INFLUENCE OF PLANT DENSITY AND TERM OF HARVEST ON YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF SWEET MARJORAM (Origanum majorana L.)

Renata Nurzyńska-Wierdak

University of Life Sciences in Lublin

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in LublinAbstract

The experiments carried out in 2006–2007 referred to the growth of marjoram plants, its yields and chemical composition depending on the plant density and harvest time. Four plant densities (setting spacing 20 × 40 cm, 30 × 30 cm, 30 × 40 cm and 40 × 40 cm) as well as two harvest times (beginning of flower bud forming and full blooming) were applied. The lowest density favored the plant tillering, which apparently affected the herb yield. Plants growing at the lowest density (40 × 40 cm spacing) had the largest fresh and air-dried herb yields (0.71 and 0.18 kg m-2, respectively). Herb of plants grown at denser spacing contained more total nitrogen and nitrates (V) as well as less potassium, than that of plants grown at lower density. The herb harvest at full flowering stage turned out to be favourable because of significantly lover nitrates concentration as compared to other stages. The contents of essential oil was significantly higher in the full flowering stage than in those harvested in the bud formation stage. Plants growing at denser spacing produced more oil. Trans-sabinene hydrate and terpinene-4-ol were dominating components of marjoram essential oil.

Keywords:

Origanum majorana, sweet marjoram, yield and chemical composition of herb, marjoram essential oil

Baratta M. T., Dorman H. J. D., Deans S. G., Figueiredo A. C., Barroso J. G., Ruberto G., 1998. Antimicrobial and antioxidant properties of some commercial essential oils. Flavour Frag. J. 13 (4), 235–244.
Czarnecki M., Załęcki R., 1986. Wpływ sposobu uprawy majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) na plon i wartość surowca. Herba Pol. 32, 3–4, 217–223.
Deans S. G., Svoboda K. P., 1990. The antimicrobial properties of marjoram (Origanum majorana L.) volatile oil. Flavour Frag. J. 5, 187–190.
De Vincenzi M., Stammati A., De Vincenzi A., Silano M., 2004. Constituents of aromatic plants: carvacrol. Fitoter. 75, 801–804.
Dzida K., Jarosz Z., 2006. Plonowanie i skład chemiczny majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego. Acta Agroph. 7 (3), 561–566.
Edris A. E., Shalaby A., Fadel H. M., 2003. Effect of organic agriculture practices on the volatile aroma components of some essential oil plants growing in Egypt II: sweet Marjoram (Origanum majorana L.) essential oil. Flavour Frag. J. 18, 345–351.
Góra J., Lis A., 2005. Najcenniejsze olejki eteryczne. Wyd. UMK Toruń.
Gregorczyk A., 1997. Kinetyka wzrostu elongacyjnego bazylii, cząbru i majeranku. Herba Pol. XLIII, 32–39.
Jadczak D., Orłowski M., 1998. WpływMartyniak-Przybyszewska B., Wojciechowski T., 2003. Wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i majeranku ogrodowego (Majorana hortensis Moench.). Folia Hortic., 1, 373–375.
Martyniak-Przybyszewska B., Wojciechowski T., 2004. Plonowanie wybranych gatunków roślin przyprawowych w rejonie Olsztyna. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239 (95), 245–248.
Novak J., Bitsch Ch., Langbehn J., Pank F., Skoula M., Gotsiou Y., Franz Ch. M., 2000. Ratios of cis- and trans- sabinene hydrate in Origanum majorana L. and Origanum microphyllum (Bentham). Biochem. Systematic. Ecol. 28, 697–704.
Nykanen I., 1986. High resolutions gas chromatographic-mass spectrometric determination of the flavour composition of marjoram (Origanum majorana L.) cultivated in Finland. Z. Lebens. Unters. Forch., 183, 172–176.
Seidler-Łożykowska K., 2007. Wpływ warunków pogodowych na zawartość olejku eterycznego w surowcach tymianku właściwego (Thymus vulgaris L) i majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Rocz. AR Pozn. 383, Ogrodn. 41, 605–608.
Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Wójcik J., 2008. Yield and quality of sweet basil, savory, marjoram and thyme raw materials from organic cultivation on the composted manure. J. Res. Appl. Agric. Engin. 53 (4), 63–66.
Suchorska K., Tołwiński P., 1998. Analiza biologii kwitnienia trzech polskich populacji majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Zesz. Nauk. AR Kraków 333, 297–302.
Suchorska-Tropiło K., Capecka E., Dąbrowska B., Szalacha E., Wiewióra B., 2000. Results of presowing seed priming of marjoram (Origanum majorana L.). Rocz. AR Pozn. 323, Ogrodn. 32, 1, 505–511.
Tabanca N., Özek T., Baser K. H. C., 2004. Comparison of the essential oils of Origanum majorana L. and Origanum × majoricum Cambess. J. Essent. Oil Res. 16, 248–252.
Vági E., Simándi B., Suhajda Á., Héthelyi É., 2005. Essential oil composition and antimicrobial activity of Origanum majorana L extracts obtained with ethyl alcohol and supercritical carbon dioxide. Food Res. International 38, 51–57.
Vera R. R., Chane-Ming J., 1999. Chemical composition of the essential oil of marjoram (Origanum majorana L.) from Reunion Island. Food Chemistry 66, 143–145.
Zawiślak G., 2008. Dependence on harvest date and yielding of marjoram (Origanum majorana L.) cv. ‘Miraż’ cultivated from a seedling. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(2), 73–81. niektórych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie majeranku ogrodowego. Zesz. Nauk. ATR Bydg. 215, 42, 89–93.
Download

Published
2009-03-31Renata Nurzyńska-Wierdak 
University of Life Sciences in Lublin
Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>