efektywność ekonomiczna i produkcyjna zabiegów ochrony roślin w uprawie zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku. Pam. Puł. 142, 251–262.

Mierzejewska W., Golinowska M., 1976. Koszty i ekonomiczna efektywność chemicznych zabiegów ochrony roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa.

Stachowiak M., 2009. Koszty ochrony pomidorów i ogórków szklarniowych. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 49(4), 1656–1663.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Dz.U. 2013 poz. 455.

Wachowiak M., Kierzek R., 2009. Ekonomiczne aspekty techniki wykonywania zabiegów ochrony roślin. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 49(4), 1668–1675.

Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2012/2013 i 2014/2015. Cz. IV, Rośliny ozdobne. Wyd. IOR – PIB, Poznań.
Pobierz

Opublikowane
27-05-2016AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA 
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
MAREK KOPACKI 
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora