The influence of factors on the yields of two raspberry varieties (Rubus idaeus L.) and the economic results

Wioletta Wróblewska

Department of Management and Marketing, University of Life Science in Lublin ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
http://orcid.org/0000-0002-8454-9118

Joanna Pawlak

Department of Management and Marketing, University of Life Science in Lublin ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
http://orcid.org/0000-0002-1670-5043

Dariusz Paszko

Department of Management and Marketing, University of Life Science in Lublin ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
http://orcid.org/0000-0002-2140-5029


Abstract

The research was carried out in the years 2015–2018 on the commercial plantations of a horticultural farm. The analysis focused on the yields of two raspberry cultivars: ‘Polana’ and ‘Polka’, factoring in the influence of cultivation methods (in the ground; in the beds with an agrotextile), soil classes (IIIa; IVb), and plantation age (2–5 and 6–10 years). The commercial yields of fruit intended for processing were determined. The economic efficiency analysis of the production of both varieties was carried out. It was shown that regardless of the factor under scrutiny, higher results (in t·ha–1) were obtained from the ‘Polana’ variety. There were differences in the yields of the two varieties depending on the factors. In the case of both varieties, higher results were obtained in traditional cultivation and in class IIIa soil. The plantation age caused only slight differences in the yields of both varieties. The analyses showed statistical significance only in the case of the impact of the cultivation method on the yields of the ‘Polana’ cultivar. Regardless of the variety, the value of production decreased year after year, which resulted mainly from the downward trend in raspberry prices.

Keywords:

raspberry, yield, cultivation methods, soil classes, plantation age, economic effectiveness

Apáti, F. (2018). Farm economic evaluation of raspberry production. Int. J. Hortic. Sci., 20(3–4), 53–56. DOI: 10.31421/IJHS/20/3-4/1135

Augustyńska, I. (2000). Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. Według standardów Unii Europejskiej [Methods of gross margin calculation and the typology of farms. According to European Union standards]. FAPA, pp. 55 [in Polish].

Cieślińska, M. (2009). Wirusy i patogeny wirusopodobne roślin jagodowych utrzymywane w kolekcji Pracowni Wirusologii Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa [Viruses and viruslike pathogens of small berry fruit plants collected in Virology Laboratory, the Research Institute of Pomology and Floriculture]. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., 539(1), 99–107 [in Polish].

Danek, J., Król, K. (2008). Recent situation in raspberry production in poland. Acta Hortic., 777, 289–292. DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.777.43

Djurkovic, M. (2012). SWOT analysis of Serbia’s raspberry sector in the competitive marketplace. Master Thesis, Norwegian University of Life Sciences. Available: https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/bitstream/handle/11250/187406/Djurkovic%20Marina%202012.pdf?sequence=1&isAllowed=y [date of access: 08.07.2019].

Dresler, S., Bednarek, W., Tkaczyk, P., Hawrylak-Nowak, B. (2015). Estimation of the macro- and micronutrient status of raspberries grown in the Lublin region. Folia Hortic., 27, 53–62. DOI: 10.1515/fhort-2015-0014

Grajkowski, J., Ochmian, I. (2007). Influence of three biostymulants on yielding and fruit quality of three primocane raspberry cultivars. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 6(2), 29–36.

Greblikaite, J., Ispiryan, A., Vytautas, V. (2019). Development of berry farms in Europe: organisational and management issues. Mark. Manag. Innov., 2, 141–159. DOI: 10.21272/mmi.2019.2-13

Heflebower, R., Hunter, B., Olsen, S., Black, B., Alston, D., Lindstrom, T. (2013). A comparison of 10 fall bearing raspberry cultivars for Northern Utah. Available: https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1670&context=extension_curall [date of access: 09.07.2019].

Juhos, K., Szabó, S., Ladányi, M. (2015). Influence of soil properties on crop yield: a multivariate statistical approach, Int. Agrophys., 29(4), 433–440. DOI: 10.1515/intag-2015-0049

Konopiński, M., Żuber, S. (2013). Response of raspberry (Rubus idaeus L.) on soil mulching and foliar nutrition with manganese, Mod. Phytomorphol., 3, 119–124. DOI: 10.5281/zenodo.162000

Krawiec, P., Rybczyński, R. (2010). Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających [Fertigation efficiency of pimocane-fruiting raspberry varieties]. Acta Agrophys., 16(2), 347–358.

Król, K., Orzeł, A., Jagła, J. (2008). Ocena dwudziestu odmian maliny i jeżyny w warunkach Polski południowej [Evaluation of twenty raspberry and blackberry cultivars grown in the south of Poland]. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac., 16, 125–134 [in Polish].

Leposavić, A., Ružić, D., Karaklajić-Stajić, Ž., Cerović, R., Vujović, T. Žurawicz, E., Mitrović, O. (2016). Field performance of micropropagated rubus species, Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(5), 3–14.

