Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ zagęszczenia roślin na dynamikę rozwoju powierzchni asymilacyjnej łanu i zachwaszczenie różnych odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L., ssp. oleifera Metzg.)

KRZYSZTOF RÓŻYŁO

Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

EDWARD PAŁYS

Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Jednym ze sposobów zwiększania konkurencyjności roślin uprawnych w stosunku do chwastów jest regulacja zagęszczenia łanu. Wprowadzanie nowoczesnych półkarłowych odmian rzepaku ozimego wywołuje potrzebę badań nad tym zagadnieniem. W dwuczynnikowym doświadczeniu oceniano oddziaływanie zagęszczenia roślin i odmian rzepaku ozimego na architekturę łanu i jego zachwaszczenie oraz na korelacje pomiędzy tymi cechami. Liczbę roślin rzepaku ozimego na jednostce powierzchni gruntu regulowano rozstawą rzędów, która wynosiła 33, 44 i 55 cm. Odmiany rzepaku to: populacyjna, hybrydowa i hybrydowa półkarłowa. Czynniki doświadczenia nie powodowały statystycznie potwierdzonych różnic w liczbie chwastów i ich powietrznie suchej masie. Zaobserwowano jednak wyraźnie mniejszą ogólną liczbę chwastów w rozstawie 33 cm niż w rozstawie 44 i 55 cm. Zastosowanie odmian hybrydowych natomiast powodowało zwiększenie ogólnej liczby chwastów w porównaniu z odmianą populacyjną. Różnice wskaźnika powierzchni asymilacyjnej łanu rzepaku przypadającej na jednostkę powierzchni były istotne do końca fazy kwitnienia pomiędzy rozstawami rzędów oraz do fazy rozwoju pąków kwiatowych pomiędzy odmianami. W następnych fazach rozwojowych wskaźnik powierzchni łanu rzepaku ozimego był na podobnym poziomie na wszystkich obiektach. Od początku kwitnienia do końca rozwoju łuszczyn korelacje wskaźnik powierzchni łanu rzepaku ozimego z liczbą chwastów były istotnie ujemne, natomiast z masą chwastów były nieistotne. Także korelacje pomiędzy liczbą roślin rzepaku ozimego na jednostce powierzchni a masą chwastów były nieistotne.

Słowa kluczowe:

odmiana półkarłowa, rozstawa rzędów, wskaźnik powierzchni łanu, korelacje, konkurencyjność

Andrews A.K., Svec’ L.V., 1975. Photosynthetic activity of soyabean pods at different growth stages compared to leaves. Can. J. Plant Sci. 55, 501–505.

Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe, E., Kraska P., Pałys E., 2012. The influence of some plant protection chemical means on leaf area and their tip angle of some winter spelt wheat cultivars (Triticum aestivum ssp. spelta L.). Prog. Plant Prot. 52(1), 163–166.

Atkins C.A., Kuo J., Pate S., 1977. Photosynthetic pod wall of pea (Pisum sativum L.). Plant Physiol. 60, 779–786.

Balodis O., Gaile Z., 2010. Impact of some agroekological factors on winter oilseed rape (Brassica napus L.) plant density. In: Proceedings 2010 16th International Scientific Conference on the Research for Rural Development, 35–41.

Behrens T, Diepenbrock W., 2006. Using hemispherical radiation measurements to predict weight-related growth traits in oilseed rape (Brassica napus L.) and barley (Hordeum vulgare L.) canopies. J. Agron. Crop. Sci. 192, 465–474.

Cao H., Zhang C., Li G., Zhang B., Zhao S., Wang B., Jin Z., Zhu D., Zhu J., Wei X., 2009. Researches of optimum LAI dynamic models for rape (Brassica napus L.). In:Computer and computing technologies in agriculture II, vol. 3, D. Li, Z. Chunjiang (eds.), International Federation for Information Processing (IFIP), vol. 295, Springer, Boston), 1585–1594.

Ciampitti I.A., Vyn T.J., 2011. A comprehensive study of plant density consequences on nitrogen uptake dynamics of maize plants from vegetative to reproductive stages. Field Crop Res. 121, 2–18.

Fang H., Liang S., 2008. Leaf area index models. In: Encyclopedia of ecology, 2139–2148.

Feledyn-Szewczyk B., 2009. Comparison of the competitiveness of modern and old winter wheat cultivars in relation to weeds. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54(3), 60¬–67.

Gabrielle B., Denoroy P., Gosse G., Justes E., Andersen M.N., 1998. A model of leaf area development and senescence for winter oilseed rape. Field Crop Res. 57, 209–222.

Hirose T., Ackerly D. D., Traw M.B., Ramseier D., Bazzaz F.A., 1997. CO2 elevation, canopy photosynthesis, and optimal leaf area index. Ecology 78(8), 2339–2350.

Jaśkiewicz B., 2007. The leaf area index (LAI) of winter triticale depending on plant density and NPK fertilization. Acta Agrophysica 10(2), 373–382.

