THE EFFECT OF DIVERSIFIED POTASSIUM FERTILIZATION ON THE YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF Beta vulgaris L.

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in Lublin

Zbigniew Jarosz

University of Life Sciences in Lublin

Zenia Michałojć

University of Life Sciences in LublinAbstract

The nutritive value of Beta vulgaris L. result mainly from its high content of protein gathered both in leaf blades and in petioles, and from high content of mineral
salts, mainly iron and calcium, as well as vitamins C, A, B1, B2. Purpose of the research was to determine the effect of type potassium fertilizer (potassium chloride, potassium sulphate and potassium chloride + potassium sulphate in 1:1 K ratio) and different dose of potassium (0.6; 1.2; 1.8 g·dm-3) on the yield and chemical composition of Beta vulgaris L. The plants were cultivated in a greenhouse, in pots filled deacidified highmoor peat. Regardless of the type of potassium fertilizer, the yield of Beta leaves was the highest with the application of 0.6 g K·dm-3. Leaves of Beta vulgaris L. fertilized with potassium chloride contained least nitrates, whereas plants fertilized with K2SO4 and KCl + K2SO4 contained much more nitrates. Increasing doses of potassium had a positive effect on the content
of vitamin C in the leaves. The research revealed a negative effect of increasing potassium dose on the plant unit weight, leaf length and percentage content of total nitrogen, protein and dry weight in leaves, especially at application of potassium chloride and potassium sulphate. The research showed the growth of potassium and total salt concentration content in bedding as the effect of increasing potassium doses at the application of KCl and K2SO4. In cultivation of Beta vulgaris L., the application of 0.6 g K·dm-3 bedding leads to the highest yield of leaf fresh weight, while application of 1.8 g K·dm-3 bedding leads to the highest content of vitamin C in fresh mass.

Keywords:

Beta vulgaris L., mineral nutrition, macroelements, vitamin C, nitrates

Anonim., 2000. Stielmangold als Winterkultur. Gemüse 12, 22.
Biesiada A., Kołota E., 2010. The effect of nitrogen ferilization on yielding and chemical composition of radicchio chicory for autumn – harvest cultivation. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 9(4), 85–91.
Cakmak I., 2005. Potassium and Stress and Plant Disease. J. Plant Nutr. Soil Sci. 168, 521–530.
Dzida K., 2004. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie buraka liściowego (Beta vulgaris var. cicla) i zawartość składników w podłożu. Rocz. AR Pozn. 356, 55 – 60.
Dzida K, Jarosz Z., 2010. Effect of calcium carbonate and differentiated nitrogen fertilization upon the yield and chemical composition of spinach beet. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 9(3), 201–210.
Dzida K., Pitura K., 2008. The influence of varied nitrogen fertilization on field and chemical composition of swiss chard (Beta vulgaris L. var. cicla L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7(3), 15–24.
Gapiński M., 1993. Warzywa mało znane i zapomniane, PWRiL Poznań.
Golcz A., 1996. Ocena jakości owoców papryki w zależności od zrównoważonego nawożenia potasowego. Mat. VI Konf. Katedr Upr. i Naw. Roślin Ogr., Kraków, 53–54.
Huett D.O., 1980. Effect nitrogen on the yield and quality of vegetables. Acta. Hort., 247, 205–209.
Isidora R., Pavlovic M., Sala F., Adina B., 2008. Potassium fertilization influence upon vegetable yield quality and soil fertility protection. The first. International Symposium on Sustainable Agriculture for Subtropical Regions. 147–152.
Jarosz Z., Dzida K., 2006. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny sałaty. Acta Agrophysica, 7(3), 591–597.
Kowalska I., 1997. Effects of urea, ammonium, and nitrate nitrogen on the field quality of greenhouse lettuce grown on different media. Folia Hort., 9/2, 31 – 40.
Kozik E., 1998. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plon oraz zawartość cukrów i kwasu askorbinowego w siedmiu odmianach sałaty. VII Konf. Naukowa: Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych, Lublin, 93–96.
Lester G.E., Jifon J.L., Makus D.J., 2010. Impact of Potassium Nutrition on Food Quality of Fruits and Vegetables: A Condensed and Concise Review of the Literature. Better Crops 94, 1, 18–21.
Magen H., 2008. Balanced Crop Nutrition: Fertilizing for Crop and Food Quality. Turk J. Agric. For 32, 183–193.
Magen H., Imas P., 2004. Potassium chloride and suppression of diseases. XVth International Plant Protection Congress, Beijing, China, May 11–16.
Michałojć Z., 1994. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie i skład chemiczny sałaty, rzodkiewki, szpinaku. Mat. Konf. Znaczenie potasu i magnezu w uprawie roślin ogrodniczych. Skierniewice.
Michałojć Z., 1998. Wpływ podłoża oraz nawożenia azotem i potasem na plon i skład chemiczny grochu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333, 219–222.
Michałojć Z., Nurzyński J., 1996. Effect of the form potassium fertilization on the chemical composition of two vegetable crops. IX International Colloquium for the: optymalization of plant nutrition, Prague, Czech Republic, 333–335.
Michałojć Z., 2000. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego oraz terminu uprawy na plonowanie i skład chemiczny sałaty, rzodkiewki oraz szpinaku. Rozpr. Nauk. AR w Lublinie, 238.
Nowosielski O., 1988. Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL, Warszawa.
Nurzyńska-Wierdak R., 2006. The effect of nitrogen fertilization on field and chemical composition of garden rocket (Eruca sativa Mill.) in autumn cultivation. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 5(1), 53–63.
Nurzyński J., 1976. Wpływ chlorkowej i siarczanowej formy potasu na ilość i jakość plonu niektórych roślin warzywnych w uprawie na torfie ogrodniczym. Biul. Warz. 19, 105–119.
Nurzyński J., 1994. Zawartość składników mineralnych w roślinach w zależności od nawożenia potasowego. V Jubil. Konf. Katedr Upr. i Naw. Rośl. Ogr. AR Poznań, 12–16.
Nurzyński J., 1999. Nawożenie a skład chemiczny warzyw. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 466, 31–40.
Nurzyński J., Michałojć Z., Kalbarczyk M., 1998. Wpływ nawożenia potasowego na plon i skład chemiczny sałaty. VII Konf. Nauk. pt. Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych, 242–246.
Pokluda R., Kuben J., 2002. Comparison of selected Swiss chard (Beta vulgaris ssp. cicla L.).Hort. Sci. 29 (3), 114–118.
Siwek P., 2004. Warzywa pod folią i włókniną. Hortpress, Warszawa.
Talbott, L.D., Zeiger, E., 1996. Central roles for potassium and sucrose in guard-cell osmoregulation. Plant Physiol. 111, 1051–1057.
Voogt W., 1981. Potassium Management of Vegetables Under Intensive Growth Conditions. Netherlands J. Agric., 347–362.
Wierzbicka B., Kuskowska M., 2002. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 1(2), 49–57.
Download

Published
2011-12-31Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in Lublin
Zbigniew Jarosz 
University of Life Sciences in Lublin
Zenia Michałojć 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>