EFFECT OF FOLIAR FEEDING ON THE YIELD LEVEL AND QUALITY OF SIX LARGE-FRUIT MELON (Cucumis melo L.) CULTIVARS

Edyta Kosterna

University of Podlasie in Siedlce

Anna Zaniewicz-Bajkowska

University of Podlasie in Siedlce

Jolanta Franczuk

University of Podlasie in Siedlce

Robert Rosa

University of Podlasie in SiedlceAbstract

An experiment was established to evaluate an effect of foliar application of Florovit and Ekolist-Warzywa+Urea on the yield level and quality of six large-fruit melon cultivars (Pacstart, Yupi, Seledyn, Polydor II, Gattopardo, Legend) cultivated in the filed under the climatic conditions of central-eastern Poland. A higher yield of better quality was achieved in the years with relatively high air temperature and low rainfall in August when melon finishes to grow. Florovit-fertilized plants produced higher marketable yield and a higher number of marketable fruit than non-fertilized plants. Foliar feeding with both formulations investigated significantly increased the average fruit weight, flesh thickness and fruit flavour as compared to the non-fertilized melons. The cultivar ‘Yupi’ produced the highest marketable yield and the greatest number of marketable fruit whereas ‘Seledyn’ was characterized by the highest average fruit weight. ‘Gattopardo’
cultivated without foliar feeding and ‘Yupi’ and ‘Gattopardo’ fertilized with Florovit and Ekolist+Urea produced the best fruit in terms of their flavour.

Keywords:

Ekolist-Warzywa, Florovit, foliar feeding, melon, quality, yield

Bett-Garber K. L., Beaulieu J. C., Ingram D. A., 2002. Effect of storage on sensory properties of fresh-cut cantaloupe varieties. J. Food Qual., 26 (4), 323–335.
Biesiada A., Kołota E., 1994. Reakcja pora na dolistne nawożenie azotem. Sci. Symp. ”Integration methods of vegetable production”. Skierniewice, Part II – Posters, 83–86.
Biesiada A., Kołota E., 2001. Wpływ nawożenia dolistnego na plonowanie kapusty głowiastej białej. National Sci. Conf. “Biological and agrotechnical directions of vegetables development” Skierniewice 21-22 June, 86–88.
Biesiada A., Kołota E., Osińska M., Michalak K., 2000. Wpływ nawożenia dolistnego na wybrane wskaźniki wartości odżywczej warzyw. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364, 53–56.
Gajc-Wolska J., Węglarz Z., Radzanowska J., 2004. Ocena sensoryczna owoców wybranych odmian melona (Cucumis melo L.) z uprawy polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 497, 231–236.
Jifon J. L., Lester G. E., 2007. Foliar fertilization of muskmelon. Effects of potassium source on market quality and phytochemical content of field-grown fruit. Symposium, Fluid Forum, Scottsdale, Arizona, 154–161.
Kowalska I., Sady W., Szura A., 2006. Wpływ formy azotu nawozowego, dokarmiania dolistnego i miejsca uprawy na plonowanie i jakość sałaty. Acta Agrophys. 7(3), 619–631.
Mareczek A., Rożek S., Sady W., 2000. Wpływ pozakorzeniowego dokarmiania roślin na wielkość i jakość plonu dyni. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364, 131–134.
Nurzyński J., 1996. Pozakorzeniowe stosowanie nawozów mineralnych. Proc. of 6th Conf. “Fertilization of Horticultural Plants”. AR Kraków, 3–7.
Nurzyński J., 1997. Pozakorzeniowe stosowanie nawozów mineralnych. Proc. of 6th Conf. organized by Departments of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, 27–31.
Osińska M., Kołota E., 1998. Wykorzystanie Ekolistu w nawożeniu dolistnym warzyw polowych, uprawianych przy różnych dawkach azotu. Fol. Univ. Agric. Stetin. Agric. 190 (72), 247–252.
Osińska M., Kołota E., 2002. Wpływ stosowanych dolistnie nawozów wieloskładnikowych na plonowanie sałaty głowiastej. National Sci. Conf. “Quality of vegetables and herbs at the background of cultivation and post-harvest condition. Warszawa 27–28 June, 69–70.
Rożek S., Sady W., Kasprzak A., 2000. Wpływ pozakorzeniowego dokarmiania roślin na wielkość i jakość plonu marchwi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 364, 159–162.
Sady W., 2000. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków.
Trejo-Téllez L. I., Rodriguez-Mendoza M. N., Alcántar-González G., Gómez-Merino F. C., 2007. Effect of foliar fertilization on plant growth and quality of Mexican Husk Tomato (Physalis Ixocarpa Brot.). Acta Hort., 729, 295–299.
Wójcik P., 1998. Pobieranie składników mineralnych przez części nadziemne roślin z nawożenia pozakorzeniowego. Post. Nauk Roln., 1, 49–64.
Download

Published
2009-09-30Edyta Kosterna 
University of Podlasie in Siedlce
Anna Zaniewicz-Bajkowska 
University of Podlasie in Siedlce
Jolanta Franczuk 
University of Podlasie in Siedlce
Robert Rosa 
University of Podlasie in SiedlceLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.