IMPACT OF GROWING CONDITIONS AND FOLIAR NUTRITION ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF SPANISH BLUEBELL (Hy-acinthoides hispanica (Mill.) Rothm.)

Marzena Błażewicz-Woźniak

University of Life Sciences in Lublin, Poland

Justyna Budzińska

University of Life Sciences in Lublin, Poland

Sylwia Mucha

University of Life Sciences in Lublin, Poland

Dariusz Wach

University of Life Sciences in Lublin, Poland

Monika Baltyn

University of Life Sciences in Lublin, Poland

Karolina Pitura
Abstract

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. is a valuable bulbous ornamental plant grown in parks and gardens. It comes from the Iberian Peninsula, hence its cultivation under Polish conditions may be inefficient. The purpose of the study was to determine the effect of growing conditions and foliar feeding using phosphorous fertilizer on the growth and decorative qualities of H. hispanica. It was found that the pine bark layer effectively protected the plants from freezing, which had a beneficial effect on their growth and flowering characteristics. Flowering of plants grown without the mulch was minimal, which clearly indicates that mulching of the soil under H. hispanica can be necessary. Plants grown using the mulch produced more and longer leaves, and also formed more inflorescences and fruits as well as longer inflorescence stems. The addition of peat to the soil did not favour the growth and decorative qualities of H. hispanica, while foliar nutrition with phosphorous had a positive effect. In addition, the decorative values of H. hispanica were influenced by the interaction of soil mulching with bark and foliar feeding. Plants grown in this combination had more inflorescences, which were higher, composed of more flowers in the inflorescence and reached a greater diameter than non-fertilized ones. Tested cultivars of H. hispanica differed in their features of growth and flowering.

Keywords:

: mulching, pine bark, phosphorus, flowering, decorative value

Begon, M., Townsend, C.R., Harper, J.L. (2006). Symbiosis and mutualism. Ecology: from Individuals to Ecosystems (4th ed.). John Wiley & Sons, New York, 381–409.

Bezak-Mazur, E., Stoińska, R. (2013). The importance of phosphorus in the environment – review article. Arch. Waste Manag. Environ. Prot., 15(3), 33–42.

Błażewicz-Woźniak, M., Kęsik, T., Michowska, A.E. (2011). Flowering of bear garlic (Allium ursinum L.) cultivated in the field at varied nitrogen nutrition and mulching. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 10(3), 133–144.

Błażewicz-Woźniak, M., Madej, J., Rtemi, D., Wartacz, W. (2012). The growth and flowering of Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult. under flowerbed conditions. Acta Agrobot., 65(2), 99–108.

Chase, M.W., Christenhusz, M.J.M., Fay, M.F., Byng, J.W., Judd, W.S., Soltis, D.E., Stevens, P.F. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linn. Soc., 181(1), 1–20.

Ciereszko, I. (2003). Molekularne podstawy odpowiedzi roślin na niedobór fosforanu. Post. Biol. Kom., 30, 647–665.

Ebuele, V.O., Santoro, A., Thoss, V. (2016). Phosphorus speciation by 31 P NMR spectroscopy in bracken (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) and bluebell (Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.) dominated semi-natural upland soil. Sci. Total Environ., 566, 1318–1328.

Grabowska, B., Krause, J., Mynett, K. (1987). Uprawa cebulowych i bulwiastych roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa.

Grabowska, B., Kubala, T. (2010). Byliny w twoim ogrodzie. Zysk i S-ka Wyd., Poznań.

Grundmann, M., Rumsey, F.J., Ansell, S.W., Russell, S.J., Darwin, S.C., Vogel, J.C., Schneider, H. (2010). Phylogeny and taxonomy of the bluebell genus Hyacinthoides, Asparagaceae (Hyacinthaceae). Taxon, 59(1), 68–82.

Hetman, J. (1996). Wpływ warunków atmosferycznych na plonowanie roślin cebulowych. Biul. Stow. Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, 3, 7–13.

Hetman, J., Pogroszewska, E. (1997). Kwitnienie liatry kłosowej (Liatris spicata) uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym i na polu, z zastosowaniem ściółkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 449, 61–74.

