Tom 72 Nr 4 (2017):


SYLWIA ANDRUSZCZAK, PIOTR KRASKA, EWA KWIECIŃSKA-POPPE, NATALIA GIERASIMIUK, PAWEŁ GIERASIMIUK, EDWARD PAŁYS
13-26
ARKADIUSZ TELESIŃSKI, MIROSŁAW ONYSZKO, MARTYNA ŚNIOSZEK, MACIEJ PŁATKOWSKI, MICHAŁ STRĘK
37-46