Plonowanie grochu siewnego w zależności od sposobu uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnegoAbstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem upraszczania uprawy roli na plonowanie zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Badania przeprowadzono w latach 1999– –2006 w GD Czesławice na glebie płowej wytworzonej z lessu, II klasy bonitacyjnej. Zastosowanie bezorkowej uprawy roli istotnie (o 6,8%) obniżało plon nasion grochu w porównaniu z klasyczną uprawą płużną. Zmniejszenie plonu nasion po uprawie bezpłużnej wynikało głównie z mniejszej obsady roślin na 1 m2. Poziom nawożenia mineralnego nie miał istotnego wpływu na plonowanie grochu. Jedynie masa 1000 nasion była po zastosowaniu większego nawożenia istotnie mniejsza.


Słowa kluczowe

groch siewny; sposoby uprawy roli; nawożenie; plon; elementy plonowania

Arshad M.A., Gill K.S., 1997. Barley canola and wheat production under different tillage – fallow-green manure combinations on a clay soil in a cold, semiarid climate. Soil Till. Res. 43, 263–275.

Blecharczyk A., Skrzypczak G., Małecka I., Piechota T., 1999. Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na właściwości fizyczne gleby oraz plonowanie pszenicy ozimej i grochu. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195, Agricultura (74), 171–179.

Blecharczyk A., Małecka I., 2003. Wpływ siewu bezpośredniego na właściwości gleby oraz plonowanie jęczmienia jarego i grochu. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 95, 103–109.

Bujak K., Jędruszczak M., Frant M., 2001. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na plonowanie soi. Biul. IHAR 220, 263–272.

Cannell R.Q., Hawes J.D., 1994. Trends in tillage practices in relations to sustainable crop production with special reference to temperate climates. Soil Till. Res. 30, 245–282.
Dzienia S., Wereszczaka J., 1998. Reakcja bobiku na uproszczenia w uprawie roli. Rocz. Nauk Roln., Ser. A, 113(1–2), 59–64.

Javurek M., Vach M., 1999. Response of soil tillage systems to yield formation of crops in short crop rotation. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195, Agricultura 74, 53–58.

Kordas L., 1999. Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195, Agricultura 74, 47–52.

Malicki L., Nowicki J., Szwejkowski Z., 1997. Soil and crop responses to soil tillage systems: a Polish perspective. Soil. Till. Res. 43, 65–80.

Małecka I., 2006. Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli. Fragm. Agron. 23, 2(90), 261–270.

Małecka I., Blecharczyk A., Pudełko J., 2004. Reakcja jęczmienia jarego i grochu na uproszczenia w uprawie roli. Fragm. Agron. 21, 2(82), 100–114.

Orzech K., Nowicki J., Marks M., 2003. Znaczenie uprawy roli w kształtowaniu środowiska. Post. Nauk Roln. 1, 131–144.

Payne W. A., Rasmussen P., Chen C., Goller R., Ramig R.E., 2000. Precipitation temperature and tillage effects upon productivity of a winter wheat – dry pea rotation. Agron. J. 92, 933–937.
Pobierz

Opublikowane : 2010-03-15


BUJAK, K., & FRANT, M. (2010). Plonowanie grochu siewnego w zależności od sposobu uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego. Agronomy Science, 65(1), 18-25. Pobrano z https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as/article/view/884

KAROL BUJAK 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
MARIUSZ FRANT  em.frant@poczta.fm
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  PolskaArtykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.