Copper, zinc, manganese and iron concentrations in soil of 27 and 30-year-old apple tree orchards

Mirosław Kobierski

Technical and Agricultural Academy in Bydgoszcz


Abstract

The aim of this study was to estimate the long-term effect of orcharding utilization on the total content of Cu, Zn, Mn, Fe and their available forms in soils. For the investigation three apples tree orchards planted on the Cambisols from the Brda Valley Region were selected. The content of Cu and Zn in the humus horizon was much higher than in parent material due to the anthropogenic pollution. In the analyzed soils it was observed that, total Cu and Zn content and DTPA-extractable Cu, Zn, Mn, Fe was statistically positively correlated with the content of organic carbon. The content of DTPAextractable
Cu to the total content of Cu was high and reached up to 24,6% at the humus horizon. It was stated, that available forms of copper, manganese and iron was statistically positively correlated with the acid reaction. The total content of Cu, Zn, Mn and Fe did not exceed acceptable concentrations for uncontaminated soils. 

Keywords:

microelements, orchard soils

Alloway B. J., 1995. The origin of heavy metals in soils.(in) Alloway B. J. (ed.) Heavy metals in soils. Chapman & Hall, London, 38–57.
Bielińska J., Lipecki J., Magierski J., 1998. Zawartość niektórych pierwiastków Śladowych w glebie w sadzie jabłoniowym GD Felin koło Lublina. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333, Sesje naukowe 57, 179–182.
Cieśla W., Dąbkowska-Naskręt H., Borowska K., Malczyk P., Długosz J., Jaworska H., Kędzia W., 1994. Pierwiastki śladowe w glebach wybranych obszarów Pomorza i Kujaw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414, 63–70.
Crock J. G., Severson R., 1987. Four reference soil and rock samples for measuring element availability in the western energy regions. Geochemical Survey circular 841.
Czarnowska K., 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Rocz. Glebozn. T. 47, Supl., 43–50.
Czarnowska K., Gworek B., 1987. Metale ciężkie w niektórych glebach środkowej i północnej Polski. Rocz. Glebozn. 38, 3, 41–57.
Domżał H., Wójcikowska-Kapusta A., Pranagal J., 1995. Zawartość miedzi, cynku, ołowiu, i manganu w glebach w zależności od sposobu wieloletniego rolniczego użytkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 414, 99–104.
Dziennik Ustaw nr 165, (pozycja 1359), 2002. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
Gonet S. S, Szymura I., Wiśniewski W., 1986. Wpływ składu frakcyjnego próchnicy na sorpcję jonów miedzi i cynku. Rocz. Glebozn. 37, (1), 101–108.
Gorlach E., Gambuś F., 2000. Potencjalne toksyczne pierwiastki śladowe w glebach (nadmiar, szkodliwość i przeciwdziałanie). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472, 275–296.
Gworek B., 1986. Zawartość rozpuszczalnych pierwiastków śladowych w glebach wytworzonych z glin zwałowych. Rocz. Glebozn. 37, (1), 79–90.
Kabata-Penadias A. 1993. Behavioural properties of trace metals in soil. Appl. Geochem., Suppl. 2, 3–9.
Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa, IUNG Puławy, 7–10.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych . Wyd. Nauk. PWN Warszawa, s. 398.
Kobierski M., Jaworska H., 2002. Cynk w uprawnych glebach brunatnych wykształconych z glin zwałowych na Równinie Inowrocławskiej. Zesz. Nauk. PAN 33, 109–116.
Konecka-Betley K., 1968. Zagadnienia żelaza w procesie glebotwórczym. Rocz. Glebozn. 19, (1), 51–97.
Lindsay W. L. 1991. Inorganic Equilibria Affecting Micronutriens in Soil [In:] Mortvedt (ed.) Micronutrients in Agriculture. SSSA Spec. Publ. Madison, WI.
Lindsay W. L., Norvell W. A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, opper. Soil Sci. Soc. Am. J. 42, 421–428.
Livens F., 1991. Chemical Reactions of Metals with Humic Material. Environmental Pollution 70, 183–208.
Piotrowska M., Terelak H., 1997. Metale ciężkie w glebach Pomorza i Kujaw na tle ich występowania w kraju. Mat. Konf. Monitorowanie i ochrona gleb Pomorza i Kujaw. Przysiek/Toruń, 6–19.
Rocznik statystyczny rolnictwa 2001. GUS, Warszawa.
Schwertmann U., Taylor R., 1977. Iron oxides [in:] Dixon J. B., Weed S. B., Development in sedimentology. Madison. Wisconsin, 145–180.
Shumann L. M., Hargrove W. L., 1985. Effect of tillage on the distribution of manganese, copper, iron, and zinc in soil fractions. Soil Sci. Soc. Am. J. 49, 1117–1121.
Sims J. 1986. Soil pH effects on the distribution and plant availability of Mn, Cu, Zn. Soil Sci. Soc. Am. J. 50, 367–373.
Spiak Z., Romanowska M., Rodała J., 2000. Współzależność zawartości cynku w glebach i roślinach w warunkach polowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471, 145–152.
Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., 1998. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Wielkopolski na tle ich występowania w glebach Kraju. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 460, 23–39.

Published
2004-12-30Mirosław Kobierski 
Technical and Agricultural Academy in BydgoszczLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.