Jullien A., Allirand J.M., Mathieu A., Andrieu B., Ney B., 2009. Variations in leaf mass per area according to N nutrition, plant age, and leaf position reflect ontogenetic plasticity in winter oilseed rape (Brassica napus L.). Field Crop Res. 114, 188–197.

Jun L., ChunLei Z., Ni M., Liping Y., Ying Ch., Ling L., 2012. Effects of ABA on photosynthetic characteristics of pods and yield of Brassica napus. Agric. Sci. Tech. – Hunan 13(4), 760–762.

Kulig B., Oleksy A., Pyziak K., Styrc N., Staroń J., 2012. The effect of habitat conditions on the yield and size of selected vegetation indices of the restored cultivars of winter rape. Fragm. Agron. 29(1), 83–92.

Kwiatkowski C.A., Gawęda D., Drabowicz M., Haliniarz M., 2012. Effect of diverse fertilization, row spacing and sowing rate on weed infestation and yield of winter oilseed rape. Acta Sci. Pol., Agricultura, 11(4), 53–63.

Leach J.E., Stevenson H.J., Rainbow A.J., Mullen L.A., 1999. Effects of high plant populations on the growth and yield of winter oilseed rape (Brassica napus L.). J. Agric. Sci. 132, 173–180.

Lepiarczyk A., Kulig B., Stępnik K., 2005. The inflence of simplified soil cultivation and forecrop on the development LAI of selected cultivars of winter wheat in cereal crop rotation. Fragm. Agron. 86(2), 98–105.

Lins R.D., Boerboom C.M., 2002. Effect of soybean row spacing on weed competition. In: Proceedings 2002 Wisconsin Fertilizer, Aglime, and Pest Management Conference, Madison, WI, USA.

López-Bellido F.J., López-Bellido L., López-Bellido R.J., 2005. Competition, growth and yield of faba bean (Vicia faba L.). Eur. J. Agron. 23, 359–378.

Lutman P.J.W., 1992. Prediction of the competitive effects of weeds on the yield of several spring-sown arable crops. In: Proceedings 1992 9th International Symposium on the Biology of Weeds, Dijon, France, 337–345.

Lutman P.J.W., Bowerman P., Palmer G.M., Whytock G.P., 2000. Prediction of competition between oilseed rape and Stellaria media. Weed Res. 40, 255–269.

Momoh E.J.J., Zhou W., 2001. Growth and yield responses to plant density and stage of transplanting in winter oilseed rape (Brassica napus L.). J. Agron. Crop Sci. 186, 253–259.

Primot S., Valantin-Morison M., Makowski D., 2006. Predicting the risk of weed infestation in winter oilseed rape crops. Weed Res. 46, 22–33.

Różyło K., Pałys E., 2011. Influence of crop rotation and row spacing on weed infestation of winter rape grown on rendzina soil. Acta Sci. Pol., Agricultura, 10(1), 57–64.

Sartorato I., Berti A., Zanin G., 1996. Estimation of economic thresholds for weed control in soybean (Glycine max (L.) Merr.). Crop Prot. 15, 63–68.

Seassau C., Dechamp-Guillaume G., Mestries E., Debaeke P., 2012. Low plant density can reduce sunflower premature ripening caused by Phoma macdonaldii. Eur. J. Agron. 43, 185–193.

Singal H.R., Talwar G., Dua A., Singh R., 1995. Pod photosynthesis and seed dark CO2 fixation support oil synthesis in developing Brassica seeds. J. Biosci. 20, 49–58.

Wang X., Mathieu A., Cournčde P.H., Allirand J.M., Jullien A., Reffye P., Zhang B.G., 2011. Variability and regulation of the number of ovules, seeds and pods according to assimilate availability in winter oilseed rape (Brassica napus L.). Field Crop Res. 122, 60–69.

Welles J. M., Cohen S., 1996. Canopy structure measurement by gap fraction analysis using commercial instrumentation. J. Exp. Bot. 47, 1335–1342.

Worku M., Astatkie T., 2011. Row and plant spacing effects on yield and yield components of soya bean cultivars under hot humid tropical environment of Ethiopia. J. Agron. Crop Sci. 197, 67–74.

Zając T., Kulig B., Oleksy A., Stokłosa A., Stryc N., Pyziak K., 2013. Development and yield of morphologically different groups of winter oilseed rape canopy I. Productivity and and morphology of plants. Acta Sci. Pol., Agricultura, 12(1), 45–56.

Zhang S., Liao X., Zhang C., Xu H., 2012. Influences of plant density on the seed yield and oil content of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Ind. Crops Prod. 40, 27–32.

Zhou K.J., Guan C.Y., Xiao W.N., Tan T.L., 2009. Effects of chemical ripeners on photosynthetic characteristics of pods and rapeseed quality and yield. Acta Agron. Sinica, 35, 1369–1373.

Pobierz

Opublikowane
22-06-2014KRZYSZTOF RÓŻYŁO 
Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
EDWARD PAŁYS 
Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>