Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Plonowanie odmian uprawnych prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.) w warunkach środkowo-wschodniej Polski

JOLANTA ZIEMIŃSKA

Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA

Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MARZENA LISOWSKA

Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

JOANNA WOLIŃSKA

Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

W latach 2007–2009 przeprowadzono badania nad plonowaniem odmian prosa w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Oceniono znajdujące się w uprawie polskie odmiany Jagna i Gierczyckie oraz czeską odmianę miejscową Hanacka Mana. Badane odmiany prosa nie różniły się istotnie pod względem plonu nasion i liczby wiech z jednostki powierzchni. Odmiany Jagna i Hanacka Mana charakteryzowały się istotnie wyższą MTN niż odmiana Gierczyckie, a wartość MTN ulegała istotnym wahaniom w zależności od warunków pogodowych w sezonach wegetacyjnych. Reasumując, zastosowanie właściwej agrotechniki w warunkach środkowo-wschodniej Polski stwarza możliwości uzyskania wysokich plonów prosa, przewyższających plony w krajach UE o wysoko rozwiniętym rolnictwie.

Słowa kluczowe:

proso zwyczajne, Panicum miliaceum, liczba wiech, masa 1000 nasion, plon nasion

Channappagoudar B.B., Hiremath S.M., Biradar N.R., Koti R.V., Bharamagoudar T.D., 2007. Variation in morpho-physiological traits and dry matter accumulation that determine the yield of proso millet. Kartanaka J. Agric.Sci. 20(3), 469–472.

Chrzanowska-Dróżdż B., Kaczmarek K., 2007. Reakcja dwóch odmian prosa na nawożenie azotowe. Biul. IHAR 245,129–137.

Cyrkler-Degulis M., Bulińska-Radomska Z., 2007. Zaniechane gatunki i stare odmiany zbóż czy współczesne odmiany hodowlane dla rolnictwa ekologicznego? Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 517(2), 827–840.

FAO, 2014. www.fao.org.statistics/en/

Grużewska A., Malicki L., 2002. Podstawy doświadczalnictwa rolniczego. AP Siedlce.

GUS, 2012. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. Warszawa, 76.

Kalembasa S., Brogowski Z., Skrzyczyński T., Żądełek J., Kalembasa D., Niewiński S., 1982. Niektóre właściwości gleb Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Zawadach Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Zesz. Nauk. WSRP Sieldce, Rolnictwo 1, 11–15.

Kalinova J., Moudry J., 2005. Porovnání mrazuvzdornosti vybraných odrůd prosa setého (Panicum miliaceum L.). Agricultura 3, 10–12.

Kalinova J., Moudry J., 2006. Content and quality of protein in proso millet (Panicum miliaceum L.) varieties. Plant Food Hum. Nutr. 6, 45–49.

Moudry J., Kalinova J., Peter J., Michalova A., 2005. Pohanka a proso. Praha, 131–187.

Nieróbca P., 1996. Technologia uprawy prosa. Materiały szkoleniowe IUNG 43/96, Puławy.

Osiński B., 1989. Krajowe proso zwyczajne w polskim banku genów. Biul. IHAR 171/172, 123–129.

Qu Y., Su W., Zhang P., Li C., Gao X., Wang P., Jiang S., Feng B., 2012. Effects of different water hervesting on soil water, growth and yield of the proso millet (Panicum miliaceum L.) in a semiarid region of northwest China. J. Agric. Sci. 4(9), 106–113.

Rolbiecki S., Rolbiecki R., Podsiadło C., 2008a. Porównanie reakcji prosa odmiany Gierczyckie na deszczowania i nawożenia azotem. Acta Agrophys. 12(1), 153–162.

Rolbiecki S., Rolbiecki R., Rzekanowski C., Grzelak B., 2008b. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plonowanie prosa odmiany Jagna na glebie bardzo lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 528, 299–304.

Ruszkowski M., 1973. Proso. Wyd. 2, PWRiL, Warszawa.

Shanahan J.F., Anderson R.L., Greb B.W., 1988. Productivity and water use of proso millet grown under three crop rotations in the Central Great Plains. Agron. J. 80, 487–492.

Songin H., 2003. Proso. W: Szczegółowa uprawa roślin, t. 1, pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego, wyd. 2, AR Wrocław, 293–298.

Zych J., 1992. Gryka, proso. Synteza Wyników Doświadczeń Odmianowych 1989–1991. COBORU, Słupia Wielka, 955, 172–181.
Pobierz

Opublikowane
10-04-2015JOLANTA ZIEMIŃSKA 
Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA 
Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MARZENA LISOWSKA 
Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
JOANNA WOLIŃSKA 
Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora