THE EFFECT OF AGROHYDROGEL AND IRRIGATION ON KOHLRABI CV ‘OASIS F1’ YIELDS

Edyta Kosterna

University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce

Anna Zaniewicz-Bajkowska

University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce

Robert Rosa

University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce

Jolanta Franczuk

University of Natural Sciences and Humanities in SiedlceAbstract

Under the climatic conditions of Poland cultivation without irrigation does not assure high yields of good quality. Of the many types of irrigation, drip irrigation is most economical in terms of water use efficiency. An application of hydrogels – compounds which are capable of storing large volumes of water – is an alternative to very expensive irrigation systems. In the experiment was investigated the effect of irrigation (no irrigation, irrigation by means of a dripping tape) and method of AgroHydroGel application (control, AgroHydroGel applied under seedlings, AgroHydroGel applied under plants in the field, half of the AgroHydroGel rate applied under seedlings, the other half under plants in the field) on the yield level and quality of kohlrabi grown in the field. Irrigation significantly increased yields as well as the average weight and diameter of bulb, however, it had no influence on the nutrient contents. Application of AgroHydroGel under plants in the field influenced the most favourable on the yielding. An application the whole AgroHydroGel rate under seedlings, the whole rate under plants in the field as well as at a split rate in the irrigated combination contributed to significant increase marketable bulb yields as compared to the control without hydrogel. The most ascorbic acid and total
sugars contents kohlrabi bulb from the treatments in which AgroHydroGel had been applied under plants in the field or at a split rate.

Keywords:

kohlrabi (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.), yield, superabsorbent, dripping tape, nutritive value

Biesiada A., Kołota E., Osińska M., 1997. Możliwość wykorzystania supersorbentów w uprawie kapusty z siewu. Ogólnopol. Konf. Nauk. pt. „Doskonalenie technologii produkcji roślin warzywnych”. Olsztyn 24–25 czerwca, 23–26.
Borowski E., Michałek S., 1998. Wpływ dodatku hydrożeli produkcji krajowej do podłoża torfowego na plon i jakość sałaty żywionej N-NO3 lub N-NH4. Cz. I. Plonowanie i wymiana gazowa roślin. Annales UMCS, Sec. EEE, Horticultura, VI, 103–116.
Chatzoudis G.K., Valkanas G.N., 1995. Lettuce plant growth with the use of soil conditioner and slow-release fertilizers. Communications in soil science and plant analysis 26(15/16), 2569–2576.
Gudarowska E., Szewczuk A., 2009. Wpływ nawadniania I agrożelu na jakość podkładki Pumiselect i jednorocznych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków 3, 119–128.
Hetman J., Martyn W., Szot P., 1998. Możliwość wykorzystania hydrożeli w produkcji ogrodniczej pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 461, 31–45.
Jabłońska-Ceglarek R., Cholewiński J., Wadas W., Franczuk J., Zaniewicz-Bajkowska A., 1999. Zastosowanie superabsorbentów w uprawie papryki pod osłonami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 466, 441–447.
Kaniszewski S., 2005. Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków.
Kołota E., Krężel J., 1995. Badania nad wykorzystaniem Akryżeli jako dodatku do podłoży w uprawie warzyw. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. pt. „Nauka Praktyce Ogrodniczej”. AR Lublin, 757–760.
Majkowska-Gadomska J., 2006. Wpływ wybranych sorbentów na wielkość i jakość plonu sałaty rzymskiej (Lactuca sativa L. var. romana Garst.). Fol. Hort. Supl. 2, 5–9.
Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B., 2005. Wpływ terminu uprawy i sorbentów na plon i zawartość wybranych składników pokarmowych w liściach sałaty. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 86, 515, 339–345.
Paluszek J., 2003. Kształtowanie syntetycznymi polimerami właściwości gleb erodowanych terenów lessowych. Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 277.
Podsiadło C., Karczmarczyk S., Biczak R., Rumasz-Rudnicka E., 2003. Reakcja pomidora gruntowego na nawadnianie kroplowe i nawożenie mineralne. Fol. Hort. Supl. 2, 331–333.
Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2005. Możliwości uprawy patisona (Cucurbita pepo var. Patissonia Greb.) w warunkach nawadniania kroplowego na glebie bardzo lekkiej. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 86, 515, 447–453.
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P., 2009. Wpływ nawadniania kroplowego i sposobu produkcji rozsady na plonowanie kawona (Citrullus vulgaris) uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków 3, 79–90.
Rolbiecki R., Rolbiecki S., Wojdyła T., Wichrowska D., Weltrowska-Medzińska B., 2006. Wpływ nawadniania kroplowego na plon i jakość owoców dyni bezłupinowej ‘Junona’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Fol. Hort. Supl. 2, 87–91.
Rolbiecki S., Rzekanowski Cz., 1996. Wpływ nawadniania deszczownianego i kroplowego na niektóre cechy jakościowe plonu wybranych gatunków warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 438, 205–212.
Rożek E., 2005. Wpływ nawadniania na plonowanie kilku odmian selera korzeniowego (Apium graveolens L. var. rapaceum). Acta Agrophysica 5(3), 723–726.
Sady W. 2000. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków.
Spiżewski T., Knaflewski M., 2000. Porównanie wpływu nawadniania kroplowego i deszczowania na plon i jakość kapusty późnej. Rocz. AR Poznań 323, Ogrodnictwo 31(1), 499–503.
Wierzbicka B. Majkowska J., Kuskowska M., 2002. Wpływ dodatku sorbentu do podłoża na plonowanie sałaty siewnej Lactuca sativa L., uprawianej z rozsady w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 485, 367–374.
Woodhouse J., Johnson M.S., 1991. Effect of superabsorbent polymers on survival and growth of crop seedlings. Agric. Water Management 20(1), 63–70.
Download

Published
2011-09-30Edyta Kosterna 
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Anna Zaniewicz-Bajkowska 
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Robert Rosa 
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
Jolanta Franczuk 
University of Natural Sciences and Humanities in SiedlceLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>