Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Tom 72 Nr 4 (2017):
Articles

SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, NATALIA GIERASIMIUK, PAWEŁ GIERASIMIUK, EDWARD PAŁYS
13 - 26
opublikowany: 19-12-2017
ARKADIUSZ TELESIŃSKI, MIROSŁAW ONYSZKO, MARTYNA ŚNIOSZEK, MACIEJ PŁATKOWSKI, MICHAŁ STRĘK
37 - 46
opublikowany: 19-12-2017
ANNA TROJAK-GOLUCH, APOLONIUSZ BERBEĆ, TERESA DOROSZEWSKA
47 - 56
opublikowany: 19-12-2017
GRZEGORZ GRYZIAK, MARCIN ZACZYŃSKI, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, JERZY H. CZEMBOR
89 - 98
opublikowany: 19-12-2017
MARIA ZUBA-CISZEWSKA, JOLANTA BOJARSZCZUK
99 - 111
opublikowany: 19-12-2017
DOMINIKA SKIBA, BARBARA SAWICKA
155 - 166
opublikowany: 19-12-2017