Hossain, M.B., Ryu, K.S. (2009). Effect of foliar applied phosphatic fertilizer on absorption pathways, yield and quality of sweet persimmon. Sci. Hortic., 122(4), 626–632.

Ietswaart, J.H., De Smet, S.J.M., Lubbers, J.P.M. (1983). Hybridization between Scilla nonscripta and S. hispanica (Liliaceae) in The Netherlands. Plant Biol., 32(5–6), 467–480.

Koc, J., Skwierawski, A. (2008). Quantity indicators and conditions of phosphorus export from rural catchment basins to surface water. In: Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wrocł., 4, 122–151.

Kocira, A., Laskowska, H. (2006). Influence of herbicides and organic mulches on yield and quality of flowers of Acidanthera bicolor var. murielae Perry. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 5(1), 37–44.

Krzymińska, A., Lisiecka, A. (2004). Wpływ ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie wybranych gatunków bylin. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 236 (94), 93–96.

Laskowska, H. (1992). The influence of planting dates and leaf fertilization on yield of Scilla sibirica bulbs. Acta Hort., 325, 401–407.

Laskowska, H. (1996). Plonowanie cebulicy dzwonkowatej (Scilla campanulata Ait.) w zależności od terminu sadzenia. In: Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. 2. Ogólnop. Symp. w roku jubileuszu 40-lecia Wydziału Ogrodniczego AR w Poznaniu. Poznań, 17–19 września, Komorniki, 2, 380–382.

Laskowska, H., Słowińska-Jurkiewicz, A. (1996). Morfologiczne badania struktury powierzchniowej warstwy gleby ściółkowanej materiałami organicznymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 429, 189–193.

Łuczaj, Ł. (2007). Hedges in the countryside of the British Isles. Roczn. Dendrol., 55, 87–96.

Michałojć, Z., Konopińska, J. (2009). Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego P i K na plonowanie i skład chemiczny sałaty. Annales UMCS sec. E Agricultura, 64(2), 86–93.

Ortiz, S. (2011). Hyacinthoides Heist. ex Fabr. In: Flora Iberica. Vol. 20. Liliaceae-Agavaceae, Rico, E., Quintar, A., Herrero, A., Aedo, C. (eds). Real Jardín Botánico, CSIC, Madrit, http://www.floraiberica.es/ floraiberica/texto/imprenta/tomoXX/20_183_00_Hyacinthoides.pdf [date of access: 4.02.2017].

Ostrowska, A., Gawliński, S., Szczubiałka, Z. (1991). Metody analiz i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ, Warszawa.

Stace, C.A. (2010). Hyacinthoides Heist. ex Fabr. (Endymion Dumort.) – bluebells. New Flora of the British Isles (3rd ed.). Cambridge University Press, Cambridge, 920–921.

Wach, D., Błażewicz-Woźniak, M. (2012). Effect of foliar fertilization on yielding and leaf mineral composition of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(1), 205–214.

Waźbińska, J., Brych, A., Banaszkiewicz, B. (2003). Wpływ warunków meteorologicznych okolic Olsztyna na przezimowanie niektórych cebulowych roślin ozdobnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 491, 313–326.

Wróblewska, K., Dębicz, R., Bąbelewski, P. (2012). The influence of water sorbing geocomposite and pine bark mulching on growth and flowering of some perennial species. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 11(2), 203–216.

Żuraw, B. (2011). Flowering biology of three taxa of the genus Scilla L. (Hyacinthaceae) and flower visitation by pollinating insects. Acta Agrobot., 64(1), 11–18.
Download

Published
2018-06-25Marzena Błażewicz-Woźniak 
University of Life Sciences in Lublin, Poland
Justyna Budzińska 
University of Life Sciences in Lublin, Poland
Sylwia Mucha 
University of Life Sciences in Lublin, Poland
Dariusz Wach 
University of Life Sciences in Lublin, Poland
Monika Baltyn 
University of Life Sciences in Lublin, Poland
Karolina Pitura License

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>