Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Opakowanie jako instrument promocji wioski tematycznej

HALINA LIPIŃSKA

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

MAŁGORZATA GOLIASZ

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

RAFAŁ KORNAS

Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm

SYLWESTER GOLIASZ

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

W Polsce liczne obszary wiejskie nieustannie ulegają zmianom, zmienia się również mentalność ich mieszkańców. Stają się coraz bardziej świadomi, potrafią stworzyć ciekawą ofertę dla lokalnej społeczności, co wpisuje się w ideę trwałego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Tworzona oferta staje się atrakcyjna również dla potencjalnych turystów, a jej kształtowanie odbywa się m.in. poprzez promowanie własnej miejscowości i budowanie wiosek tematycznych. Tego typu lokalna inicjatywa społeczno-gospodarcza powstała w Stężycy k. Dęblina. Koncentruje się ona na przedstawieniu lokalnego dorobku w nowej rzeczywistości, ale opartego na bazie miejscowej historii. Domeną dla miejscowych starań jest przywołanie dawnych zwyczajów szlacheckich jako wzoru gościnności na rzadko dziś spotykanym poziomie. Jednym z instrumentów promocji jest regionalne opakowanie ze skóry drobiowej, nadające się do produktów spożywczych. Przekaz ludowy kojarzony z kurczakiem służy propagowaniu dziedzictwa kulturowego i jest determinantem rozwoju lokalnego ruchu turystycznego.

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, wielofunkcyjność, inicjatywa lokalna, turystyka, promocyjna funkcja opakowań

Borowska A., 2009. Rola i znaczenie lokalnych grup działania w promocji produktów tradycyjnych w Polsce. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 117–127.

Cygan K., 2009. Lokalne grupy działania na rzecz promocji produktu lokalnego. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Wyd. SGGW Warszawa, 129–138.

Goliasz M., 2013. Koncepcja historycznej wioski tematycznej w Stężycy. Rap. Rolny 11, 1–12.

Hales C., 1999. Opakowanie jako instrument marketingu. PWE, Warszawa.

Idziak W., 2008. Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne. Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin.

Idziak W., 2009a. Uwarunkowania tworzenia wiosek tematycznych i ich produktów turystycznych. W: P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 172–180.

Idziak W., 2009b. Zarządzanie przestrzenią wsi przez dodawanie jej wartości. W: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Pr. Kom. Krajobrazu Kult. 12, 198–205.

Janas E., 1994. Powstanie kościuszkowskie na Ziemi Stężyckiej. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 30 ss.

Janas E., 1996. Zjazd w Stężycy w 1606 roku. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 35 ss.

Janas E., 1998. W obronie państwa i ojcowizny: szlachta Ziemi Stężyckiej w połowie XVII wieku. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 36 ss.

Jerzyk E., 2006. Nowoczesne opakowanie – design, funkcjonalność i informacje. Opakowanie 2, 24.

Kałkowska D., 2002. Opakowanie jako narzędzie budowania tożsamości marki. Opakowanie, wyd. specjalne.

Kubera H., 2013. Problemy i uwarunkowania rozwoju opakowań przyszłości, cz. 1. Opakowanie 2, 48–53.

Kurzyp K., 1989. Stężyca nad Wisłą. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 232 ss.

Kurzyp K., 1990. Dobra ziemskie w dawnym powiecie stężyckim. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 76.

Lipianin-Zontek E., Zontek Z., 2009. Promocja produktu regionalnego na przykładzie regionu „Beskidy”. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. SGGW, Warszawa, 105–110.

Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., 2003. Postęp techniczny w opakowalnictwie. Wyd. AE, Kraków, 77–78.

Mika-Mętel M., 2011. Walory promocyjne opakowań. Opakowanie 2, 64–68.

Mika-Mętel M., 2012. Aspekty innowacyjności produktowej na rynku opakowań. W: J. Harasim (red.), Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju. Zesz. Nauk. UE w Katowicach, 111–119.

Mika-Mętel M., 2013. Opakowania w e-biznesie. Opakowanie 4, 63–65.

Nowacka M., Niemczuk D., 2013. Materiały i wyroby pochodzące z recyklingu a bezpieczeństwo żywności. Opakowanie 7, 44–47.

Pawłowski F., 1993. Stężyca przez dzieje. Kalendarium wydarzeń. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 52 ss.

Pawłowski F., 1999. Ulice i domy w Stężycy w 1998 roku. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Stężyca, 127 ss.

Podolska A., Orzechowska-Szajda I., 2013. Inicjatywy lokalne szansą na nowe postrzeganie obszarów wiejskich. Archit. Krajobrazu 2, 44–57.

Roman A., 2009. Marka w agroturystyce. W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 139–149.

Sawicki B., Janicka J., 2009. Rola dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w kreowaniu markowego produktu turystycznego. W: P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia 2009, 36–44.

Seweryn R., 2009. Marka produktów regionalnych narzędziem promocji turystycznej obszarów wiejskich. W: P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia, 107–115.

Sikorska-Wolak I., 2009. Turystyczne funkcje obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 5–6.

Sikorska-Wolak I., Zawadka J., 2011. Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oceanomica 288(64), 93–102.

Stec A., Stec S., 2009. Budowa i rozwój produktu w oparciu o walory turystyczne obszarów wiejskich na przykładzie województwa podkarpackiego. W: P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 68–75.

Stężycki S., 1984. Stężyca nad Wisłą. Monografia w zarysie, rps, zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy, 282.

Ucherek M., 2010. Innowacyjność rozwiązań w zakresie opakowań w opinii konsumentów na wspólnym rynku europejskim. Opakowanie 8, 6.

Wacięga S., 2011. Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oceanomica 288(64), 81–90.

Walden-Kozłowska A., 2005. Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku. Zesz. Nauk. AE w Krakowie 165, 180 ss.

Zając K., Siek S., 2009. SIECIECHÓW. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych. Skaut.pl, Kozienice–Sieciechów 2009, 1–116.
Pobierz

Opublikowane
25-09-2015HALINA LIPIŃSKA 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
MAŁGORZATA GOLIASZ 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
RAFAŁ KORNAS 
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm
SYLWESTER GOLIASZ 
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>