Lewandowski, M., Żurawicz, E., Pruski, K. (2015). The effects of the growing season extension on Polish primocane-fruiting raspberry cultivars. Hortic. Sci. (Prague), 42, 203–208. DOI: 10.17221/306/2014-HORTSCI

Łabanowska, B.H., Buler, Z., Cieślińska, M., Filipczak, J., Lisek, J., Meszka, B., Piotrowski, W., Tartanus, M., Treder, W., Wójcik, P., Wójcik-Seliga, J. (2016). Metodyka Integrowanej Produkcji Malin [Integrated Raspberry Production Methodology]. PIORiN. Available: https://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/.../1328/.../ip_maliny_zatwierdzona.pdf [date of access: 10.07.2019].

Markuszewski, B., Wysocki, K., Kopytowski, J. (2019). Summer- and autumn-fruiting raspberry quality as influenced by the harvest date, Acta Agrophys., 26(1), 47–56. DOI: 10.31545/aagr/108561

Paszko, D. (2006). Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw sadowniczych województwa lubelskiego [Selected aspects of economic accounting for specialist fruit farms in the Lublin province]. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac., 14, 96–106 [in Polish].

Paszko, D., Pawlak, J., Wróblewska, W. (2016). Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie [Seasonal fluctuations in berries production in Poland and in the World]. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz. Probl. Rol. Świat., 16(31) 3, 301–312 [in Polish].

Rolbiecki, S., Rolbiecki, R. Rzekanowski, C. (2002). Effect of micro-irrigation on the growth and yield of raspberry (Rubus ideus L.) cv. ‘Polana’ grown in very light soil. Acta Hortic., 585, 653–657. DOI: 10.17660/ActaHortic.2002.585.108

Sønsteby, A., Heide, O.M. (2012). Effects of photoperiod and temperature on growth, flowering and fruit yield in annual fruiting red raspberry cultivars (Rubus idaeus L.). Eur. J. Hortic. Sci., 77, 97–108.

Sredojević, Z., Kljajić, N., Popović, N. (2013). Investing in Raspberry Production as an Opportunity of Sustainable Development of Rural Areas in Western Serbia. Econom. Insights – Trends Chall., Vol. II, 65(1), 63–72.

Stojanov, D., Milošević, T., Mašković, P., Milošević, N., Glišić, I., Paunović, G. (2019). Influence of organic, organo-mineral and mineral fertilisers on cane traits, productivity and berry quality of red raspberry (Rubus idaeus L.). Sci. Hortic., 52, 370–378. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.108626

Sys, C., Van Ranst, E., Debaveye, J. (1991). Land evaluation. Principles in land evaluation and crop production calculations. General Administration for Development Cooperation, Agricultural Publication 7, Brussels, Belgium. Available: https://www.researchgate.net/publication/290841893_Land_evaluation_part_1_Principles_in_land_evaluation_and_crop_production_calculation [date of access: 10.07.2019].

Vittori, L.D. Mazzoni, L., Battino, M., Mezzetti, B. (2018). Pre-harvest factors influencing the quality of berries, Sci. Hortic., 233, 310–322. DOI: 10.1016/j.scienta.2018.01.058

Warmund, M.R., Starbuck, C.J., Finn, C.E. (1995). Micropropagated ‘Redwing’ raspberry plants mulched with recycled newspaper produce greater yields than those rown with black polyethylene, J. Small Fruit Vitic., 3(1), 63–73. DOI: 10.1300/J065v03n01_07

Wieniarska, J. (1992). Niektóre cechy biologiczne i produkcyjne owocujących pędów dziesięciu odmian maliny (Rubus Idaeus L.) [Some biological and production characteristics of fruiting shoots of ten varieties of raspberry (Rubus Idaeus L.)]. Rozprawa habilitacyjna, Wyd. AR, Lublin [in Polish].

www.bankofengland.co.uk

Xu, Q. (2016). Growth and yield of red raspberries cultivated under open field condition vs. high tunnel or rain shelter in the northern canadian climate Thèse Qihe Xu. Doctorat en biologie végétale, Philosophiae doctor (Ph.D.), Québec, Canada. Available: https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/27084/1/32728.pdf [date of access: 10.07.2019].

Zarzecka, K., Baranowska, A., Gugała, M., Mystkowska, I., Wereszyński, P. (2018). Profitability of Polesie raspberry production. Rocz. Nauk. SERiA, 20(1), 162–166. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7245

Download

Published
2020-10-29Wioletta Wróblewska 
Department of Management and Marketing, University of Life Science in Lublin ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland http://orcid.org/0000-0002-8454-9118
Joanna Pawlak 
Department of Management and Marketing, University of Life Science in Lublin ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland http://orcid.org/0000-0002-1670-5043
Dariusz Paszko 
Department of Management and Marketing, University of Life Science in Lublin ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland http://orcid.org/0000-0002-2140-5029License

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)